Katalog

Renata Zawiślak, 2018-01-10
Głogów

Zajęcia przedszkolne, Program nauczania

Program edukacyjny „DZIECKO WIDZEM I AKTOREM”

- n +

Program edukacyjny
„DZIECKO WIDZEM I AKTOREM”

1. Charakterystyka programu
Program edukacji teatralnej powstał z myślą o potrzebach dzieci z Przedszkola Publicznego nr 10 Sto Pociech w Głogowie, gdyż edukację teatralną warto zaczynać bardzo wcześnie. Kontakt dzieci z teatrem, to bycie widzem i również zabawy w teatr, podczas których dziecko jest aktorem. Inscenizacje wyzwalają muzyczne, ruchowe i słowne możliwości dziecka. Głównym celem programu jest zapoznanie dzieci ze sztuką teatralną, kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych, wprowadzenie gry aktorskiej w tworzonych przez dzieci inscenizacjach i widowiskach teatralnych.
Cele ogólne:
 Nabywanie umiejętności pięknej ,poprawnej wymowy,
 Rozwijanie zainteresowań czytelniczych jak źródła wiedzy i przeżyć,
 Wyrabianie odwagi i śmiałości podczas występów przed publicznością,
 Uwrażliwianie na sztukę, pobudzanie dzieci do działań artystycznych,
 Organizowanie dziecięcej zabawy w teatr (przebieranie, pacynki, kukiełki itp.)
 Zabawy w teatr połączone z tworzeniem własnych tekstów i scenek rodzajowych,
 Wykorzystywanie niewerbalnych środków wyrazu: ruchy ciała, rąk, mimika, nazywanie stanów emocji.
Cele szczegółowe:
 dziecko poznaje nowe słownictwo,
 wzbogaca swoja wyobraźnię,
 uczy się wrażliwości i inwencji twórczej,
 uczy się ról społecznych,
 rozwija uzdolnienia aktorskie, potrafi na miarę swoich możliwości odbierać sztukę teatralną,
 poznaje utwory literackie, wzmacnia poczucie własnej wartości,
 zgodnie współpracuje w grupie,
 zapamiętuje tekst rymowany lub prozę,
 interesuje się różnymi formami teatralnymi.
Formy i metody
Główną formą jest praca w zespole. W osiąganiu założonych celów posłużono się następującymi metodami
 zabawy naśladowcze,
 zabawy tematyczne,
 zabawy z elementami dramy i pantomimy,
 improwizacje,
 inscenizowanie ruchem wierszy, piosenek, bajek, opowiadań,
 śpiew,
 gra aktorska.
Zajęcia mają się odbywać raz w tygodniu w starszych grupach wiekowych – 5 i 6 – latków.
Rozwiązania programowe:
Październik:
zabawy integracyjne,
naprężające i rozprężające,
zabawy z elementem gry aktorskiej,
zabawy kształtujące interpretację głosową,
1. zabawy wg Bogdanowicz Piosenka na dzień dobry.
2. zabawy z użyciem nakryć głowy do wiersza Na straganie.
3. zabawy naśladowcze Jesteśmy instrumentami muzycznymi.
4. Jak pomóc choremu kotkowi? Tworzenie dialogów pacjent – lekarz.
Listopad
zabawy kształtujące wyobraźnię
zabawy i ćwiczenia twórcze,
ćwiczenia kształtujące prawidłową wymowę,
zabawy pantomimiczne.
1. Leśne zwierzęta – naśladowanie ruchów zwierząt do opowiadania nauczyciela z użyciem nakryć głów przedstawiających sylwety zwierząt
2. Zabawy z wierszem p.t. Kaczka dziwaczka
3. Ćwiczenia artykulacyjne i naśladowcze do wiersza Lokomotywa.
4. Wykonanie laleczek – baletnica z chusteczek higienicznych.
Grudzień
improwizacje taneczne
zabawy twórcze
zabawy kształtujące interpretację głosową
zabawy pantomimiczne
1. Interpretacje ruchowe do muzyki Cztery pory roku Vivaldiego – Zima z użyciem szyfonowych chusteczek i dzwoneczków.
2. Zabawy dramowe – Robimy zakupy świąteczne, Gościmy świętego Mikołaja.
3. Zabawy Małe i duże zmiany – odkrywanie zmian w wyglądzie kolegi.
4. Przygotowanie inscenizacji jasełkowych dla rodziców.
Styczeń
ćwiczenia pamięci wzrokowej
zabawy twórcze
improwizacje teatralne
zabawy kształtujące interpretację głosową
1. Etiudy teatralne obrazujące zdarzenia – Zgubiłem się, Spotkanie z nieznajomym.
2. Wykonanie masek karnawałowych z różnorodnych materiałów plastycznych.
3. Zabawy dramowe na podstawie opowiadania nauczycielki
o Uwaga! Zaginął Mateuszek – część I
o Mateuszek na zaczarowane wyspie – część II
o Mateuszek wraca do domu – część III
Luty
scenki dramowe
doskonalenie własnych wypowiedzi, tworzenie dialogów,
gra darmowa z tekstem
improwizacje teatralne
1. Wesołe i smutne miny – zabawy z wykorzystaniem tablic demonstracyjnych i lusterek.
2. Zabawy dramowe – co mogę zrobić, by być silnym i zdrowym ( z użyciem rekwizytów).
3. Ekspresje słowno – ruchowe – Złota rybko spełnij me życzenia.
4. Halo – to ja – rozmowy improwizowane przez telefon na podane tematy.

Marzec
rozwianie twórczego myślenia
scenki improwizowane,
zabawy z tekstem,
zabawy kształtujące wyobraźnie twórczą
1. Zwiastuny wiosny – zabawy z użyciem nakryć głowy przedstawiających sylwety kwiatów, owadów, ptaków.
2. Latający dywan – zabawy z użyciem kocyków z wykorzystaniem metody W. Sherborne
3. Improwizacje teatralne do opowiadania nauczycielki Zaginiony kaczorek
4. Zabawy dramowe – Wywiad z Kaczką Dziwaczką.
Kwiecień
ilustracje ruchowe
scenki improwizowane
zabawy z tekstem
zabawy kształtujące interpretację głosową
1. Zabawy relaksacyjne do opowiadania nauczycielki – Podróż po krainie kolorów.
2. Scenki dramowe – Zabawy z czarodziejskimi słowami do podanych sytuacji.
3. Inscenizacje pantomimiczne do wiersza Żuk i czapla.
4. Wykonanie kukiełek z plastikowych łyżek – tworzenie dialogów.
Maj
improwizacje słowno – ruchowe
zabawa w kąciku teatralnym
ćwiczenia emisji głosu
gry dramowe z tekstem
1. Zabawy z wykorzystaniem pacynek do piosenki Szła kaczuszka.
2. Teatr żywego aktora wystawiony przez dzieci – Wiosenne telewizja.
3. Wykonanie masek zwierząt do inscenizacji wierszy Zoo.
4. Zabawy z wierszem Rzepka – z użyciem nakryć głów przedstawiających sylwety osób i warzyw


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.