Katalog

Urszula Łach, 2018-02-09
Lubomia

Edukacja czytelnicza, Konspekty

Co nam proponuje biblioteka szkolna? Konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy siódmej

- n +

TEMAT: CO NAM PROPONUJE BIBLIOTEKA SZKOLNA?

Konspekt lekcji bibliotecznej przeznaczonej dla uczniów klasy siódmej w szkole podstawowej, która po reformie dysponuje dwoma bibliotekami: osobno dla uczniów klas młodszych i starszych. Uczniowie klas siódmych rozpoczynają korzystanie z biblioteki, która do tej pory była przeznaczona dla uczniów gimnazjum, dlatego powinni poznać zbiory i ofertę nowej dla nich biblioteki.

CEL GŁÓWNY:
uczeń poznaje bibliotekę szkolną.
CELE OPERACYJNE:
1. w zakresie wiedzy:
uczeń poznaje zasady korzystania z biblioteki szkolnej,
uczeń poznaje strukturę zbiorów biblioteki,
uczeń poznaje rozmieszczenie zbiorów w bibliotece,
uczeń poznaje ofertę biblioteki.
2. w zakresie umiejętności:
uczeń umie się zachować w bibliotece,
uczeń umie znaleźć w bibliotece poszukiwane pozycje,
uczeń doskonali umiejętność pracy w grupie,
uczeń dzieli się swoimi poglądami na forum klasy.
METODY: elementy oglądowej, problemowa, elementy „burzy mózgów”.
FORMY ORGANIZACJI PRACY: praca zbiorowa, praca w grupach, praca indywidualna.
POMOCE DYDAKTYCZNE: regulamin biblioteki szkolnej, ankiety, gazetka ilustrująca układ zbiorów bibliotecznych, kartki, flamastry.
TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ: IV. 4. Uczeń zna i stosuje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych.

TOK LEKCJI:

1. WPROWADZENIE
Nauczyciel przedstawia uczniom cel lekcji: poznanie oferty biblioteki szkolnej i zasad w niej obowiązujących.
2. ZALETY CZYTANIA KSIĄŻEK
Uczniowie w grupach wymieniają zalety czytania książek. Propozycje są zapisywane na kartkach, zawieszanie na tablicy.
3. REGULAMIN
Nauczyciel omawia regulamin biblioteki szkolnej, rozdaje uczniom karty czytelnika.
4. OFERTA BIBLIOTEKI
Uczniowie wymieniają, czego oczekują od biblioteki szkolnej. Propozycje są zapisywane na tablicy. Nauczyciel komentuje i uzupełnia ich wypowiedzi (lektury, książki do czytania, czasopisma, słowniki językowe i rzeczowe, encyklopedie ogólne i specjalne, książki z różnych dziedzin wiedzy, atlasy, albumy, przewodniki, audiobooki, płyty z programami edukacyjnymi, komputery z programami multimedialnymi (encyklopedia, atlas, słowniki) i Internetem, konkursy, gazetki, wystawki, wydarzenia, koło origami, koło czytelnicze).
5. ANKIETA
Uczniowie uzupełniają ankietę dotyczącą ich zainteresowań czytelniczych (Zał nr 1).
6. UKŁAD ZBIORÓW W BIBLIOTECE
Nauczyciel omawia rozmieszczenie i układ zbiorów: beletrystyka – układ alfabetyczny, literatura popularnonaukowa – według dziedzin, słowniki i encyklopedie w księgozbiorze podręcznym. Uczniowie przeglądają książki na półkach, wyszukują interesujące ich tytuły, wypożyczają wybrane pozycje.


Załącznik nr 1.
ANKIETA CZYTELNICZA
Poniższa ankieta ma na celu poznanie Twoich zainteresowań i potrzeb czytelniczych. Przeczytaj uważnie pytania i szczerze na nie odpowiedz. Ankieta jest anonimowa. Może być wykorzystana do uzupełnienia księgozbioru biblioteki szkolnej.

1. Jestem:
chłopcem,
dziewczyną.
2. Jak spędzasz wolny czas?
słucham muzyki,
gram w gry komputerowe lub na konsoli,
surfuję po Internecie,
oglądam telewizję lub filmy DVD,
czytam książki,
czytam czasopisma,
uprawiam sport (jaki?)…………………………………………………………………,
nudzę się,
inne (jakie?) ………………………………………………………………………..…
3. Jakie strony przeglądasz (czytasz) w Internecie? Podaj tytuł lub tematykę.
z muzyką, o muzyce,
pocztę,
z grami,
blogi……………………………………………………………………….…………….,
prasę elektroniczną……………...………………………………………………………,
fora dyskusyjne…………………………………………………………………………,
portale społecznościowe……………………...…………………………………………,
książki, słowniki, encyklopedie, wiersze.......………………..………………………….
inne………………………………………………………………………………………
4. Czy czytasz książki?
tak,
nie.

5. Dlaczego czytasz/ nie czytasz?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Czy lubisz czytać książki?
tak,
nie.
7. Czy czytasz:
lektury,
inne książki.
8. Ile książek czytasz rocznie?
………………………………

9. Skąd bierzesz książki, które czytasz?
z biblioteki szkolnej,
z biblioteki publicznej,
kupuję,
od koleżanki/kolegi,
inne (jakie?)……………………………………………………………………………
10. Czy Twoi rodzice czytają książki, czasopisma lub gazety?
tak,
nie.
11. Jakie książki polecasz do przeczytania? (autorzy, tytuły, tematyka)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.