Katalog

Marzanna Polkowska, 2017-05-23
Białystok

Sztuka, Sprawdziany i testy

Test - Powtórzenie wiadomości przed egzaminem maturalnym z historii sztuki (nr 1)

- n +


POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI
PRZED EGZAMINEM MATURALNYM Z HISTORII SZTUKI
zestaw nr 1Polecenie nr 1

Połącz autora z dziełem:

A).J. G. Soufflot
B). G. Bernini
C). A. Palladio
D). Ch. Garnier
E). J. F. Chalgrin

1. Opera w Paryżu
2. Villa Rotonda k. Vicenzy
3. Kościół Św. Genowefy (tzw. Panteon) w ParyżU
4. Kościół San Andrea al Quirinale w Rzymie
5. Kościół San Carlo alle Quattro Fontane w Rzymie
6. Łuk triumfalny na Place de l’Etoile w Paryżu

A - .................(wpisz odpowiedni numer porządkowy)
B - .................
C - .................
D - .................
E - .................Polecenie nr 2

Ułóż w kolejności chronologicznej – biorąc pod uwagę czas inicjacji kierunku / tendencji:

fowizm, impresjonizm, secesja, wortycyzm, realizm
....................................................................................................................Polecenie nr 3

Prawda czy fałsz? Zakreśl kółkiem odpowiednią literę:
P (prawda) lub F (fałsz)

a) W słynnej Bramie Lwic w Mykenach zastosowano ważne rozwiązanie konstrukcyjne – tzw. trójkąt odciążający.
P F

b) Styl renesansowy w rzeźbie kojarzy się z rozwiązaniem kompozycyjnym zwanym prawem ram.
P F

c) Termin interkolumnium oznacza element głowicy porządku doryckiego.
P F

d) Stylobat jest najniższym członem belkowania w greckim porządku architektonicznym.
P FPolecenie nr 4

Zdefiniuj terminy:

a) figura serpentinata: ..........................................................
....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

b) westwerk: ....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

c) dywizjonizm: ....................................................................................................................
......................................................... ..............................................................................................................................................................................

d) zmienny system podpór: ....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..........................................................

e) rocaille: ....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................Polecenie nr 5

O jakiego artystę chodzi? Do podanych wypowiedzi dobierz ich autora:

L. B. Alberti, F. T. Marinetti, P. P. Rubens, W. Kandinsky, G. Brague

a) „Oświadczam, że wspaniałość świata wzbogaciła się o nowe piękno: piękno szybkości! Samochód wyścigowy ze swoim pudłem zdobnym w wielkie rury podobne do wężów o ognistym oddechu [...] jest piękniejszy od Nike z Samotraki!” - ................................

b) „... powiem tak: piękno jest harmonią wszystkich części dostosowanych do siebie i będących w zgodzie i proporcji z tym dziełem, w którym się znajdują, tak że nie można nic dodać ani ująć, ani zmienić, żeby nie zepsuć całości.” - .................................

c) „Każdy artysta jako twórca wyraża to, co jest jemu tylko właściwe (element osobowości). [...] Proces rozwoju sztuki polega w pewnym sensie na oddzieleniu się sztuki czystej i wiecznotrwałej od elementu osobowości i elementu stylu epoki.” -...............................Polecenie nr 6

Podaj autorów prezentowanych dzieł:

a) „Śmierć Marata” - ...................................
b) „Porwanie córek Leukippa” - ..........................
c) „Miłość Niebiańska i Miłość Ziemska” - ...............
d) „Las Meninas” - ......................................
e) „Hamlet polski” - ....................................Polecenie nr 7

Uzupełnij:

a) Sgraffito jest techniką dekorowania muru kilkoma warstwami kolorowego...................................., w którym ostrym narzędziem (rylcem) wyskrobuje się rysunek zdobniczy.

b) Okres w dziejach sztuki charakteryzujący się silnym wydłużeniem postaci ludzkiej, nienaturalnym kolorytem, wyszukanymi pozami zwany jest ..........................

c) Kiedy kolumny lub pilastry dekorujące zewnętrzną elewację budynku przebiegają
przez kilka kondygnacji, mówimy o tzw. ..................Polecenie nr 8

Do wymienionych artystów dopisz obszar kulturowy (kraj), z którym powiązana jest ich twórczość:

a) Peter Bruegel -..........................
b) Frans Hals -.............................
c) Paolo Veronese -.........................
d) Lucas Cranach - .........................
e) Anton van Dyck -.........................
f) Hans Holbein - ..........................
g) El Greco -..............................KLUCZ


Polecenie nr 1

A – 3
B – 4
C – 2
D – 1
E - 6


Polecenie nr 2

realizm, impresjonizm, secesja, fowizm, wortycyzm


Polecenie nr 3

a) P (prawda)
b) F (fałsz)
c) F (fałsz)
d) F (fałsz)


Polecenie nr 4

a) figura serpentinata: jest to układ kompozycyjny ciała ludzkiego w przedstawieniach rzeźbiarskich lub malarskich okresu manieryzmu i baroku, gdzie postać otrzymuje pozę skręconą spiralnie wokół własnej osi;

b) westwerk: element bryły kościoła przedromańskiego i romańskiego – silnie zaakcentowana jego część zachodnia, znajdująca się naprzeciw prezbiterium, na rzucie kwadratu bądź prostokąta, niekiedy przypominająca drugi transept; zawiera empory otwierające się do wnętrza kościoła, a zwieńczony jest wieżami;

c) dywizjonizm: metoda twórcza stosowana przez neoimpresjonistów (zapoczątkowana już w okresie impresjonizmu), oparta na badaniach nad fizjologią i psychologią widzenia oraz teorią barw; uwzględnia proces rozbicia plamy koloru na zasadnicze barwy widma słonecznego, które kładzione na płótnie pod postacią czystych plamek, łączą się w oku widza (tzw. melanż optyczny) w plamę nadrzędną o dużej wibracji, świetlistości i intensywności – niemożliwą do osiągnięcia przez tradycyjne mieszanie farb;

d) zmienny system podpór: układ / alternacja podpór w kościele przedromańskim i romańskim, gdzie podpory – filary i kolumny ustawiane są naprzemiennie, np. A-B-A, lub A-B-B-A (A=filar; B=kolumna); często jest bezpośrednim skutkiem zastosowania tzw. systemu wiązanego; system wiązany wprowadza rozwiązanie, gdzie jednemu kwadratowemu przęsłu nawy głównej odpowiadają dwa kwadratowe przęsła nawy bocznej; w takiej sytuacji w miejscach, gdzie przekazywane są siły z dużych przęseł nawy głównej – umieszcza się masywne filary, zaś w miejscach przekazywania sił z małych przęseł – ustawia delikatniejsze już kolumny;

e) rocaille: motyw ornamentalny charakterystyczny dla rokoka, o formach asymetrycznych i kapryśnych, linii płynnej lub postrzępionej, przypominający muszlę, małżowinę, koguci grzebień


Polecenie nr 5

a) F.T. Marinetti
b) L. B. Alberti
c) W. Kandinsky


Polecenie nr 6

a) „Śmierć Marata”-J. L. David
b) „Porwanie córek Leukippa”- P. P. Rubens
c) „Miłość Niebiańska i Miłość Ziemska”- Tycjan
d) „Las Meninas”- D. Velazquez
e) „Hamlet polski”- J. Malczewski


Polecenie nr 7

a) tynku
b) manieryzmem
c) wielkim porządku / kolosalnym porządku


Polecenie nr 8

a) Peter Bruegel - Niderlandy
b) Frans Hals - Holandia
c) Paolo Veronese - Włochy
d) Lucas Cranach - Niemcy
e) Anton van Dyck - Flandria
f) Hans Holbein - Niemcy
g) El Greco -HiszpaniaWyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.