Katalog

Małgorzata Nikścin, 2017-05-23
lodz

Język niemiecki, Scenariusze

czas przeszły Perfekt

- n +


KONSPEKT LEKCJI
NAUCZYCIEL: Małgorzata Nikścin
TEMAT: Czas przeszły Perfekt- powtórzenie do pracy kontrolnej
PODRĘCZNIK: Magnet Smart 2 (Kapitel 5)
CZAS: 45 min.

CEL OGÓLNY:
• Uczeń zna formę czasu przeszłego Perfekt czasowników regularnych i nieregularnych
CELE OPERACYJNE:
• Uczeń potrafi używać czasowniki regularne i nieregularne w czasie przeszłym Perfekt
• Uczeń potrafi przekształcać zdania w czasie teraźniejszym na zdania w czasie przeszłym Perfekt
METODY: metoda komunikacyjna

FORMY PRACY: praca indywidualna, praca w parach , plenum

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tablica multimedialna, własne materiały

OGNIWA LEKCJI:
• ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWE – powitanie, kontrola obecności, zapis tematu w dzienniku
• OGNIWO WIĄŻĄCE – podanie celów lekcji, zapisanie tematu


• TOK LEKCJI WŁAŚCIWEJ
1. Powtórzenie i utrwalenie form czasowników w czasie przeszłym Perfekt
• Nauczyciel rzuca piłkę do wybranego ucznia zadając mu pytanie o formę czasownika w czasie przeszłym Perfekt , pierwsza runda – nauczyciel podaje formę czasownika w czasie przeszłym, a uczeń podaje od jakiego czasownika ona pochodzi. Druga runda – nauczyciel podaje czasownik w formie podstawowej a uczeń podaje jego formę w czasie przeszłym Perfekt (Plenum)
np. I runda nauczyciel rzuca piłkę mówiąc gemacht- uczeń odpowiada machen;
II runda nauczyciel rzuca piłkę mówiąc spielen- uczeń odpowiada gespielt;
• ,,Wykreślanka"- uczniowie otrzymują wykreślankę i każdy z nich odnajduje 13 czasowników w formie czasu przeszłego Perfekt, znalezione czasowniki wypisuje na karcie pracy
• Bingo- Każdy uczeń dostaje kartkę z 9 kwadracikami w których znajdują się czasowniki w czasie przeszłym ( w każdym kwadraciku inny czasownik). Nauczyciel wyciąga z pudełka karteczki czasownikami w formie podstawowej i wyczytuje je na głos. Osoba która odgadnie wszystkie kwadraty krzyczy bingo.
2. Przekształcanie zdań w czasie teraźniejszym na zdania w czasie przeszłym Perfekt
• Uczniowie przekształcają zdania w czasie teraźniejszym na zdania w czasie przeszłym Perfekt ( tablica multimedialna- mCourser- mobilna platforma edukacyjna- Ćwiczenie 7 str. 8)
REKAPITULACJA PIERWOTNA – podsumowanie lekcji
• Uczniowie rozwiązują krzyżówkę na której znajdują się czasowniki w języku polskim, zadaniem uczniów jest napisać poprawną formę czasu przeszłego Perfekt danego czasownika, zapisać powstałe hasło - ( karta z krzyżówką).
(Praca indywidualna)
V. KONTROLA I OCENA – ocena pracy uczniów
VI. PRACA DOMOWA – przygotowanie się do pracy kontrolnej

Małgorzata Nikścin
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.