Katalog

Małgorzata Safarewicz, 2017-05-17
Kłodzko

Różne, Konspekty

Taki będzie mój świat - List do przyjaciela

- n +

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH

TEMAT: Taki będzie mój świat – list do przyjaciela.
CELE ZAJĘĆ
A) POZNAWCZE:
poznanie zasad pisania listu
nauka redagowania dłuższej formy wypowiedzi pisemnej z uwzględnieniem zasad ortografii, formy i stylu
poznanie form grzecznościowych niezbędnych przy redagowaniu listu
wszechstronne i harmonijne wspieranie twórczości dziewcząt
B) RESOCJALIZACYJNE:
kształtowanie systemu wartości młodego człowieka
poprawa nastroju, odprężenie po zajęciach szkolnych
kształtowanie postawy szacunku wobec drugiego człowieka poprzez używanie zwrotów grzecznościowych
wzmacnianie potrzeby samodzielnej aktywności i własnej twórczości
dostarczenie pozytywnych wzmocnień

METODY: pokazu, sytuacyjna, swobodnej ekspresji i aktywności twórczej
FORMY: praca indywidualna, grupowa
MATERIAŁY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kartki papieru, długopisy, koperty, kredki, załączniki 1 - 4

REALIZACJA ZAJEĆ
Wychowawca wita się z grupą, wyjaśnia cel zajęć, określa sposób oceniania, zachęca do uczestnictwa.

Rozmowa na temat roli korespondencji w zacieśnianiu więzi międzyludzkich
Zapoznanie wychowanek z najważniejszymi elementami listu (załącznik nr 1)
Podanie dzieciom przykładowych zwrotów do adresata listu, formuł nawiązujących kontakt oraz formuł pożegnalnych (załącznik nr 2)
Odczytanie przykładowego, poprawnie napisanego listu (załącznik nr 3)
Zwrócenie uwagi na formę, styl wypowiedzi oraz poprawną pisownię zaimków wskazujących na adresata listu
Zadanie dla dziewcząt. Jesteś osobą 10 lat starszą. Napisz list do bliskiej osoby, w którym opowiesz o swoim życiu, sukcesie, ważnym dla ciebie wydarzeniu. Narysuj „fotografię”, którą chciałabyś dołączyć do tego listu.
Prezentacja efektów pracy przez wybrane wychowanki
Zapoznanie wychowanek z tym, w jaki sposób poprawnie zaadresować kopertę (załącznik nr 4)

PODSUMOWANIE ZAJĘĆ

Sprawdzenie, czy dziewczęta zawarły w swych pracach wszystkie charakterystyczne części listu, dobrze zapisały zaimki oraz prawidłowo zaadresowały koperty
Rundka: Czego nauczyłam się dzisiaj na zajęciach? W jakim jestem obecnie nastroju?
Wychowawca dziękuje dzieciom za udział w zajęciach.


opracowała: Małgorzata Safarewicz
wychowawca ZPS w Kłodzku

załącznik nr 1LIST – najważniejsze elementy


Miejsce, data – gdzie i kiedy piszę list
Nagłówek – do kogo się zwracam
Wstęp – jak rozpoczynam list (formuły nawiązujące kontakt)
Właściwa treść – informacje – o czym powiadamiam
Zakończenie – jak żegnam odbiorcę listu
Podpis – mój podpis
Ps. - Postscriptum, czyli dopisywanie w ostatniej chwili

załącznik nr 2

Przykładowe zwroty do adresata:

Szanowny Panie
Cześć Basiu
Kochana Mamusiu
Witaj Olu
Droga Kasiu
Kochana Przyjaciółko

Przykładowe formuły nawiązujące kontakt:

Piszę do Pana w sprawie....
Piszę do Ciebie, jak Ci obiecałam
Piszę do Ciebie, bo bardzo tęsknię
Na początku mojego listu pozdrawiam Cię serdecznie
Przykładowe formuły pożegnalne:

Z poważaniem
Trzymaj się
Ściskam Cie serdecznie
Bądź zdrowa i napisz co u Ciebie
Łączę wyrazy szacunku
Ślę uściski
Całuję Cię
załącznik nr 3

Przykład listu
Ciechocinek dnia, 27.09. 2026 r.Droga Aniu!

Piszę do Ciebie, jak Ci obiecałam. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko w porządku. Wiem, że sobie świetnie radzisz.
Ja teraz jestem w Ciechocinku w sanatorium. Czuję się tutaj jak na wakacjach. Codziennie mam kąpiele w jakuzzi i masaże. Po południu spędzam czas w towarzystwie sympatycznych ludzi. Chodzimy do kina i na dancingi. Czuję się tutaj jakby czas stanął w miejscu. Jeszcze tylko tydzień dobrego i wracam do pracy. Zacznie się codzienna bieganina, pobudki, zajęcia wychowawcze, hangar.... Ostatnio wiele się tutaj zmieniło. Ale o tym Ci opowiem jak się spotkamy.
Wysyłam Ci zdjęcie zrobione na deptaku w Ciechocinku. Obok mnie to właśnie sympatyczni ludzie, z którymi tak mile spędzam czas. Może ich kiedyś Aniu poznasz.
A co u Ciebie? Jak synek? Na zdjęciach wykapana mama. Cieszę się, że łączysz obowiązki domowe ze studiami. Jesteś moim sukcesem wychowawczym i cieszę się, że cały czas utrzymujemy ze sobą kontakt.
Przesyłam pozdrowienia dla Mamy i ściskam Cię serdecznie

Pani Gosia
załącznik nr 4Poprawne adresowanie kopertADRESAT

SZ.P Anna Kowalska
ul. Kwiatowa 5
57-300 KłodzkoNADAWCA

Katarzyna Nowak
Krosnowice 213
5-362 Krosnowice
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.