Katalog

EWA Trzeszan, 2017-07-05
GDYNIA

Zajęcia przedszkolne, Ćwiczenia

Grupowy Program Edukacyjno-Terapeutyczny ( wspomagania rozwoju ) Treści kształcenia dla dziecka mającego trudności psychoruchowe

- n +


Grupowy Program Edukacyjno-Terapeutyczny ( wspomagania rozwoju )
Treści kształcenia dla dziecka mającego trudności psychoruchoweOpracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla dzieci w wieku przedszkolnym z niepełnosprawnością Ewa Trzeszan terapeuta pedagogiczny, neurologopeda)Dział Treści kształcenia OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA UWAGI
1.Jedzenie


2. Higiena osobista


3. Troska o zdrowie

4.Ubieranie się1.Dziecko w świecie urządzeń technicznych2. Dziecko jako przedszkolak
3. Dziecko jako członek rodziny
4. Dziecko jako członek społeczeństwa


5. Dziecko jako uczestnik ruchu drogowego

1.Komunikacja pozawerbalna
2. Komunikacja werbalna
3. Procesy percepcji wzrokowej

4. Czytanie

5. Pisanie

6. Określanie przedmiotów
7. Orientacja w schemacie ciała


8. Edukacja matematyczna

9.Jednostki miary

10.Pojęcia kalendarzowe
11. Edukacja przyrodnicza
12. Edukacja plastyczna
13. Edukacja techniczna

14.Edukacja muzyczna


15.Edukacja ruchowa

Posługiwanie się naczyniami i sztućcami
Zasady zachowania się przy stolePrzybory toaletowe i przedmioty służące do higieny osobistej

Mycie rąk, twarzy

Higiena jamy ustnejHigiena osobista


Urządzenia sanitarne

Właściwe odżywianieHigiena pracy
Formy odpoczynku


Czynniki i sytuacje sprzyjające lub zagrażające zdrowiu
Odzież

Ubieranie i rozbieranie się
Dobór stroju do poszczególnych części ciała

Estetyka ubioru

Sprawność motoryczna


Przemieszczanie się
Sprzęty AGD i TV

Moje Przedszkole
Otoczenie Przedszkola
Pomieszczenia przedszkolne
Pracownicy Przedszkola
Wygląd i wyposażenie Sali

Rozwój społeczno-emocjonalny


Kontakt ze społecznością przedszkolną


Ja i moja rodzina

Moja miejscowośćTypowe zajęcia mieszkańców
Region, w którym mieszkam
Polska-moja Ojczyzna
Droga z domu do Przedszkola
Zasady poruszania się po drodze
Mowa ciałaWrażenia dotykowe


Wrażenia zapachowe i smakowe

Słuchanie ze zrozumieniem

Sprawność narządów mowy

Gramatyka i jej zastosowanieZdania

Sylaby


Głoski

Posługiwanie się mową
Praca z tekstem


Pamięciowe opanowanie tekstu

Analiza i synteza wzrokowa


Litery drukowanie i pisane
Motoryka duża i mała

Nauka pisania liter i sylabPisanie, przepisywanie wyrazów

Stosunki przestrzenne
Cechy przedmiotów


Porównywanie

Rozróżnianie i nazywanie części ciała
Kierunki

Figury geometryczne


Zbiory
Cyfry jako znak graficznyLiczeniePorównywanie liczb


Dodawanie i odejmowanie

Czas


Temperatura
Waga

Długość

Pojemność

Kalendarz

Pory rokuPrzyroda w różnych porach roku
Flora i fauna w najbliższej okolicy
W parku


W ogrodzie warzywnym
W sadzie

Zwierzęta


Umiejętności plastyczne


Rysowanie


MalowanieLepienie
WycinanieWyklejanie
Tworzenie

Narzędzia techniczne


Odtwarzanie muzykiPercepcja elementów i utworów muzycznych

Mowa dźwięków
Biegi

Rzuty


Skoki


Gry zespołoweWychowanie przez sport

OBSZAR I- OBSŁUGIWANIE SIEBIE „ JA Z SAMYM SOBĄ”

Posługuje się sztućcami:
- je łyżeczką lub łyżką przygotowane pokarmy płynne i półpłynne
-używa widelca przy jedzeniu (pokrojonych) wcześniej pokarmów

Pije, trzymając kubek w jednej ręce, nie rozlewa


Zna zasady zachowania się przy stole:
-czeka na swoją kolejkę, nie domagając się, by obsłużono go w pierwszej kolejności
-je estetycznie
-spokojnie, cicho siada do stołu i wstaje od niego,
-przyjmuje odpowiednią postawę siedzącą przy stole
-nie huśta się na krześle


Rozróżnia i nazywa przybory toaletowe: mydło, ręcznik, szczoteczkę i pastę do zębów,grzebień.
Rozpoznaje przedmioty i środki higieniczne: ręcznik,grzebień,chusteczki
Korzysta z osobistych przyborów toaletowych środków higienicznych


Zapamiętuję i stosuje poszczególne etapy i czynności mycia rąk i twarzy: myje mydłem ręce, spłukuje mydło z rąk, myje twarz, wyciera ręce i twarz ręcznikiem
Samodzielnie wykonuje w/w czynności


Zna i stosuje kolejność czynności związanych z myciem zębów: odkręca kran, nalewa wodę do kubka, zakręca kran, szczotkuje zęby, płucze usta, wyciera twarz, myje umywalkę

Posługuje się grzebieniem i szczotką:
-rozczesuje włosy,
-zaczesuje opadające kosmyki
Korzysta z urządzeń sanitarnych, spłukuje wodę i myję ręce po czynnościach fizjologicznych
Nazywa posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek
Wymienia wybrane, zdrowe i szkodliwe dla zdrowia produkty spożywcze

Przyjmuje prawidłową postawę siedzącą
Uczestniczy w spacerach, wycieczkach, zajęciach rekreacyjno-sportowych
Zna wybrane zabawy na świeżym powietrzu
Rozumie pojęcia człowiek zdrowy, człowiek chory
Unika czynników szkodliwych dla zdrowia:
-nie pije zimnych napojów po zajęciach ruchowych
-zachowuje ostrożność w kontakcie z gorącymi napojami,potrawami
-ubiera się stosownie do pory roku
Zna podstawowe przyczyny i objawy przeziębienia

Rozpoznaje wybrane części odzieży: rajstopy, bluzę,czapkę,buty, kapcie, kurtkę, spodnie

Zdejmuje i nakłada odzież: podkoszulek, skarpetki,spodnie,sukienkę,pulower,czapkę,rękawiczki,szalik,kurtkę
Odwraca podkoszulek, bluzkę na prawą stronę
Zapina i rozpina guziki
Nakłada i zdejmuje buty, kapcie
Dobiera ubranie do poszczególnych części ciałaUnika sytuacji sprzyjających brudzeniu i niszczeniu odzieży w czasie zajęć plastycznych, technicznych,ruchowych

Przewraca się z boku na bok
Odwraca się z pleców na brzuch
Podskakuje obunóż
Przechodzi przez przeszkody
Siedzi z podparciem i bez podparcia
Czołga się, czworakuje,wspina się
Samodzielnie wchodzi po schodach i schodzi z nich
Orientuje się w schemacie ciała i w przestrzeni
Orientuje się w budynku przedszkolnym, np. wie, gdzie znajduje się jego sala, toaleta, plac zabawOBSZARII- USPOŁECZNIENIE „JA I OTOCZENIE”Rozpoznaje podstawowe urządzenia elektryczne i techniczne: odkurzacz, pralkę, lodówkę, czajnik, radio,TV,komputer
Samodzielnie włącza i wyłącza TV,zna i stosuje wybrane zasady bezpieczeństwa w czasie ich korzystania
-nie manipuluje przy urządzeniu podczas uruchomienia, nie ciągnie za przewód elektryczny
Podaje podstawowe dane Przedszkola: nazwę,adres
Rozpoznaje otoczenie przedszkola:plac zabaw,
Rozpoznaje pomieszczenia przedszkolne: sale, gabinet logopedyczny,psychologiczny,terapeutyczny, łazienkę,kuchnię,
Identyfikuje wybranych pracowników przedszkola: dyrektora, nauczycieli,logopedę, psychologa
Opisuje wygląd Sali
Wymienia wyposażenie Sali:tablicę, stoliki, krzesła, kąciki zainteresowań
Zna i przestrzega:
-regulamin przedszkolny
-reguły i normy występujące w grupie rówieśniczej
Wypełnia polecenia nauczyciela
Stosuje formy grzecznościowe:proszę,dziękuję,przepraszam
Reaguje w sposób prawidłowy na pochwały i nagrody
Respektuje i przestrzega zasad pracy w grupie

Nawiązuje kontakt z rówieśnikami, nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola: w czasie zajęć, na imprezach przedszkolnych spacerach, podczas zabaw, gier ruchowych
Współdziała z innymi i włącza ich do zabawy
Bierze czynny udział i odtwarza role w zabawach tematycznych lub dowolnych
Uczestniczy aktywnie w zajęciach edukacyjnych,zabawach

Podaje swoje imię i nazwisko
Posługuje się pojęciami: rodzina, rodzice,rodzeństwo
Wymienia i nazywa członków rodziny: mamę, tatę,rodzeństwo
Identyfikuje się z członkami swojej rodziny, rozpoznaje ich po wyglądzie i głosie
Wie, jaki zawód wykonują jego rodzice
Podaje nazwę miejscowości, w której mieszka
Wymienia zabytki znajdujące się w jego miejscowości
Wylicza ważnie miejsca: kościół, straż pożarną,pocztę, przedszkolę,ośrodek zdrowia
Wymienia nazwy kilku wybranych zawodów wykonywanych przez mieszkańców swojej miejscowości
Nazywa region Polski, w którym mieszka w Polsce

Wie,że jest Polakiem i mieszka w Polsce
Zna bezpieczną drogę z domu do przedszkola i z powrotem

Przestrzega zasad bezpiecznego poruszania się po drodze
Reaguje prawidłowo na sygnalizację świetlną: stoi, gdy widzi światło czerwone, przechodzi, kiedy pojawia się światło zielone
Zna wybrane znaki drogowe:” Przejście dla pieszych”, „ Uwaga dzieci”OBSZARIII-ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI „ JA W ŚRODOWISKU PRZEDSZKOLNYM”

Wykorzystuje komunikaty pozawerbalne, wspierające lub alternatywne metody komunikacji
Zna i właściwie stosuje mowę ciała:
-kręci głową (niezgoda na coś, zaprzeczenie)
-potakuje(zgoda na cos)
-unosi brwi ( zdziwienie)
Obserwuje własną mimikę w lusterku i naśladuje miny, które wyrażają różne zachowania i emocje
Rozpoznaje dotykiem różne przedmioty, ( np. zabawki)
Określa, z jakiego materiału zostały wykonane
Komunikuje się dotykiem, np. głaszcze, obejmuje, ściska
Rozumie treści przekazywane przez wrażenia zapachowe i smakowe, np. cytrynę, miętę

Doskonali kanał odbioru informacji, np. uważne słuchanie.
Nawiązuje kontakt wzrokowy z rozmówcą
Uważnie słucha wypowiedzi innych
Skupia uwagę przez krótki czas
Słucha polece,krótkich wierszy, utworów literackich
Zapamiętuje proste informacje, które słyszy
Słucha i rozpoznaje intencję rozmówcy
Wykonuje zasłyszane proste, zrozumiałe, krótkie polecenia
Rozumie i stosuje układy słów: pod-nad. Przed-za, w górze-na dole.
Wykonuje polecenia zawierające słowa dotyczące stosunków przestrzennych, np. „ Usiądź na krześle”, „ Stań za mną”, „ Stań przede mną”, „ Połóż książkę na stole”
Rozumie różnorodne komunikaty werbalne( informacje, pytania,polecenia)

Wykonuje ćwiczenia wstępne do nauki mowy:
Ćwiczenia oddechowe:
-powiększające pojemność płuc i przepony,np. wąchanie kwiatów, zabawa w rogalik, gwizdanie,nadmuchiwanie balonika,chuchanie
-Kontrola fazy wydechowej-dmuchanie na, np. płomień świecy, kartkę papieru
-Parasygamtyzm-dmuchanie przez rurkę, na pasek papieru,
Powtarzanie
-Pararotacyzm-ssanie cukierka
- Seplenienie międzyzębowe,np. śpiewanie długiego aaaaaa
-Seplenienie boczne-zrobienie rurki z języka,podnoszenie i opuszczenie boków języka
-Roratyzm-np. Odklejanie językiem przyklejonej do podniebienia gumy do żucia, cukierka tofii,
- Bezdźwięczność-cw,. Słuchu fonematycznego
-Cw.Artykulacyjne-naśladownie, np. pracy lokomotywy-cz,cz,cz,cz,,głosów zwierząt, nadmuchiwania piłki-szszszsz-sssss
-naśladowanie dźwięków wydawanych przez: duże dzwony:bam-bom,

Rozróżniania pojęcia:głoska, litera,sylaba,wyraz,zdanie
Używa rzeczowników: rozpoznaje i nazywa wskazane osoby, zwierzęta,rośliny,przedmioty
Stosuje liczbę pojedynczą i mnogą rzeczownika

Wyodrębnia zdania z kontekstu mowy
Porównuje i rozpoznaje zdania długie, krótkie
Dzieli zdania pojedyncze na wyrazy
Liczy wyrazy w zdaniu
Posługuje się równoważnikami zdań i zdaniami pojedynczymi i nierozwiniętymi
Dokonuje podziału wyrazów na sylaby, wyklaskując je
Składa wyrazy z sylab
Rozpoznaje sylaby w nagłosie
Dzieli wyrazy na głoski
Rozpoznaje samogłoski
Dokonuje syntezy sylab,wyrazów trzygłoskowych
Układa schemat wyrazów z białych „ cegiełek”
Dobiera pary obrazków(wyrazów)wg pierwszej głoski
Rozpoznaje i podaje wyrazy rozpoczynające tą samą głoską
Artykułuje samogłoski,spółgłoski,sylaby,wyrazy,zdania
Komunikuje się w sposób wystarczająco wyraźny, zrozumiały
Wymienia dni tygodnia, krótkie rymowanki
Liczy mechanicznie w zakresie pierwszej dziesiątki
Wypowiada się krótko na temat obrazka i przedmiotu oraz temat dowolny albo określony
Inicjuję rozmowę
Zadaje proste pytania i udziela krótkich odpowiedzi
Prowadzi w sposób kulturalny rozmowy z kolegami i dorosłymi

Określa nastrój utworu, np. smutny,wesoły
Wymienia postacie w utworze literackim

Recytuje wyliczanki, krótkie wierszyki,życzenia z okazji różnych uroczystości

Obserwuje i dostrzega najważniejsze cechy przedmiotów lub postaci z najbliższego otoczenia
Zgaduje,która rzecz została schowana
Rozpoznaje na obrazkach przedmioty, ludzi,zwierząt, rośliny
Porównuje ze sobą dwa obrazki różniące się, np., barwą, kształtem,wielkością
Dobiera w pary dwa takie same obrazki
Dobiera w pary dwa obrazki różniące się jedną cechą
Dobiera części obrazka do całości
Składa, rozkłada części pewnej całości oraz dostrzega, czego brakuje
Układa kompozycję z powtarzających się elementów mozaiki geometrycznej lub obrazkowej
Układa obrazki z pociętych części ( zgodnie z zasadą stopniowania trudności): na wzorze,wg wzoru,bez wzoru
Składa wg wzoru proste obrazki pocięte na 2,3 części

Rozpoznaje i nazywa niektóre małe i wielkie litery drukowane ( bez dwuznaków i zmiękczeń)
Rozpoznaje i nazywa niektóre małe i wielkie litery pisane ( bez dwuznaków i zmiękczeń)
Rozpoznaje napisy wyrazowe, użyteczne w życiu codziennym,np. imiona osób bliskich dziecku,nazwy przedmiotów z najbliższego otoczenia
Czyta poznane litery
Czyta sylaby otwarte
Czyta sylaby poprzez przyporządkowanie literom odpowiednich głosek
Dokonuje analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej trzyliterowych
( trzygłoskowych) wyrazów
Odczytuję metodą głoskową z syntezą ( po literze) wyrazy trzygłoskowe

Wykonuje ćwiczenia rozwijające, usprawniające zaburzone funkcje

Tworzy litery drukowane z plasteliny, modeliny,miękkiego drutu,wełny,wstążki,nitki
Wypełnia kontury narysowanych liter kredką, flamastrem,farbą
Kreśli ręką litery w powietrzu
Pisze litery na tablicy
Wodzi narzędziami pisarskimi lub palcem po wzorze
Maluje farbą litery na dużych arkuszach papieru
Pisze litery za pomocą szablonu
Obwodzi wzory liter w liniaturze
Pisze małe i wielkie litery drukowane i pisane po śladzie, po kropkach
Pisze małe, wielkie litery pisane wg wzoru, bez wzoru
Pisze wg wzoru sylaby

Pisze wg wzoru znane wyrazy
Pisze swoje imię wg wzoru i/lub bez wzoru

Rozpoznaje wzajemne położenie przedmiotów w przestrzeni
Stosuje i rozumie w toku zabaw i ćwiczeń określenia: duży-mały, gruby-chudy, krótki-długi

Porównuje przedmioty pod względem jednej, wyróżnionej cechy, np. wielkości, koloru,przeznaczenia
Wyróżnia i nazywa części ciała: głowę,ramiona,brzuch,lewą i prawą rękę, łokiec,lewą i prawą stronę, kolano, stopę
Odróżnia kierunki:- góra-dół; prawo-lewo

Rozpoznaje i nazywa kształty wybranych figur geometrycznych: koło, trójkąt,prostokąt
Kreśli kształty figur po śladzie ołówka lub po kropkach
Nadaje nazwy zbiorom,odkrywa warunki,jakie spełniają elementy danego zbioru,np. zbiór owoców, zwierząt
Tworzy zbiory przedmiotów wg jednego określonego kryterium: przeznaczenia,wielkości, koloru,materiału, długości,grubości, ciężaru
Tworzy zbiory 2-, 3-, kilkuelementowe spośród różnych elementów
Przelicza elementy zbiorów
Porównuje liczebność zbiorów przez łączenie w pary, używa określeń mniej, więcej,tyle samo

Obrysowuje cyfry
Pisze cyfry po śladzie, po kropkach
Zapisuje wg wzoru, liczby za pomocą cyfr
Pisze i czyta liczby w dostępnym mu zakresie

Liczy przez gest wskazania, dotknięcie liczmanów palcem ( metodą jeden do jednego)
Liczy mechanicznie w zakresie mu dostępnym
Przelicza przedmioty przez dosuwanie, przesuwanie,wskazywanie
Przelicza elementy w zakresie 10
Posługuje się liczebnikami głównymi
Dolicza i odlicza w zakresie pierwszej dziesiątki
Dokonuje rozkładu liczby na dwa składniki
Rozumie różnicę między zwrotami: dwie rzeczy, wiele rzeczy
Porównuje liczby jednocyfrowe

Dodaje i odejmuje w zakresie 10 na konkretach
Dodaje i odejmuje liczby w zakresie jemu dostępnym
Rozwiązuje proste sytuacje matematyczne
Rozwiązuje zadania z zastosowaniem czynności manipulacyjnych, ruchowych,związanych z dodawaniem i odejmowaniem, np. dosuwa-odsuwa,dokłada-odkłada,dolicza-odlicza

Wymienia pory dnia: rano,południe, wieczór
Rozumie i stosuje pojęcia czasowe: dzisiaj, jutro,wczoraj
Odczytuje z zegara, np. pełne godziny
Wyjaśnia przeznaczenie termometru
Wie, do czego służy waga
Szacuje na oko i stosuje określenia: cięższy-lżejszy
Wyjaśnia przeznaczenie linijki
Mierzy długość za pomocą kroków lub sznurka
Odmierza pojemność płynów za pomocą szklanki lub słoika
Różnicuje pojęcia: całą szklanka soku-pół szklanki soku
Wyjaśnia przeznaczenie kalendarza
Wylicza w kolejności dni tygodnia
Wymienia pory roku
Opowiada o zmianach zachodzących w przyrodzie w wybranych porach roku

Opowiada o zmianach zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku, warunkach życia roślin i zwierząt
Rozpoznaje i nazywa drzewa oraz rośliny rosnące w parku, wokół przedszkola,
Rozpoznaje owoce wybranych drzew: kasztany, żołędzie,szyszki
Nazywa niektóre zwierzęta żyjące w parku: wiewiórka,jeż,wróbel,gołębie,dzięcioł
Wymienia niektóre rośliny warzywne: marchew, kapusta,burak,ogórek,pomidor,cebula
Wymienia nazwy owoców:wisnie, jabłka,śliwki, gruszki
Wyjaśnia, dlaczego owoce i warzywa mają korzystny wpływ na zdrowie
Rozpoznaje zwierzęta: kot,pies,zwierzęta wiejskie,zwierzęta żyjące na innych kontynentach( słonia,małpę,tygrysa,fokę)- zna sposoby opieki nad nimi
Rozpoznaje i nazywa kolory podstawowe
Posługuje się przyborami do rysowania: kredkami,kredą,patykiem,świecą
Uzupełnia obrazki,wzory
Obrysowuje szablony
Wodzi palcem po wzorze
Odtwarza wzór w powietrzu
Odtwarza wzór na dużych arkuszach papieru węglem lub kredą
Rysuje palcem umoczonym w farbie na całej powierzchni kartki różnokolorowe linie poziome oraz pionowe
Rysuje świecą
Rysuje linię pionową,poziomą
Rysuje formy koliste i faliste
Rysuje linie spiralne: ślimaka,
Rysuje linie falujące poziomo i pionowo,zachowując ciągłość i kierunek zgodny z kierunkiem pisma
Rysuje wzór, np. w formie linii pionowych
Rysuje krótkie pionowe kreski, np. malujemy płotek
Rysuje linię łamaną w formie wzoru na: obrus, ręcznik,dywan
Rysuje dym z komina, padający śnieg,deszcz
Wypełnia obrazki konturowe przez kolorowanie wnętrza konturu

Maluje jednocześnie obydwoma rękami na dużym arkuszu przypiętym do tablicy lub podłogi
Maluje palcem maczanym w farbie
Maluje farbą i grubym pędzlem lub tamponem waty duże przedmioty koliste,np. balony,arbuza,dynię,piłkę naturalnej wielkości
Maluje pędzlem i farbą na ciemnym tle,np. padający śnieg, deszcz, opadające liście( zachowuje szybko tempo i linie pionowe)
Maluje formy kuliste i spiralne, np. baloniki, jabłuszka, kłębuszki,ślimaki
Maluje palcami obu rąk jednocześnie lub na przemian ruchem spokojnym,swobodnym
Maluje suchym palcem lub patykiem
Zamalowuje całą powierzchnię kartki
Maluje duże konturowe rysunki
Zamalowuje różnymi kolorami pola między liniami poziomymi

Ugniata,formuje,ściska,wałkuje modelinę, plastelinę, masę solną
Ugniata plastelinę i zapełnia nią powierzchnię koła,kwadratu,trójkąta
Wałkuje cienkie wałeczki i obwodzi nimi narysowane przedmioty i figury
Lepi z plasteliny,kulki,wężyki,bałwanka
Zapełnia powierzchnię figur geometrycznych
Lepi z plasteliny różne figury
Zalepia całą powierzchnię kartki,tworzy tło dla ulepionych przedmiotów lub postaci
Tnie papier wg narysowanej linii prostej
Wycina paski papieru jednakowej szerokości ( płotki,drabinki)
Wycina części obrazków do składania
Wycina,nakleja papier,materiał,włóczkę na kartkę papieru
Wykleja przedmioty i postaci ludzi,zwierząt z gotowych elementów
Buduje z klocków
Nawleka na nitkę, żyłkę korale różnych kolorów i kształtów
Posługuje się: nożyczkami,nożem, igłą,zszywaczem


Zapamiętuje fragmenty i melodię niektórych poznanych piosenek
Próbuje zaśpiewać poznane piosenki
Stara się zachować linię melodyczną śpiewanych piosenek
Śpiewa wybrane piosenki
Rytmicznie recytuje pojedyncze wyrazy
Odtwarza rytm usłyszanych melodii za pomocą klaskania,tupania,ruchów ciała
Uczestniczy aktywnie w zajęciach muzyczno-truchowych
Rozpoznaje i naśladuje głosy z otoczenia
Rozpoznaje głosy ludzkie: kolegi (niski), koleżanki(wysoki)
Rozpoznaje brzmienie instrumentów muzycznych: bębenek,tamburyn,kołatka,grzechotka
Nazywa wybrane instrumenty muzyczne:tamburyn,
Potrafi ziilistrowac dźwiękiem za pomocą instrumentów innych środków zjawiska przyrody,np. wiatr-szeleści kartką,grzmot-uderza w tamburyn
Swobodnie interpretuje ruchem tematy rytmiczne piosenek i utworów instrumentalnych
Tworzy ilustrację ruchową do muzyki
Interpretuje treści przekazywane przez znaki słuchowe
Rozpoznaje dźwięki instrumentów muzycznych muzycznych nastrój zawarty w muzyce
Rozpozna tony wysokie i niskie
Rozpoznaje i nazywa i naśladuje odgłosy zwierząt:szczekanie psa,miauczenie kota,pianie koguta,ryk krowy,brzęczenie pszczoły,muchy
Naśladuje dźwięki dochodzące z otoczenia,np. sygnały karetki pogotowia,straży pożarnej,policji
Identyfikuje osoby z najbliższego otoczenia po głosie
Rozpoznaje i nazywa dźwięki pochodzące z gospodarstwa domowego: kapanie wody,zamykanie drzwi,odgłosy urządzeń elektrycznych-odkurzacz
Biega z wymijaniem przedmiotów
Biega w różnym tempie
Bierze udział w zabawach ruchowych
Biega po prostej
Biega do wyznaczonego miejsca

Rzuca piłką na odległość
Rzuca małymi przedmiotami lewą i prawą ręką w miejscu
Rzuca oburącz przód znad głowy
Skacze jednonóż,obunóż
Wykonuje skoki zajączka,żabki
Skacze w miejscu,przez skakankę
Uczestniczy w zabawach rzutnych połączonych z elementami marszu,skoku,biegu
Wykonuje ćwiczenia z metod W.Sherborne, P. Dennisona
Bierze udział w zabawie
Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i zajęć ruchowych


METODY KONTROLI I OCENYKryteria oceniania osiągnięć dziecka


Narzędzia służące ewaluacji


Wzmocnanie pozytywne
Zauważenie wysiłków,starań,osiągnięc dziecka
-pochwała
-uśmiech
-informowanie rodziców postępach dziecka: list pochwalny dla dziecka
-zabawy i gry lubiane przez dziecko
Nagrody symboliczne-uśmiechnięte słonecznko,serduszkojesteś mistrzem,znakomicie,gratuluję

-aktywność na zajęciach
Poziom opanowania umiejętności w oparciu o wymagania zgodne z programem indywidualnym
Wysiłek włożony w pracę
-bezpośrednia obserwacja
-karta obserwacji
-rozmowy z rodzicami

Program może ulec ewaluacji odpowiednio do rozwoju, możliwości i potrzeb dziecka w momencie, kiedy nauczyciel uzyska efekty pracy dzieckaWyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.