Katalog

Monika Koralewska, 2017-06-13
Poznań

Język niemiecki, Konkursy

KONKURS PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ

- n +

Regulamin konkursu „Piosenki obcojęzycznej”
§ 1
Cele konkursu:
1. Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań językiem obcym oraz kulturą krajów obcojęzycznych
2. Promowanie uzdolnień językowych i muzycznych uczniów
3. Prezentowanie mocnych stron uczniów

§ 2
Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest ……………………………………………………………………………,koordynatorkami projektu są : …………………………………………………………………………….
Adres mailowy do korespondencji : ……………………………………………………………..

§ 3
Postanowienia ogólne

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny
2. Konkurs zaadresowany jest do …………………………………………………………………………………………..
3. Konkurs obejmuje jeden etap
4. Konkurs przeprowadza i ocenia Komisja Konkursowa
5. Zgłoszenie do konkursu oznacza udział w konkursie i zgodę uczestnika na warunki konkursu określone niniejszym regulaminem
6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z poźn. zm.)
7. Uczeń zgłaszający się na konkurs zobowiązany jest do podania tytułu wykonywanego przez siebie utworu, języka w którym będzie prezentowany utwór oraz formy podkładu muzycznego: półplayback lub akompaniament własny lub zespołu.
8. Utwór może zostać zaprezentowany w jednym z ………..języków : …………………………………….
9. W konkursie nie można prezentować utworów zawierających treści niezgodnych z przyjętymi obyczajami, o wulgarnej treści, obrażających uczucia innych osób, np. religijne itp.
10. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do dostarczenia jury przed prezentacją płyty CD z nagranym utworem w wersji półplayback
11. Uczestnik może zaprezentować utwór akompaniując sobie na instrumencie. Dopuszczalny jest również akompaniament zespołu. W przypadku zwycięstwa nagroda przewidziana jest wyłącznie dla uczestnika śpiewającego utwór.
12. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów
14. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez Organizatora
15. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne
§ 4
Terminy i zgłoszenia do konkursu

1. Zgłoszenia do konkursu składają nauczyciele języka obcego wyłącznie drogą elektroniczną do dnia …………………………….używając formularza dołączonego do regulaminu, w zgłoszeniu należy podać wskazane w formularzu dane.
2. Konkurs odbędzie się ………………………………….w ………………………… w …………………………………
3. Na zwycięzców czekają nagrody i dyplomy
4. Ogłoszenie zwycięzców konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu ……………………….
§5
Kryteria oceny występów konkursowych i jury konkursowe


1. Komisja Konkursowa występy uczniów oceniać będzie uwzględniając następujące kryteria:
• ogólny poziom artystyczny prezentacji
• muzykalność i warunki głosowe wykonawcy
• interpretację wokalną utworu
• poprawność językową i fonetyczną wykonywanego tekstu

2. W skład Komisji Konkursowej zasiadać będą nauczyciele ………………………………………………………….
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.