Katalog

Patrycja Szymańska, 2017-06-13
Bydgoszcz

Lekcja wychowawcza, Regulaminy

Regulamin wycieczki

- n +


REGULAMIN WYCIECZKI DO ………………….
ZASADY OGÓLNE:
Wycieczka ma charakter rekreacyjno- krajoznawczy. Jej celem jest dobra zabawa i samopoczucie wszystkich uczestników, dlatego każdy z uczniów ma obowiązek:
- zachowywać się zdyscyplinowanie i kulturalnie,
- stosować się do poleceń oraz nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodnika,
- nie oddalać się od grupy bez powiadomienia przewodnika lub opiekuna,
- kulturalnie odnosić się do opiekunów, obsługi i innych uczestników wycieczki,
- nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt,
- zgłaszać opiekunom wszelkie zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo innych uczestników,
- nie zbliżać się samodzielnie bez pozwolenia opiekuna do wody,
- informować opiekunów o złym samopoczuciu swoim lub innych i nie przyjmować samodzielnie żadnych leków bez wiedzy opiekuna.
ZABRANIA SIĘ POSIADANIA I SPOŻYWANIE WSZELKICH UŻYWEK (ALKOHOL, PAPIEROSY, NARKOTYKI) ORAZ NAPOJÓW POBUDZAJĄCYCH. W PRZYPADKU STWIERDZENIA POSIADANIA LUB SPOŻYCIA TYCH SUBSTANCJI, KIEROWNIK WYCIECZKI NATYCHMIASTOWO POWIADAMIA O TYM FAKCIE RODZICÓW.
ZACHOWANIE W AUTOKARZE:
- po wejściu do autokaru, zajmujemy swoje miejsce, którego nie opuszczamy do końca podróży,
- w czasie jazdy nie wstajemy, nie zmieniamy miejsca; w razie złego samopoczucia- zgłaszamy to opiekunowi,
- zachowujemy się tak, aby nie przeszkadzać innym podróżującym: nie krzyczymy, nie wstajemy z miejsca, nie puszczamy głośno muzyki,
- w autokarze nie jemy i pamiętamy, aby posprzątać po sobie po podróży.
ZACHOWANIE NA TERENIE OŚRODKA:
- po zakwaterowaniu do ośrodka, niezwłocznie zgłaszamy opiekunowi jakiekolwiek zauważone w pokoju usterki,
- bezwzględnie przestrzegamy regulaminu ośrodka,
- posiłki spożywamy kulturalnie, nie przeszkadzając innym uczestnikom,
- przestrzegamy ciszy nocnej i nie opuszczamy pokojów po godzinie 22.00,
- przed godziną 22.00 zdajemy opiekunowi telefony komórkowe, które odebrać będzie można dnia następnego przed śniadaniem,
- na zbiórki przychodzimy punktualnie.
ZACHOWANIE W TRAKCIE WYCIECZKI PIESZEJ:
- w czasie marszu spokojnie podążamy w zwartej kolumnie, nie wyprzedzamy się ani nie popychamy,
- nie wyprzedzamy opiekuna na początku kolumny ani nie pozostajemy za opiekunem zamykającym kolumnę,
- przechodzimy przez ulicę w wyznaczonych do tego miejscach,
- w razie odłączenia się od grupy, oczekujemy na opiekuna w miejscu, w którym się zagubiliśmy.
ZACHOWANIE W CZASIE ZABAW SURVIVALOWYCH I W CZASIE PŁYWANIA KAJAKAMI:
- bezwzględnie stosujemy się do poleceń instruktorów,
- nie popisujemy się, zachowujemy zasady bezpieczeństwa, dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych,
- do kajaków wchodzimy w kamizelce ratunkowej i zostajemy w niej przez cały spływ,
- na wodzie poruszamy się spokojnie, nie ścigamy się, nie wychylamy się z kajaka.
INNE:
- nie zabieramy na wycieczkę dużej ilości pieniędzy, cennej biżuterii, dużej biżuterii, cennych aparatów itp. - opiekunowie nie biorą odpowiedzialności za rzeczy i pieniądze uczestników ani nie będą ich przechowywać,
- nie zabieramy dużej ilości słodyczy, chipsów, słodkich napojów,
- przy wykwaterowaniu sprawdzamy czy w pokojach nie zostały nasze rzeczy,
- przestrzegamy zasad kultury w kwestii korzystania z telefonów komórkowych (wyciszamy telefony, nie korzystamy z nich w czasie zajęć w terenie, nie robimy innym zdjęć bez ich pozwolenie, nie zamieszczamy ich na portalach społ.).

Kierownik wycieczki:

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.