Katalog

Joanna Łacek, 2017-06-13
Poznań

Zajęcia przedszkolne, Projekty edukacyjne

Mały Poznaniak- projekt edukacyjny

- n +


MAŁY POZNANIAK


PROJEKT EDUKACYJNYAutor: Joanna Łacek

Czas realizacji: 20 – 28 lutego 2017 r.

Cele ogólne:
Zainteresowanie dzieci historią naszego miasta - Poznania.
Rozbudzenie zamiłowania do naszego regionu i jego tradycji.

Cele szczegółowe:
Zapoznanie z historią naszego miasta – Poznania.
Zaszczepienie w dzieciach szacunku i miłości do swojego miasta oraz dumy z przynależności do swojego regionu.
Budzenie zainteresowania historią i kulturą regionu.
Wzbogacanie słownika czynnego o słownictwo związane z tematem.
Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania podczas tworzenia prac plastycznych.
Możliwość zaprezentowania przed dużą publicznością zdolności tanecznych i wokalnych.
Udział w wycieczkach pogłębiających wiedzę dotyczącą naszego miasta.


Rozpoczęcie projektu:
1.Przygotowanie siatki tematycznej określającej zasób wiedzy dzieci na temat naszego miasta i jego regionu.
2.Sporządzenie scenariuszy zajęć i materiałów potrzebnych do realizacji projektu.
3.Zaplanowanie wycieczki, podczas, której odbędzie się spotkanie z ekspertem.

Realizacja projektu:
1.Rozbudzanie zainteresowań historią Poznania i Wielkopolski przekazywanie dzieciom odpowiednich treści z zakresu historii podczas zajęć dydaktycznych.
2.„Mały Poznaniak” - stworzenie w sali kącika, wystawy tematycznej (gromadzenie albumów, książek, zdjęć, pamiątek, pocztówek, przedmiotów związanych z naszym miastem i regionem).
3.„Poznań stolicą Wielkopolski” – poznanie historii stolicy naszego regionu. Rozmowy na temat Poznania, zapoznanie z dziejami miasta (przeszłość, herb, zabytki – Stary Rynek, Opera, Zamek, Katedra, Fara, Ostrów Tumski itp.).
4.Zapoznanie z legendami związanymi z Poznaniem i Wielkopolską.
- „Legenda o założeniu Poznania”
- „Legenda o poznańskich koziołkach”
- „Legenda o królu kruków”
- „Legenda o rogalach świętomarcińskich”
5.„Poznańskie pyry” – zapoznanie dzieci z gwarą poznańską.
6.„Tańce Wielkopolskie” - zapoznanie dzieci z piosenkami, przyśpiewkami, tańcami i strojami Wielkopolskimi.
7.Organizowanie wycieczek po Poznaniu.
8.Wielkopolskie opowieści”- Teatr Bonzai- przedstawienie teatralne.
9.Zdobywamy Miano Małego Poznaniaka- Uroczystość dla rodziców.
10.Monitorowanie przebiegu realizacji projektu, gromadzenie zdjęć oraz wytworów dziecięcych.

Zakończenie projektu:
1.Ponowne sporządzenie siatki, określających zasób wiedzy dzieci na temat miasta Poznania i naszego regionu Wielkopolski.
2.Ewaluacja, utworzenie wystawy, na której znajdą się przygotowane przez dzieci prace plastyczne.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.