Katalog

Małgorzata GABER, 2017-05-17
Tyrawa Wołoska

Historia, Karty pracy

Próby naprawy Rzeczpospolitej - karta pracy

- n +

PRÓBY NAPRAWY RZECZPOSPOLITEJ W XVIII WIEKU

1. Wybór Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Rzeczpospolitej.
Bardzo niekorzystny dla naszego państwa był czas panowania Augusta II Mocnego i jego syna ...........
........... z dynastii ..........., w latach ...........- ...........
W roku ........... dzięki poparciu cesarzowej Rosji ........... w wyniku przeprowadzeniu wolnej elekcji królem Rzeczpospolitej został ...................... Miał przy sobie dobrze życzących mu ludzi m. in.: ............, ..........., ……………………………… ............ - 1765 r. - ...................................................
- reformy ...................................................
- 1773 r. - ...................................................
- rozwoju ...................................................
- organizował obiady ...................................................


2. Interwencja sąsiadów

PRAWA KARDYNALNE


zagwarantowane przez Nawiązywały duchem należały do nich:
........... do ........... 1) ...........
na obradach sejmu ........... 2)...........
w ...........r. 3)
4)
5)


KONFEDERACJA BARSKA
Czym jest KONFEDERACJA?........................................................................................................................
rok zawiązania

kto?

w jakim celu?


skutki3. Sejm Czteroletni

SEJM WIELKI
Obradował w latach ………………… - ………………………
UGRUPOWANIA PRZYWÓDCY PROGRAMY

stronnictwo patriotyczne

S. Małachowski,
I. Potocki,
H. Kołłątaj

stronnictwo królewskie (dworskie)


J. Małachowski,
Rodzina króla


stronnictwo hetmańskie


F. K. Branicki,
S. Rzewuski
Omów organizację „Czarnej procesji”:
- kiedy: ………………………………………
- kto przewodził: ………………………………………………………………………..
- kto uczestniczył: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- w jakim celu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Jakie prawa nadawała Ustawa o miastach z 1791 roku?

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.