Katalog

Anna Krasowska, 2017-05-17
witkowo

Inne języki obce, Konkursy

Regulamin Szkolnego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej - Eurowizja.

- n +

1. Organizatorzy konkursu:
- Anna Krasowska
Uczestnicy konkursu: klasy IV –VI.
2. Cele konkursu:
a) propagowanie nauki języków obcych;
b) wspieranie i rozwijanie samodzielności;
c) propagowanie zabawy jako jednej z metod nauki języków obcych;
d) rozwijanie zainteresowań uczniów;
e) wspieranie samodzielnego poszukiwania informacji.
REGULAMIN
1. Przedstawiciel każdej klasy losuje jedno z przygotowanych przez organizatorów państw europejskich;
2. Klasa wybiera piosenkarza, piosenkarkę lub grupę pochodzącą z wylosowanego państwa i przygotowuje jedną piosenkę z ich repertuaru;
3. Tekst piosenki może być śpiewany w języku wylosowanego kraju lub w innym języku: (np: angielskim, niemieckim, itp.);
4. Na scenie pojawia się maximum 6 osób;
5. Zespół wspólnie przygotowuje występ (choreografia, tekst);
6. Ocenie podlegają: znajomość tekstu, choreografia oraz ogólne wrażenie artystyczne;
7. Przed wykonaniem utworu, na scenie, przedstawiciel klasy wita publiczność
w języku państwa, które zostało przez nich wylosowane;
8. Każda klasa ma za zadanie przygotować i dostarczyć podkład muzyczny - wersja
instrumentalna na nośniku Pen-Drive na spotkanie organizacyjne.
Uczniowie biorą udział w Eliminacjach do Wielkiego Finału:


Spośród klas czwartych, piątych oraz szóstych, na każdym poziomie, zostaną wyłonione dwie najlepsze klasy.
9. Za udział w konkursie organizatorzy przyznają każdej klasie nagrody
rzeczowe oraz:
- PODZIĘKOWANIA;
- WYRÓŻNIENIA;
- DYPLOMY ZA ZAJĘCIE I MIEJSCA.
10. Występy dzieci ocenia powołana do tego komisja, która wyłoni zwycięzców oraz wręczy nagrody.
11. Najlepsze zespoły wystąpią w Wielkim Finale.
Organizatorzy Konkursu zapewniają uczestnikom pomoc w przygotowaniu.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.