Katalog

Ewa Lorek, 2017-05-04
Kraków

Technika, Scenariusze

Charakteryzowanie sposobów wytwarzania energii elektrycznej.

- n +

PRZEDMIOT: Zajęcia techniczne
KLASA: III a, b, c, d, e (gimnazjum)

TEMAT JEDNOSTKI LEKCYJNEJ: Charakteryzowanie sposobów wytwarzania energii elektrycznej.


CELE LEKCJI:
Poznawczy: Uczeń:
- wie jakie są rodzaje ogniw elektrochemicznych;
- zna sposoby wytwarzania energii elektrycznej, w tym sposoby ekologiczne;
- umie rozpoznać rodzaje elektrowni, analizując ich zalety i wady;

Kształcący: Uczeń:
- potrafi wskazać związek między ładowaniem baterii, akumulatorów, oszczędzaniem energii elektrycznej a zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego;
- potrafi wskazać zalety i wady poszczególnych elektrowni;

Wychowawczy: Uczeń:
- będzie dbał o środowisko.

METODY PRACY NAUCZYCIELA: pogadanka, ćwiczenia

ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE: karta pracy, komputer, projektor multimedialny, film.

FORMA ORGANIZACJI PRACY UCZNIÓW: zbiorowa, indywidualna

CZAS TRWANIA LEKCJI: 1*45 min.


Przebieg jednostki metodycznej
Czynności organizacyjne:
- przywitanie się z uczniami;
- sprawdzenie listy obecności;

Wprowadzenie do tematu lekcji.
Nauczyciel podaje temat lekcji i zapisuje go na tablicy.
Zapoznaje uczniów z celami lekcji.
Realizacja tematu.
1. Nauczyciel zadaje pytania:
- Jakie znacie sposoby wytwarzania energii elektrycznej?
- Czy są one przyjazne dla środowiska?
- Czy wymienione przez Was elektrownie są bezpieczne dla człowieka? (załącznik nr 1)
załącznik nr 1
Energia elektryczna może być wytwarzana za pomocą następujących elektrowni:
- wiatrowej,
- wodnej,
- słonecznej,
- jądrowej,
- biogazowej.

Jednym z najprostszych źródeł energii elektrycznej jest ogniwo chemiczne. Można je podzielić na suche nieodwracalne i suche odwracalne (ładowalne np. akumulator).

2. Nauczyciel zadaje kolejne pytania:
- W jaki sposób wytwarzany jest prąd elektryczny w elektrowni wiatrowej?
- Jak sądzicie, w których rejonach Polski można budować elektrownie wiatrowe?
- W jaki sposób można wykorzystywać energię słoneczną?
- Z czego produkowany jest prąd w elektrowniach jądrowych? (załącznik nr 2)

Załącznik nr 2

Elektrownia wiatrowa
W elektrowni wiatrowej prąd elektryczny wytwarzany jest za pomocą wiatru. Wiatr obraca śmigło wiatraka, a ten z kolei obraca wirnikiem w generatorze, gdzie wytwarzany jest prąd elektryczny.
Elektrownie tego rodzaju są budowane w miejscach, w których wiatr wieje z odpowiednią siłą przez cały rok. Elektrownie tego typu mają niskie koszty eksploatacji. Zaletą jest to, iż wiatr jest czystym źródłem energii, niepowodującym zanieczyszczeń.


Elektrownia wodna
Zasada działania jest podobna jaka w elektrowni wiatrowej. Woda obraca turbinę wodną, ta zaś obraca wirnik w generatorze prądu. Wykorzystuje się tutaj przepływ wody z poziomu wyższego na poziom niższy. Energię, w tego typu elektrowni, można też uzyskać dzięki wykorzystaniu ruchu wody np. przypływu i odpływu morza.

Energia słoneczna
Energia słoneczna jest przetwarzana na energię cieplną bądź elektryczną za pomocą ogniw galwanicznych i kolektorów słonecznych.


Elektrownia jądrowa
Prąd elektryczny produkowany jest z uranu i plutonu. Takie elektrownie są bardzo wydajne.
Jednakże w razie awarii reaktora może dojść do wycieku substancji radioaktywnych, a co za tym idzie, niestety, skażenia środowiska naturalnego trwającego wiele lat. Bezpośredni kontakt człowieka z substancją promieniotwórczą może grozić nawet śmiercią.
Największą wadą elektrowni atomowej są odpady, które nie ulegają rozkładowi .
Przykładem negatywnych skutków, zarówno dla człowieka, jak i środowiska była awaria elektrowni jądrowej w Czarnobylu w 1986roku.
Nauczyciel prezentuje uczniom, krótki film obrazujący straty wywołane przez wybuch reaktora w Czarnobylu.

3. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy. Poleca, aby w parach wymienili po trzy zalety i trzy wady budowania/działania elektrowni:
a) wiatrowej;
b) wodnej;
c) słonecznej;
d) jądrowej.
Nauczyciel kontroluje postępy pracy uczniów. W chwili nie radzenia sobie z zadaniem, udziela wskazówek.
Po zakończeniu czasu przeznaczonego na wykonanie ćwiczenia, poleca poszczególnym uczniom przedstawić efekty pracy pozostałym kolegom.

4. W celu usystematyzowania wiedzy nauczyciel zadaje pytania:
- Jakie poznaliśmy na dzisiejszej lekcji rodzaje elektrowni?
- Która z nich stanowi największe zagrożenie dla ludzi
i środowiska?
- Jakie znasz 3 zalety budowania elektrowni wiatrowej?
- Jaki pierwiastek jest stosowany przy wytwarzaniu energii elektrycznej w elektrowni atomowej?

5.Nauczyciel ocenia aktywność uczniów na lekcji.
Żegna się z uczniami.







Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.