Katalog

Andrzej Krowiacz, 2017-06-13
Kalisz

Fizyka, Plany pracy

konspekt

- n +

Ciepło właściwe
Forma pracy: indywidualna, zbiorowa.

Metody pracy: praktyczna (działanie), podająca (rozmowa), problemowa (odkrywanie).

Cele zajęć:
Cele szczegółowe: Uczeń będzie umiał:
- zdefiniować ciepło właściwe,
- obliczać: ciepło właściwe ogrzewanego/stygnącego ciała, ciepło wymienione w czasie ogrzewania/stygnięcia, masę ogrzewanego/stygnącego ciała, temperaturę początkową lub końcową,
- sformułować zasadę bilansu cieplnego,
- wyjaśnić bilans cieplny w oparciu o zasadę zachowania energii,
- stosować zasadę bilansu cieplnego w zadaniach rachunkowych,
- wyznaczać ciepło właściwe w oparciu o bilans cieplny.
Środki dydaktyczne: rzutnik multimedialny, kalorymetr, waga.
Najważniejsze pojęcia: bilans cieplny, temperatura początkowa końcowa, kalorymetr, ciepło właściwe.
Przebieg zajęć:

1. Część organizacyjna

2. Część właściwa


• Przedstawienie prezentacji multimedialnej dotyczącej tematu lekcji;

• Wykonanie doświadczenia wyznaczanie ciepła właściwego wody;

3. Część końcowa

• Podsumowanie pracy uczniów.

• Przypomnienie najważniejszych wiadomości.

• Podsumowanie pracy uczniów.

• Przypomnienie najważniejszych wiadomości.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.