Katalog

Eliza Radziszewska-Chańko, 2017-06-13
białystok

Zajęcia zintegrowane, Różne

opinia nauczyciela o uczniu- do poradni psychologiczno-pedagogicznej

- n +Opinia o uczennicy klasy III a –sporządzona przez
wychowawcę na prośbę rodziców….. 2017r.

Uczennica urodzona ……………..w 2007 roku jest obecnie uczennicą klasy III Szkoły Podstawowej. Uczęszcza do naszej szkoły od 2013 roku- od klasy „0”. Uczennica nosi okulary korekcyjne i jest praworęczna.
Jest miłą i sympatyczną dziewczynką lubianą przez rówieśników. Nawiązuje pozytywne relacje z koleżankami i kolegami z klasy oraz nauczycielami. Jest towarzyska i lubi przewodniczyć w grupie rówieśniczej. Jest dzieckiem żywym, dynamicznym, bywa uparta i czasem miewa problemy z przestrzeganiem zasad panujących w klasie.
Podczas lekcji bywa nieuważna, czasem rozmawia, obraca się do koleżanek i nie zawsze słucha poleceń nauczyciela. Jednak po zwróceniu uwagi jej zachowanie ulega poprawie. Ma dużą potrzebę ruchu, często biega podczas przerw, chętnie przemieszcza się po klasie podczas zajęć, kręci się w ławce, huśta się na krześle.
Uczennica swobodnie czuje się w sytuacjach dla niej znanych. Zdarza się , że trudno jest jej wykonać zadnie, szczególnie wtedy, gdy musi je zaprezentować przed całą klasą. Czasem dziewczynka wycofuje się lub wykonuje zadanie połowicznie. Sytuacje te zaobserwowałam podczas scenek, wystąpień publicznych, recytacji, ale także czytania. Dziewczynka podczas wystąpień denerwuje się, mówi cicho, bywa, że się myli, choć jest przygotowana. Jednak pomimo trudności uczennica co jakiś czas sama zgłasza się do odpowiedzi, jest dzielna i próbuje poradzić sobie z powierzonym jej zadaniem. Jest zawsze przygotowana do zajęć. Odrabia prace domowe, ma potrzebne przybory. Dba o porządek wokół siebie. Chętnie dzieli się tym , co ma z kolegami i koleżankami z klasy.
Uczennica jest utalentowana plastycznie. Przejawia duże zainteresowanie podczas działań plastyczno-technicznych. Bardzo się angażuje podczas malowania, wycinania, prac konstrukcyjnych. Wtedy jest odprężona, ale też skupiona na wykonywanym zadaniu. Jest bardzo dokładna, kreatywna. Chętnie prezentuje mi swoje prace, które wykonała sama w domu.
Mocną stroną uczennicy jest również matematyka. Bardzo dobrze radzi sobie z obliczeniami matematycznymi. Chętnie pracuje podczas zajęć matematycznych, zgłasza się do odpowiedzi. Szczególnie dotyczy to obliczeń, grafów, tabelek funkcyjnych. Mniej aktywna jest podczas rozwiązywania zdań z treścią, jednak gdy się skupi , potrafi samodzielnie i bezbłędnie rozwiązywać zadania z treścią.
Najwięcej trudności sprawia jej pisanie i czytanie. Dziewczynka, gdy się stara pisze ładnie i starannie, jednak popełnia błędy :
- często ortograficzne (pomimo znajomości reguł),
- gubi litery, czasami zamienia literki (d-t, f-w, b-d-p),
- często zamiast „ą”, „ę” pisze „-oł”, „-eł lub „-om”, „-on”,
- myli się czasem podczas pisania dwuznaków.
Błędy pojawiają się podczas samodzielnych wypowiedzi, podczas przepisywania (z tablicy, książki, ćwiczeń) oraz w trakcie pisania z pamięci i ze słuchu. Jej wypowiedzi są raczej bardzo zwięzłe i krótkie. Zawierają mało szczegółów.
Również trudność sprawia dziewczynce czytanie. Podczas głośnego czytania dziewczynka bywa spięta, myli się, przekręca słowa lub zmyśla je. Ma raczej wolne tempo czytania, choć podczas jej czytania można odnieść wrażenie, że się spieszy. Dziewczynka prawidłowo dzieli wyrazy na sylaby i głoski. Po usłyszeniu wyrazu podzielonego na głoski podaje prawidłowo jego brzmienie. Składa wyrazy z głosek i sylab bazując na materiale wzrokowym (pocięte kartoniki).
Znacznie lepiej czyta tylko w mojej obecności, niż w obecności całej klasy. Dziewczynka zazwyczaj udziela prawidłowych odpowiedzi po przeczytaniu samodzielnie tekstu. Jednak nie czuje się pewnie podczas czytania i robi to niechętnie.
Uczennica w tym roku szkolnym uczęszczała na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gdzie doskonaliła technikę czytania bazując na metodzie sylabowej. Podczas zajęć również utrwalała zasady dotyczące ortografii. Również w doskonaleniu techniki czytania pomaga mama dziewczynki, która wspiera ją w domowych ćwiczeniach w czytaniu.


mgr Eliza Radziszewska- Chańko

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.