Katalog

Agnieszka Wiktorowicz, 2017-06-22
Białystok

Technika, Program nauczania

Program koła origami

- n +

Spis treści:
1. Wstęp
2. Cele programu
3. Metody i formy pracy
4. Sposoby osiągania celów
5. Ewaluacja
6. Tematyka zajęć
7. Literatura pomocnicza

WSTĘP

ORIGAMI to sztuka składania papieru pochodząca z Japonii, w której nie używa się nożyczek i kleju. Nazwa pochodzi od połączenia dwóch słów ORI- zginać i KAMI - papier.
Origami jest ciekawą metodą, narzędziem wspierającym rozwój dziecka. Origami pobudza układ nerwowy, integrując w czasie składania papieru pracę obu półkul mózgowych. Dzięki temu dziecko odbiera wrażenia angażując wszystkie możliwe zmysły.
Zajęcia koła origami mają za zadanie rozwijać, kształtować, odkrywać talenty, zdolności i zainteresowania uczniów. Stosowanie na zajęciach sztuki origami, a w szczególności origami płaskiego z koła, kwadratu i trójkąta pomaga stworzyć atmosferę aktywności twórczej, dokładności i precyzji manualnej, zachęca do tworzenia przez wszystkich uczniów, bez względu na ich indywidualne uzdolnienia, zapewnia osiągnięcie sukcesu, motywuje do dalszej pracy. Origami wymaga precyzji składania, koncentracji, wykonanie poszczególnych czynności w ściśle określonej kolejności, ma to wpływ na naukę logicznego myślenia. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem wśród dzieci, ponieważ sprawia im radość i daje satysfakcję z wykonanej pracy.
Program będzie realizowany w wymiarze 1 godzin tygodniowo w roku szkolnym 2015/2016 na zajęciach dodatkowych w ramach art. 42 dla uczniów klas IV-VI.
Zawarte w programie treści mogą być modyfikowane przez nauczyciela z uwzględnieniem indywidualnego poziomu zdolności artystycznych uczniów (zróżnicowanie poziomów w obrębie grupy).

CELE OGÓLNE:
• rozbudzanie postawy twórczej,
• budzenie wrażliwości estetycznej, odkrywanie radości tworzenia piękna,
• rozwijanie wrażliwości plastyczno – technicznej,
• budzenie i rozwijanie zainteresowań,
• rozwijanie sprawności manualnej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Cele poznawcze:
• poznawanie sztuki składania papieru origami, elementy papieroplastyki,
• usprawnianie pamięci wzrokowej i wyobraźni przestrzennej,
• rozwijanie pomysłowości twórczej, poszukiwania inspiracji i nietypowych rozwiązań,
• rozwijanie zainteresowań twórczych,
• rozwijanie sprawności manualnej,
• ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
• rozumienie rysunków oraz przetwarzanie ich na czynności manualne,
• rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
• wyrabianie umiejętności organizowania warsztatu własnej pracy, ekonomicznego wykorzystywania materiałów.
Cele wychowawcze:
• rozbudzanie aktywności własnej,
• rozwijanie poczucia estetyki i potrzeb estetycznych,
• aktywizowanie ucznia, zachęcanie do wykazywania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów,
• zachęcanie do samodzielnego organizowania czasu wolnego i wypełniania go w sposób niekonwencjonalny,
• kształtowanie umiejętności wykorzystywania powstałych prac dla własnych potrzeb,
• wdrażanie do staranności i dokładności w wykonywaniu podjętej pracy oraz doprowadzaniu pracy do efektu końcowego,
• rozwój postawy samorealizacji i tolerancji,
• kształcenie umiejętności współdziałania w zespole, współpracy i pomocy innym.
METODY:
- działanie praktyczne: ekspresja kierowana, ekspresja indywidualna swobodna, warsztaty, ćwiczenia,
- pokaz, demonstracja,
- czytanie diagramów,
- dialogowe – pogadanka, rozmowa kierowana, dyskusja.

FORMY PRACY
- indywidualna,
- zbiorowa,
- grupowa (jednolita i zróżnicowana).

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Do przeprowadzenia w/w planu konieczna będzie duża ilość kolorowych kół różnej wielkości, kwadratów, prostokątów wycinanych z kolorowych kartek, klej.

SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW
- motywowanie uczniów do twórczych działań,
- zachęcanie uczniów do samodzielnego przeszukiwania różnych źródeł informacji (książki, encyklopedie, strony internetowe),
- dostosowywane metod pracy i tematyki do możliwości i aktywności uczniów,
- stosowanie różnych form pracy (ćwiczenia samodzielne i w grupie),
- aktywny udział w zajęciach.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:
W wyniku przeprowadzonego programu uczniowie:
- znają podstawowe zasady i techniki składania papieru „origami”,
- potrafią odczytywać proste diagramy origami,
- potrafią zastosować wybraną technikę składania papieru do realizacji określonego zadania,
- przejawiają aktywność twórczą, która jest rezultatem ich własnych doświadczeń, przeżyć i ekspresji,
- wykorzystują poznane techniki składania papieru do wykonania elementów dekoracyjnych lub użytkowych,
- samodzielnie projektują, komponują i wykonują ciekawe prace z wykorzystaniem poznanych technik składania papieru.

EWALUACJA:
- Kontrolowanie na bieżąco stopnia realizacji zaplanowanych zajęć.
- Obserwowanie poziomu zainteresowania uczniów tematyką zajęć i zaangażowania w ich przebieg, oraz zadowolenie uczniów z własnych dokonań i wykształconych umiejętności w trakcie zajęć.
- Obserwacja i dostosowanie działań do możliwości dzieci.
- Udział w konkursach plastycznych.
- Prezentacja prac uczestników.
- Rozmowa z uczniami na temat atrakcyjności zajęć.
- Odnotowywanie frekwencji na zajęciach.
- Fotografowanie prac dzieci.

TEMATYKA ZAJĘĆ:
Program zakłada wykorzystywanie w czasie zajęć takich technik orgiami jak: origami płaskie z koła, orgiami płaskie i przestrzenne z kwadratu, origami płaskie i przestrzenne z prostokąta, origami modułowe.

Przedstawienie przez nauczyciela historii origami; omówienie potrzebnych materiałów; zapoznanie dzieci ze sposobami zaginania kół; zapoznanie z czynnościami organizacyjnymi – miejscem składania materiałów, porządkowaniem stanowiska pracy.
- Las w kolorach jesieni
- Ruda wiewiórka
- Muchomorki
- Jesienne warzywa i owoce-3d
- Kartki na Dzień Nauczyciela
- Paw 3d
- Staw
- Liście różnych kształtów
- Kartki świąteczne
- Bombka na choinkę3d
- Choinka 3d
- Wesołe bałwanki 3d
- Pingwin
- Kartki dla babci i dziadka
- Kolorowa wiosna
- Koszyczek wielkanocny-3d
- Zajączek
- bukiet kwiatów na 8 marca
- Motyle
- Biedronka na listku
- Bukiet tulipanów dla mamy
- Ukwiecone drzewo
- Papierowe zwierzaki -3d
- Statek
- Podwodny świat
- Bajkowe postacie: Słoń Trąbalski, Smok wawelski, rozbójnik Rumcajs, pszczółka Maja, Gargamel, smerfy, Mała Syrenka, Pippi Langstrump
- Zakładki do książek
LITERATURA:
1. Soonboke Smith „Origami dla początkujących”.
2. Dorota Dziamska ”Magiczne prostokąty – czyli origami przestrzenne z prostokąta”.
3. Dorota Dziamska „Magiczne kółeczka czyli origami płaskie z koła”.
4. Dorota Dziamska „Magiczne trójkąty , czyli origami płaskie i przestrzenne z trójkąta”.
5. Dorota Dziamska „Bajkowe origami , czyli origami płaskie z koła”.
6. Anna Jabłońska - „Techniki plastyczne dla dzieci”.
7. Paulo Mulatinho „ Zabawne orgiami, czyli papierowe cuda”.
Strony internetowe:
http://zabawyplastyczne.blox.pl/html
http://www.kuradomowa.com/
http://www.spryciarze.pl/
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.