Katalog

Agnieszka Filocha, 2018-02-14
mysłowice

Fizyka, Konspekty

konspekt zajęć pozalekcyjnych "Odkrywcy"

- n +

Konspekt zajęć pozalekcyjnych "Odkrywcy"

Cele główne:
• rozwijanie zainteresowań uczniów naukami przyrodniczymi,

• zachęcanie i motywowanie uczniów do poznawania przyrody w sposób aktywny, twórczy, dociekliwy i wytrwały.

Cele szczegółowe:
• zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia prostych prac badawczych,

• uświadomienie uczniom, że zjawiska przyrodnicze można przedstawić modelowo za pomocą doświadczeń,

• kształcenie i doskonalenie umiejętności:

- prowadzenia obserwacji i jej dokumentowania,
- planowania i organizowania własnej nauki,
- współdziałania w zespole, skutecznej komunikacji,
- posługiwania się sprzętem laboratoryjnym i korzystania z przyrządów w sposób prawidłowy, bezpieczny,
- interpretowania wyników doświadczeń, formułowania spostrzeżeń, wniosków,

• uczenie przełamywania pewnych zahamowań (tremy, wstydu, lęku) np. poprzez prezentacje wyników własnej pracy bądź pracy grupy,

• rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez możliwość osiągnięcia sukcesu.

Czas trwania zajęć: 45 minut

Metody i formy pracy: doświadczenie, pogadanka, pokaz, elementy dyskusji, praca indywidualna, praca w grupach,


Pomoce dydaktyczne: zlewki, szklanki, słoiki, butelki, łyżki, zapałki, olej, ocet, soda, barwniki, sól, jajka surowe oraz ugotowane,

Przebieg zajęć: Uczniowie samodzielnie bądź w parach wykonują poszczególne doświadczenia a efekty swojej pracy prezentują całej grupie.


Doświadczenie 1. Jak zrobić lampę lawę? Do szklanego naczynia wsypujemy sodę i delikatnie po ściankach wlewamy olej. Następnie strzykawką wciskamy krople przygotowanego wcześniej kolorowego octu.


Doświadczenie 2. Jak zrobić lewitujące jajko? Do połowy naczynia wlewamy wodę i delikatnie zanurzamy w niej surowe jajko. Zauważamy, że jajko tonie. Wyciągamy je za pomocą łyżki. Do wody wsypujemy kilka łyżek soli i ponownie i zanurzamy jajko. Zauważamy, że teraz jajko unosi się tuż pod powierzchnią wody. Następnie delikatnie wlewamy wodę - jajko zaczyna się zanurzać, pływa na pewnej głębokości.


Doświadczenie 3. Jak oddzielić żółtko od białka? Jajko delikatnie rozbijamy do szklanej, przeźroczystej miseczki. Bierzemy plastikową butelkę i lekko ją naciskamy by wypuścić z niej powietrze. Otwór butelki zbliżamy do żółtka i puszczamy tak aby żółtko zostało wessane do środka butelki.


Doświadczenie 4. Jak umieścić jajko w butelce? Bierzemy dużą, szklaną butelkę (z dużym otworem) i układamy na nim jajko. Widzimy, że nic się nie dzieje. Popalamy kilka zapałek i wrzucamy je do butelki. Ponownie kładziemy jajko na butelce. Zauważmy, że zapałki gasną a jajko jest wsysane do wnętrza butelki.


Ocena aktywności uczniów.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.