Katalog

Dorota Polichnowska, 2017-06-13
Chludowo

Zajęcia zintegrowane, Projekty edukacyjne

Projekt "Warto mieć pasje"

- n +

TEMAT PROJEKTU: „WARTO MIEĆ PASJE”-dokument roboczy

Autorzy i koordynatorzy projektu:
Małgorzata Bartyńska, Dorota Polichnowska
Grupa osób (rodziców) wspierających projekt: …
Wprowadzenie do projektu:
I.Cykl spotkań: „Rodzice z pasją” w roku szkolnym 2013/2014
II. Prezentacje zainteresowań przygotowane przez uczniów w 2014/2015
Cele ogólne projektu:
­ przełamywanie nieśmiałości,
­ rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych,
­ poszerzanie wiedzy,
­ propagowanie wartościowych form spędzania wolnego czasu,
­ rozwijanie umiejętności posługiwania się programami komputerowymi m.in. MS Power Point
­ rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji na wybrany temat
Cele szczegółowe:
Uczeń:
­ zbiera i selekcjonuje informacje
­ wykorzystuje zebrane informacje
­ wyciąga wnioski
­ współpracuje w grupie
­ planuje i organizuje swoją pracę
­ prezentuje wyniki swojej pracy
­ poprawnie wypowiada się
­ dokonuje samooceny


Harmonogram działań:
I etap – cykl czterech spotkań, w czasie których rodzice prezentują swoje pasje dzieciom:
„W starym kinie” – październik 2013
„(Nie)zwykła tkanina” – listopad 2013
„Modna pasja” – styczeń 2014
„Wybuchowa pasja” – czerwiec 2014
II etap – prezentacje przygotowane przez dzieci biorące udział w projekcie:
Julka B, Emilka (październik –motyle, koty, kamienie, flet))
Zosia - malarstwo
Borys (samoloty)
Maks (maszyny rolnicze)
Bartek (lego)
Kewin (roboty)

Maja i Hania z ojcem (góry)
Kacper (piłka nożna i straż pożarna)

Realizacja projektu:
1.Wprowadzenie w tematykę projektu – wrzesień.
2.Wybór chętnych dzieci do zaprezentowania swoich pasji – wrzesień.
3.Przydział zadań, zbieranie informacji, opracowywanie, przygotowanie się do wykonania prezentacji – cały rok szkolny.
4.Konsultacje z opiekunami, aktywne uczestnictwo rodziców.
5.Prezentacje uczniów – cały rok szkolny.
6.Ocena i ewaluacja projektu.

Czas realizacji:
2013/2014
2014/2015
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.