Katalog

Andrzej Taler, 2017-06-13
Lubin

Inne języki obce, Ćwiczenia

Zadania powtórkowe -will/present continous/

- n +

Questions transport Yes/ no answers
1.Did you miss the bus ot the train? Yes, I did
No, I didn’t
2.When a plane goes up, it takes off or not? Yes
3. I want to … a bus. (wsiąść) Get on
4. I want to … a car. (wsiąść) Get in
5. I’d like to … a train. (wysiąść ) Get off
6. I would like to … a car. (wysiąść) Get out of

Present Continuous for future
1. Are you going to the cinema on Saturday? Yes, I am
No, I am not
2. Are you meeting your friend on Friday? Yes, I am
No, I am not
3. What time are you starting lessons on Monday? At eight
At nine
4. Translate. Oglądam film wieczorem. I am watching a
film in the evening.

Functions: Inviting (zaproszenia)
1.Would you like to come to skate park? Yes, I’d love to
2.Would you like to come to café on Saturday?
Yes, I would
No, I wouldn’t
3.Do you want to go for a pizza on Saturday? Yes, I do
Sorry, I don’t

4. Do you want to go to library on Wedneday?
Yes, I do Sorry, I don’t

Will for predictions (przewidywanie)

1. Will the future cars be expensive? Yes, they will
No, they won’t
2. Will you take part in the sport competition next year? Yes, I will No, I won’t
3. Will the people land on Mars in the future?
Yes, they will No, They won’t
4. Will the people use the bikes in the future?
Yes, they will No, They won’t

Verb to noun - od czasownika rzeczownik Rzeczowniki odczasownikowe

1. If you imagine something, you use …
Imagination (wyobraźnia)
2. If you compete in something. It is called
Competition Zawody
3. If you argue with someone. It is called …
Argument kłótnia
4. If you enjoy something. (czymś) You have …
Enjoyment radość

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.