Katalog

Aneta Wojtera, 2018-03-13
Bytom

Zajęcia zintegrowane, Konkursy

Konkurs Liga tabliczki mnożenia

- n +

Regulamin Szkolnego Konkursu
LIGA TABLICZKI MNOŻENIA

I. Cele konkursu:
o rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów,
o inspirowanie uczniów do doskonalenia znajomości tabliczki mnożenia,
o sprawdzenie umiejętności posługiwania się tabliczką mnożenia w zakresie 100,
o możliwość sprawdzenia się uczestników konkursu podczas rywalizacji
z rówieśnikami,
o kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji i radzenia sobie ze stresem.

II. Zasady uczestnictwa
o Konkurs jest przewidziany dla uczniów klas trzecich

III. Przebieg konkursu i kryteria oceny
o Konkurs składa się z 5 etapów, które będą się odbywać od 19 do 23 marca 2018 roku.
o Czas każdego etapu to dokładnie 1 minuta, dlatego nauczyciel powinien zaopatrzyć się w stoper.
o Uczniowie na przygotowanych przez organizatora kartach wpisują wyniki.
W każdym etapie uczniowie otrzymują 10 działań z mnożenia i 10 z dzielenia w zakresie 100.
o Po każdym etapie nauczyciel zlicza ilość dobrze wykonanych działań swoich uczniów i umieszcza wyniki w zbiorczej tabeli klasy, która zostanie powieszona na drzwiach klasy 3c
o Maksymalnie za każdy etap można uzyskać 20 punktów.
o Dla dzieci nieobecnych w dniu poszczególnych etapów konkursu nauczyciel zobowiązany jest ustalić dodatkowy termin zaliczenia w tygodniu od 26 do 30 marca.
o Ogłoszenie wyników nastąpi w tygodniu od 2 do 6 kwietnia.
o Po wszystkich etapach punkty są sumowane.
o W przypadku gdy kilku uczniów będzie miało taką samą liczbę punktów, przeprowadzona zostanie dogrywka.
o Podczas dogrywki uczestnicy dostają kartkę z 20 działaniami. Uczniowie na czas wpisują odpowiedzi. Uczestnik, który pierwszy odda kartkę z wszystkimi poprawnymi wynikami, wygrywa rozgrywkę

V. Nagrody
o Trzech uczniów z najwyższymi wynikami (z każdej klasy) otrzymuje dyplomy.
o Uczeń z najwyższą liczbą punktów otrzymuje tytuł „Mistrza Tabliczki mnożenia”
w danym roku szkolnym
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.