Katalog

Milena Labuda, 2017-11-03
Gdańsk

Język polski, Różne

Jak to napisać? Poradnik z języka polskiego dla uczniów

- n +

Jak to napisać? Praktyczne porady podczas pisania wypracowań

1. Przeczytaj uważnie temat. Zwróć uwagę, co jest w nim najważniejsze i jak należy go rozumieć.
2. Jeśli w temacie nie określono formy wypowiedzi, zastanów się jaka będzie najodpowiedniejsza. Najczęściej nauczyciel określa, czy ma to być opis, opowiadanie, charakterystyka, list czy inna forma wypowiedzi.
3. Zastanów się, jakie są najważniejsze wyznaczniki danej formy wypowiedzi.
4. Przemyśl temat – w punktach możesz zapisać swoje myśli i uwagi. Możesz napisać plan wypracowania.
5. Pamiętaj o zatytułowaniu pracy i o trójdzielnej kompozycji. W wypracowaniu musi być wstęp (wprowadzenie do tematu pracy, stworzenie sytuacji zaciekawienia), rozwinięcie (najdłuższa część pracy) i zakończenie (podsumowanie, wnioski, własne odczucia, ocena). Zakończenie powinno składać się z przynajmniej trzech zdań.
6. Pamiętaj o akapitach. W pracy powinno być ich co najmniej trzy (1-2 do wstępu, 3 lub więcej w rozwinięciu, 1-2 w zakończeniu).
7. Pisz na temat.
8. Unikaj powtórzeń (korzystaj z synonimów) i wyrazów potocznych (super, fajna itp.)
9. Po napisaniu pracy „na brudno” przeczytaj całość głośno, popraw zauważone błędy i dopiero wówczas przepisz wypracowanie do zeszytu.

Kryteria oceny
1. Zrozumienie tematu – czy wypracowanie jest zgodne z tematem i czy wyczerpuje temat.
2. Charakterystyczne cechy formy wypowiedzi – opowiadanie, opis, list, charakterystyka, sprawozdanie, streszczenie, analiza i interpretacja wiersza itp. – każda z tych form ma swoje własne wyznaczniki, słownictwo i elementy kompozycyjne.
3. Kompozycja – trójdzielna kompozycja; tekst spójny i logicznie uporządkowany.
4. Poprawność językowa – błędy fleksyjne (odmiana wyrazów), składniowe (budowa zdania, niewłaściwe łączenie wyrazów), wyrazowe (słownikowe), frazeologiczne, stylistyczne, słowotwórcze, fonetyczne, merytoryczne, logiczne
5. Ortografia i interpunkcja
6. Estetyka – czy piszący stosuje akapity, odstępy, marginesy; czy pisze czytelnie.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.