Katalog

Agnieszka Kusz, 2017-05-23
Dąbrowa Górnicza

Pedagogika, Scenariusze

„ Stop agresji ”

- n +

SCENARIUSZ ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH

Tygodniowy temat : „ Stop agresji ”
Temat zajęć : Jak rozstrzygać nieporozumienia ?
Cele :
• Przestrzeganie zasad kultury osobistej w codziennym życiu.
• Kształtowanie życzliwej postawy wobec siebie i innych.
• Naśladowanie dobrych cech ludzkich w rozwiązywaniu problemów.
• Rozumienie potrzeby udzielania wzajemnej pomocy.
• Zdobycie wiedzy, do kogo zwrócić się o pomoc.
Metody:
- pogadanka
- „burza mózgów”
- dyskusja
- odgrywanie scenek - drama
Formy pracy :
- indywidualna
- w małych grupach
Pomoce :
- pudełka z zapałek, kolorowe kartki papieru
- kredki, pisaki, kolorowe koperty z opisem scenek
- klej, nożyczki
 treść wiersza „Paweł i Gaweł”, płyta DVD

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Powitanie uczniów oraz przedstawienie celu spotkania.
2. Przypomnienie zasad zachowania w czasie zajęć.
3. Wyjaśnienie słowa „agresja” i rozpoznawanie rodzajów agresji.
4. Zabawa - „ Tajemnicze koperty ”. Dzieci dzielą się na grupy. W kopertach znajdują się kartki z opisem scenek z życia szkoły. Uczniowie odpowiadają na pytania i przedstawiają opisane sytuacje.
5. Zabawa – „Cebula. Dzieci tworzą dwa koła, są zwrócone do siebie twarzami. Wykonują polecenia wychowawcy. Przykłady poleceń :
• wymieńcie pozdrowienia i podajcie swoje imię .
• powiedzcie sobie nawzajem coś miłego.
6. Zajęcia plastyczne – „Zgadnij, jaki jestem”:
• oklejanie, ozdabianie pudełka z zapałek
• wyrażanie swojego nastroju środkami plastycznymi – rysunek kredkami
7. Prezentacja uczuć kolegi środkami aktorskimi.
8. Zapoznanie uczniów przy muzyce z treścią wiersza „Paweł i Gaweł”.
9. Zabawa – „Kto mi może pomóc”.
10. Podziękowanie uczniom za udział w zajęciach i ewaluacja.


Opracowanie: mgr Agnieszka Kusz


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.