Katalog

EWA TRZESZAN, 2017-10-19
GDYNIA

Zajęcia przedszkolne, Projekty edukacyjne

Śladami Małego Remusa- projekt edukacyjny

- n +

Śladami Małego Remusa- projekt edukacyjny
propozycja opiekuna stażu
Ewa Trzeszan neurologopeda, terapeuta pedagogiczny

Projekt zakłada przybliżenie dzieciom znajomości regionu Kaszubskiego oraz rozwijanie aktywności dziecka poprzez pobudzanie jego wyobraźni i wyrażania siebie w różnych formach plastycznych, muzycznych.
Uczestnicy projektu zaśpiewają piosenkę o kaszubskich nutach oraz kolędę.
Wystawimy wytwory prac dzieci.
Nawiążemy współpracę ze środowiskiem; klubem Arka Gdynia, Biblioteką, Oceanarium, Parkiem Naukowo-Technologicznym, Teatrem, Muzeum....
Poznamy najbliższe środowisko.
W projekcie wyróżnia się trzy etapy:
Pierwszy to temat proponowany przez nauczyciela i same dzieci, który warunkuje dalsze etapy projektu. W tej fazie pracy nauczyciel sam opracowuje siatkę pytań i przewiduje w przybliżeniu przebieg Własne pomysły konfrontuje z wiedzą dzieci na ten temat i przygotowuje ostateczną siatkę / mapę tematyczną, która stanowi początek drugiego etapu.
W drugim etapie nauczyciel koncentruje się na organizowaniu działalności badawczej dzieci, m.in. na odkrywaniu wiedzy, gromadzeniu informacji, poszukiwaniu strategii itp.
Aktywność badawcza najczęściej ma charakter doświadczeń i eksperymentów, wywiadów i rozmów z ekspertami, wycieczek i spacerów w ciekawe miejsca, kontaktu z różnymi źródłami informacji (książka, gazeta, Internet), poznania polisensorycznego.
Drugi etap obejmuje również prezentacje wiedzy dzieci w formie zabaw tematycznych, konstrukcyjnych, inscenizacji, teatrzyków, prac plastycznych, technicznych, dramy..
W trzecim etapie następuje zakończenie projektu i prezentacja zdobytej wiedzy i umiejętności dzieci.

Adresaci:
Dzieci 3-6-letnie
Cele:
Rozbudzenie zainteresowania regionem, ze szczególnym uwzględnieniem legend i zwyczajów kaszubskich.
Rozwijanie umiejętności działanie w różnych sytuacjach przedszkolnych i pozaprzedszkolnych.
Kształtowanie zdobywania wiedzy różnymi drogami( Dzień Pluszowego Misia-gość specjalny pszczelarz A.Rębacz przedstawi życie pszczół(WWW.bazaiskierka.pl 509710104), Spotkanie ze zwierzętami z zagrody, psami).
Rozbudzanie potrzeby kontaktu ze środowiskiem przyrodniczym i szanowanie przyrody(wycieczki).

Metody pracy:
Drama
Teatr
Metody aktywizujące,polisensoryczne,badawcze.
Techniki plastyczne
Organizacja czasu i przestrzeni:
Na realizację projektu przewidziano cały rok, raz w tygodniu. Naszym zamierzeniem jest stworzenie dzieciom optymalnych warunków do samodzielnego zdobywania wiedzy, wszystkimi zmysłami.

Etapy pracy:
I etap – Siatka tematyczna

KASZUBY
Tradycja: zwyczaje, haft, muzyka, taniec,legendy.
Instrumenty: diabelskie skrzypce,
Położenie, stolica, hymn, herb, flaga,skarby kultury
Język kaszubski: Kaszubskie nuty, Kaszubski dla dzieci.


II etap - Przykładowe działania badawcze podejmowane przez dzieci podczas realizacji Projektu ,,Śladami Małego Remusa"
Wizyta w Muzeum Gdyni w celu poznania historii regionu Kaszubskiego;
Wizyta i uczestnictwo w projekcie Oceanarium-Spotkanie
z Morzem Bałtyckim.
Poszukiwanie informacji w książkach na temat Kaszub
(Współpraca z Biblioteką).
Szukanie informacji z rodzicami na temat pojęć poruszanych na zajęciach(zajęcia otwarte, galerie, konkursy).
Filmy dydaktyczne.
Prezentacje i zabawy multimedialne(Kaszubski dla dzieci)
Poznawanie legend(Arka Gdynia Czyta Dzieciom)
Inscenizacje legend.
III etap - Zakończenie projektu
Konkursy wiedzy.
Galeria prac i fotografii.
Prezentacja plakatów i skarbów zgromadzonych przez dzieci, tańca, przedstawienia, piosenki.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.