Katalog

Ewa Petrykowska, 2017-06-13
Warszawa

Różne, Konkursy

Olimpiada sportowa

- n +

Regulamin Bielańskiej Świetlicowej Olimpiady Sportowej
„Na sportowo zawsze zdrowo”

Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa
Wydział Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Cele imprezy:
•Popularyzacja aktywności fizycznej, rozwijanie sprawności ruchowej oraz propagowanie czynnego wypoczynku wśród dzieci.
•Wdrażanie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego.
•Wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej.
•Współdziałanie w grupie podczas gier i zabaw.
•Przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy.
•Przestrzeganie reguł, przepisów gier i zabaw.
•Wdrażanie do kulturalnego zachowania się uczestników podczas kibicowania.

Uczestnicy:
W zawodach biorą udział dziewczęta i chłopcy z klas: I, II, III ze szkół podstawowych.
Reprezentacja jednej szkoły: skład drużyny - 6 uczniów.
Klasa I: 1 chłopiec + 1 dziewczynka
Klasa II: 1 chłopiec + 1 dziewczynka
Klasa III: 1 chłopiec + 1 dziewczynka

Termin i miejsce:
7 czerwca 2016 roku, godzina: 13.00 – 15.30 boisko Szkoły Podstawowej nr …… w Warszawie.

Przebieg Olimpiady:
13.00 - Uroczyste otwarcie Olimpiady
13.15 - Odprawa techniczna (losowanie kolejności drużyn).
13.30 -15.00 - Przeprowadzenie zawodów sportowych.
15.00 - Ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzców.

Informacje ogólne:
•Przed rozpoczęciem zawodów następuje losowanie numerów startowych drużyn.
•W czasie zawodów wymagany jest strój oraz zmienne obuwie sportowe.
•Nie wolno ingerować, poprawiać przyborów w trakcie zabawy przez osoby postronne (jedynie w przypadku zagrożenia).
•Przed każdą zabawą następuje pokaz i objaśnienie.
•Osoba, która źle wykona daną konkurencję będzie cofnięta do miejsca w którym nastąpił błąd.
•Przy każdym zespole stoi sędzia oraz opiekun zespołu.
•O końcowej klasyfikacji zespołu decyduje suma punktów uzyskanych we wszystkich konkurencjach.
•Wyniki zawodów będą podane do wiadomości uczestników bezpośrednio po zakończeniu zawodów.

Nagrody:
Trzy najlepsze reprezentacje otrzymają nagrody i dyplomy, wszystkie drużyny otrzymują dyplomy za uczestnictwo i nagrody rzeczowe.

Postanowienia końcowe:
•W zawodach sportowych startować mogą osoby, które nie mają przeciwwskazań do udziału w konkurencjach sportowych.
•Obowiązkiem organizatorów jest zabezpieczenie obiektu oraz niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia zawodów.
•Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.
• W sprawach spornych wynikłych w trakcie imprezy decyzję podejmuje organizator.
•Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie (konkurencjach sportowych) oraz w programie imprezy – w zależności od ostatecznej ilości uczestników oraz warunków pogodowych.
•Organizator przewidział napoje dla uczestników Olimpiady.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zabawie !!!

Konkurencje sportowe:
1. SZTAFETA SPRAWNOŚCIOWA
Na sygnał pierwszy zawodnik biegnie wykonując kolejno następujące czynności: przejście dowolnym sposobem przez szarfę i nałożenie jej na pachołek, przeniesienie 2 piłek leżących obok siebie na kółkach ringo ominięciu półmetka, powrót na metę. Następny zawodnik rusza, gdy poprzednik minął linię startu/ mety. Wygrywa drużyna która ukończy konkurencję w najkrótszym czasie.

2. SKOK W DAL

Zawodnik drużyny staje na starcie ( przed wyznaczoną linią ) i z miejsca wykonuje skok w dal. Kolejny uczestnik wykonuje skok z miejsca do którego doskoczył pierwszy zawodnik. Zliczamy odległość jaką pokonają wszyscy zawodnicy. Wygrywa drużyna której odległość skoków będzie najdłuższa.

3. SADZENIE ZIEMNIAKÓW

W rzędzie od linii startu w równych odległościach rozłożone są małe obręcze a na końcu pachołek. Na sygnał pierwszy zawodnik trzymając cztery woreczki wkłada je kolejno do każdej obręczy po jednym, dobiega do pachołka i z powrotem zbiera woreczki, oddając je kolejnemu zawodnikowi. Następny zawodnik rusza, gdy poprzednik minął linię. W tej konkurencji liczy się dokładność wykonania zadania ( woreczki muszą znajdować się w kółkach ringo). Wygrywa drużyna która ukończy konkurencję w najkrótszym czasie.

4. POCIĄG
Pierwszy zawodnik startuje na sygnał omija pachołek i wraca po powrocie omija pachołek za linia startu/mety i zabiera następnego uczestnika. We dwójkę trzymając się za rękę znowu biegną do pachołka na półmetku i wracają po kolejnego zawodnika (sytuacja powtarza się do 6 uczestników). Wygrywa drużyna która ukończy konkurencję w najkrótszym czasie.

5. SKOKI NA PIŁCE

Ustawienie w rzędzie. Zawodnik trzyma w ręku piłkę dmuchaną z uszami, na sygnał biegnie w kierunku pierwszego pachołka, obiegając go o 360 stopni, następnie przytrzymując piłkę za uszy, siada i skokami przemieszcza się do mety. Następny zawodnik odbiera piłkę od partnera i rusza dopiero po minięciu mety przez jego poprzednika.

6. BIEG „W SPODNIACH”

Do danej konkurencji zaprosimy wychowawców grup. Zabawa polega na pokonaniu odcinka do pachołka bez upadku w specjalnych spodniach dla trzech osób. Liczy się współpraca trójki biegnących. Wygrywa najszybszy zespół.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.