Katalog

Wioletta Starczewska, 2017-11-22
Świdwin

Różne, Różne

"19 Dni Walki z Głodem"

- n +

Stały dostęp do żywności to jedna z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Tymczasem co szósty człowiek na Ziemi jest głodny, co pięć sekund z powodu głodu umiera jedno dziecko. Ubóstwo, zmiany klimatyczne wywołujące susze i powodzie, a także dyskryminujące najbiedniejsze społeczeństwa reguły rynkowe sprawiają, że sytuacja z dostępem do żywności stale się pogarsza.


Gdyby zebrać wszystkich głodujących na świecie, zaludniliby cały kontynent, a liczba jego mieszkańców byłaby większa od ludności Ameryki Północnej i Europy Zachodniej razem wziętych.Przyjmuje się, że dobowe minimum organizmu ludzkiego wymaga spożycia pokarmów dających 2300 - 2700 kcal oraz ok. 80g białka – w tym co najmniej 1/3 białka zwierzęcego. Powyższa norma ulega niewielkim zmianom w zależności od klimatu, wieku, płci i wykonywanego zawodu. Według szacunków – 25% ludności świata odżywia się niewystarczająco – głód utajony, w tym 10% głoduje – głód jawny.
Głód to długotrwały niedobór składników pokarmowych. Głód utajony spowodowany jest brakiem białka w pożywieniu. Systematyczny wzrost liczby ludności świata powoduje wzrost zapotrzebowania na żywność. Obecna produkcja żywności gwarantuje każdemu mieszkańcowi Ziemi spożycie w ciągu doby ponad 3000 kcal, czyli obfite wyżywienie. Mimo to większość mieszkańców Afryki cierpi głód.
Zwiększająca się skala niedostatku i ubóstwa dotyczy nie tylko krajów Trzeciego Świata, ale również, w coraz większym stopniu krajów uprzemysłowionych. Niestety, problem ten dotyka w znacznej mierze także i Polskę.
Wynikiem takiej sytuacji ekonomicznej wielu polskich rodzin jest ich ograniczony dostęp do artykułów żywnościowych, ze względu na brak środków finansowych na ich zakup. Rodziny ograniczają wydatki na żywność, czego skutkiem jest niedożywienie, a co gorsze, coraz częściej również i głód.

Akcja „19 Dni Walki z Głodem” ma na celu uświadomienie społeczeństwu skali ubóstwa, która nie dotyczy wyłącznie krajów III świata, ale również Polski oraz skutków niedożywienia zwłaszcza wśród dzieci.


Skutki głodu na świecie są przerażające. Więcej ludzi umarło z głodu w ciągu ostatnich 5 lat, niż zostało zabitych w wyniku wojen, rewolucji i morderstw w ciągu minionych 150 lat. W wyniku głodu i niedożywienia umiera w każdej minucie 76 ludzkich istot, w tym 57 dzieci. W sumie co roku umiera z powodu głodu i niedożywienia 35 do 40 milionów osób.
Główną organizacją ds. wyżywienia ludności na świecie jest FAO - Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations). FAO popiera międzynarodową działalność zmierzającą m.in. do: polepszenia wytwarzania, wymiany i dystrybucji produktów rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa oraz zachowania zasobów naturalnych, podnoszenia konsumpcji, poprawy warunków życia na wsi.
Kolejną znaczącą organizacją, która walczy z głodem na świecie jest ASCOFAM – Światowe Stowarzyszenie do Walki z Głodem, które powstało w ramach ONZ.
Jeden z ostatnich raportów ONZ podaje, że obecnie na świecie głoduje 830 mln ludzi. Przyczyną są klęski żywiołowe, konflikty zbrojne, a przede wszystkim narastające na skutek globalizacji ubóstwo, któremu towarzyszy chroniczne niedożywienie.


Likwidacja głodu na świecie jest raczej niemożliwa, ale można go ograniczyć. Sposoby ograniczania głodu na świecie to np.:
 wspomaganie różnych akcji humanitarnych,
 oszczędzanie wody,
 szanowanie jedzenia,
 rozwijanie rolnictwa na terenach, gdzie panuje głód.


Szanujmy jedzenie, gdyż ono stanowi siłę do przeżycia dla człowieka, głód to najsilniejsza potrzeba ludzka, która trzyma go przy życiu, więc zanim wyrzucisz dobrą kanapkę, ciastko lub jakiekolwiek inne jedzenie zastanów się.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.