Katalog

Kamil Kociuba, 2017-06-13
Gdynia

Zawodowe, Scenariusze

Konfiguracja systemu Linux - ćwiczenia praktyczne

- n +
Czas trwania jednostki lekcyjnej: 90 min (2x45min w ciągu)
Klasa: II
Temat lekcji: Konfiguracja systemu Linux - ćwiczenia praktyczne

Cele lekcji:
utrwalenie umiejętności poruszania się w terminalu systemu Linux
powtórzenie wiadomości o zastosowaniu komend środowiska tekstowego
konfigurowanie procesu rozruchu systemu Linux
utrwalenie wiadomości o nośnikach rozruchowych
Zdobyte umiejętności:
Uczeń potrafi skonfigurować ustawienia systemu Linux związane z rozruchem oraz odnajdywaniem wybranych plików i katalogów w systemie.
Metody pracy:
pogadanka
elementy wykładu połączonego z prezentacją PowerPoint
Formy pracy:
indywidualna
grupowa
Środki dydaktyczne:
stanowiska komputerowe
prezentacja komputerowa
płyty z systemem Linux oraz pendrive
Przebieg lekcji:
Wprowadzenie do tematu lekcji (20 min.)
Jako wprowadzenie do tematu lekcji oraz w celu przygotowania stanowisk pracy, uczniowie przygotowują system Linux w wersji live na pendrive. Nauczyciel prosi uczniów o podanie definicji rozruchu systemu oraz przypomnienia uproszczonej procedury startu sytemu operacyjnego.

Ćwiczenie 1
Przygotuj bootowalny pendrive z systemem Linux (Ubuntu), a następnie uruchom przygotowany system na wskazanej przez nauczyciela maszynie. Skonfiguruj system Linux. Do konfiguracji użyj konta które stworzysz. Nazwa konta uczen z hasłem uczen (konto powinno posiadać uprawnienia użytkownika root).Faza główna (45 min.)
Nauczyciel przystępuje do omówienia materiału w postaci wykładu popartego prezentacją komputerową oraz przykładową konfiguracją plików bezpośrednio na maszynie pokazowej. Wyjaśnia pojęcie GNU GRUB– program rozruchowy rozwijany w ramach projektu GNU. Jego nazwa jest grą słów związaną z fizyczną teorią wielkiej unifikacji (ang. grand unification theory).

Ćwiczenie 2
Uruchom dowolny edytor i otwórz plik konfiguracyjny rozruchu systemu. Dokonaj zmiany linii odpowiadającej za czas wyświetlania menu rozruchowego. Następnie wydaj polecenie update-grub w celu aktualizacji skryptów rozruchowych.


Nauczyciel przypomina komendy służące do uzyskiwania informacji o stanie systemu oraz podzespołach wchodzących w skład systemu komputerowego. Każde polecenie wpisywane jest prze uczniów na ich maszynach oraz zapisywane w zeszycie w formie notatki.

uptime - czas pracy systemu oraz jego obciążenie
cat /etc/debian_version – wersja debiana
cat /etc/issue – info o wersji
hostname – nazwa hosta
hostname -i – adres ip
last reboot - spis ostatnich restartów systemu
less /var/log/messages – logi systemowe inxi -G – informacje o karcie graficznej
cat /proc/cpuinfo - dokładne info o CPU
cat /proc/meminfo – info o pamięci
Omówione zostają również narzędzia graficzne.
Nauczyciel omawia wykorzystanie poleceń pozwalających na kompresowanie i dekompresowanie zawartości plików i katalogów. Uczniowie obserwują wykonanie przykładowych poleceń przez nauczyciela a następnie wykonują przygotowane zadania.

tar –czvf nazwa-kopii.tgz plik-kopii
tar –xzvf nazwa-kopii.tgzĆwiczenie 3
Za pomocą programu tar utwórz archiwum o nazwie kopia.tar zawierające kopię pliku konfiguracyjnego z lokalizacji /etc/default/grub. Kopię zapisz w katalogu domowym użytkownika uczen.

Ćwiczenie 4
Zapisz w pliku tekstowym zbiory_etc wynik działania polecenia pokazującego wszystkie pliki znajdujące się w katalogu /etc. Plik zapisz w katalogu domowym użytkownika uczen.

Faza końcowa (25’)
W celu podsumowania wiadomości poznanych na lekcji, uczniowie wykonują ćwiczenie problemowe, które będzie wymagało skorzystania z pomocy systemowej oraz wymusi stworzenie rozwiązania opartego na analizie przykładów.
Ćwiczenie 5
Zapisz w pliku tekstowym zbiory_etc wynik działania polecenia pokazującego wszystkie pliki znajdujące się w katalogu /etc rozpoczynające się na literę „a”. Plik zapisz w katalogu problem umieszczonym na nośniku USB.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.