Katalog

Aneta Wojtera, 2018-03-13
Bytom

Zajęcia zintegrowane, Konkursy

Konkurs recytatorski 1-3

- n +

Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego
dla klas 1-3 „ Tuwim dzieciom”

I. Cele konkursu:
° popularyzacja twórczości dla dzieci Juliana Tuwima,
° ukazanie piękna poezji Juliana Tuwima,
° umożliwienie uczniom prezentacji recytatorskich,
° kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego,

II. Zasady uczestnictwa
° W konkursie biorą udział uczniowie klas 1-3.
° Konkurs będzie miała formę prezentacji wybranych utworów poetyckich Juliana Tuwima. Każda klasa ma za zadanie przygotować jeden występ.
W występie mogą wziąć udział max. 3 osoby z klasy. Występ powinien trwać do 3 minut.

III. Przebieg konkursu
Przebieg konkursu jest jednoetapowy. Odbędzie się pod koniec kwietnia 2018.

Do końca marca proszę o podanie tytułu wiersza, który przygotuje klasa. 

V. Kryteria oceny
Podczas recytacji ocenie podlegać będzie:
° dobór repertuaru,
° znajomość wiersza,
° interpretacja utworu (tempo, intonacja, gest sceniczny, element ruchu, strój),
° kultura słowa,
° ogólny wyraz artystyczny.

V. Nagrody

° Prezentacje wiersza będzie oceniało Jury powołane przez Organizatora.
° W dniu konkursu zostaną wyłonieni finaliści.
° Dla uczestników Organizator przygotowano dyplomy i drobne nagrody.

Organizator: …………………
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.