Katalog

Dominika Wilk, 2017-06-13
Kielce

Różne, Plany rozwoju zawodowego

Aneks do planu rozwoju na nauczyciela dyplomowanego

- n +

Przedstawiam aneks do planu rozwoju, po przeniesieniu stażu do innej placówki

Sprawozdanie
z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Mianowanego ubiegającego się o stopień Nauczyciela Dyplomowanego

Imię i nazwisko:
nauczyciel – wychowawca świetlicy

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2017r.
Miejsce odbycia stażu:
1 września 2014r. – 30 czerwca 2015r.
- Przedszkole Samorządowe nr 14 im. Marii Kownackiej w Kielcach
1 lipca 2015r. – 31 maja 2017r.
- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach

§ 8 ust. 2. pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy przedszkola.
1.1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
1.2. Udział w kursie języka angielskiego na poziomie B2/C1. Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie średnio zaawansowanym.
1.3. Czytelnictwo literatury, artykułów, publikacji pedagogicznych.
2. Organizowanie konkursów i imprez szkolnych.
2.1. Zorganizowanie Szkolnego Konkursu Recytatorskiego o Janie Pawle II.
2.2. Współorganizowanie Szkolnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek.
2.3. Współorganizowanie Nocowania w Szkole.
3. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami.
3.1. Organizowanie spotkań z rodzicami w ramach zebrań, konsultacji, uroczystości grupowych i przedszkolnych.

§ 8 ust. 2. pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Pomoc w administrowaniu strony internetowej szkoły.
1.1. Gromadzenie zdjęć z imprez szkolnych. Pomoc w zamieszczaniu na szkolnej stronie zdjęć, relacji, aktualności, dokumentów.
2. Doskonalenie zawodowe.
2.1. Udział w kursie doskonalącym dotyczącym wykorzystania programów i usług Google.
3. Wykorzystanie dokumentów Google w pracy szkoły.
3.1. Tworzenie dokumentów szkolnych przy pomocy dokumentów Google.
4. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w codziennej pracy.
4.1. Tworzenie dyplomów, ogłoszeń, informacji, krat pracy itp.

§ 8 ust. 2.pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Poprowadzenie spotkań Zespołu Samokształceniowego.
1.1. Dzielenie się wiedzą nt. dokumentów Google i ich możliwości wykorzystania w pracy nauczyciela.
1.2. Zorganizowanie spotkań dotyczących tańców w kręgu, zabaw ze śpiewem, zabaw integracyjnych, itp.
2. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
2.1. Prowadzenie zajęć koleżeńskich.
2.2. Proponowanie nauczycielom lekturę ciekawych artykułów o tematyce pedagogicznej.
2.3. Udostępnianie materiałów, pomocy, scenariuszy.
2.4. Publikacja w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2. pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą,
pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Wykorzystanie w pracy elementów metody harcerskiej.
1.1. Opracowanie wymagań i odznak sprawności zdobywanych przez uczniów.
1.2. Zorganizowanie Biegu na Orientację.

§ 8 ust. 2. pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Prowadzenie kółka muzycznego.
1.1. Udział w kursach doskonalących i warsztatach dotyczących edukacji muzycznej.
1.2. Prowadzenie zajęć z uczniami.
2. Pedagogizacja i wsparcie dla rodziców.
2.1. Prowadzenie zajęć otwartych.
2.2. Zamieszczanie odnośników do ciekawych artykułów dla rodziców na stronie internetowej szkoły.

§ 8 ust. 2. pkt. 4d
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym.

1. Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
1.1. Udział w kursie języka angielskiego na poziomie B2/C1.

§ 8 ust. 2. pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Pedagogiem i Psychologiem Szkolnym.
1.1. Korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku problemów wychowawczych.
2. Współpraca z Biblioteką Szkolną.
2.1. Chwila czytania - zajęcia z uczniami.
2.2. Zapraszanie starszych uczniów do udziału w zajęciach pt. „Czytanie na dywanie”.
3. Współpraca z Filharmonią Świętokrzyską im. O. Kolberga.
3.1. Organizowanie w szkole audycji muzycznych.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.