AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Wioletta Głowacka, 2018-04-09
Konin

Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

SCENARIUSZ ZAJĘCIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

- n +

SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASIE III

TEMAT OŚRODKA: Moja ojczyzna
TEMAT DNIA: Wisła – królowa polskich rzek.
CZAS TRWANIA: 4 godz.
Zapis w dzienniku lekcyjnym: Opowiadanie „Legendy o Wiśle”. Elementy realistyczne i nieprawdopodobne w legendzie. Ustne opisywanie biegu Wiły z użyciem słownictwa: źródło, dopływy, brzeg prawy, lewy, ujście. Wskazywanie na mapie Wisły jej dopływów i miast, przez które przepływa. Śpiewanie piosenki „Nasza Wisła”. Słuchanie audycji dźwiękowej „Płynie Wisła, płynie”. Plastyczne ilustrowanie audycji. Kolejność wykonywania działań.


CELE :

Uczeń:
SFERA POZNAWCZA:
 wskaże na mapie bieg Wisły, główne miasta, przez które przepływa,
 pozna kolejność wykonywania działań,
 wysłucha z kasety audycji dźwiękowej „Płynie Wisła, płynie” i rozpozna odgłosy kojarzące się z regionami Polski i miastami, przez które przepływa Wisła,
 poznanie przyczyn przyboru wód w rzekach oraz jego skutków.

SFERA INSTRUMENTALNA ( KSZTAŁCĄCA):
 nazwie i pokaże na mapie elementy rzeki: źródło, ujście, brzegi, dopływy,
 uzupełni konturową mapkę nazwami: źródło, lewy, prawy brzeg, ujście, lewe dopływy : Pilica, Bzura, prawe dopływy: San, Dunajec, Narew, miasta: Kraków , Warszawa, Gdańsk,
 zaznaczy Wisłę na mapie konturowej,
 opisze bieg Wisły,
 umiejętnie poprowadzi obserwację i wyciągnie wnioski,
 opowie legendę,
 wskaże w legendzie wątki realistyczne oraz nieprawdopodobne,
 przypomni pojęcie „legenda”,
 samodzielnie uzupełni zdania
 zastosuje w praktyce kolejność wykonywania działań,
 zaśpiewa piosenkę o Wiśle
 zilustruje plastycznie audycję dźwiękową „Płynie Wisła, płynie”,
 przypnie we właściwym miejscu schematu Wisły wykonany obrazek.

SFERA WYCHOWAWCZA:
 zachowa porządek w miejscu pracy,
 współpracuje w grupie i w parze,
 uważnie słucha wypowiedzi innych,

METODY:
 słowna- rozmowa,
 działań praktycznych,
 doświadczalna,
 oglądowa,

FORMY PRACY:
 zbiorowa,
 indywidualna,
 grupowa,

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

zagadka, ścienna mapa Polski, atlasy z mapami Polski, konturowe mapki dla każdego ucznia, duża mapa konturowa, napisy z nazwami elementów rzeki, tekst legendy: „Legenda o Wiśle”, kaseta z audycją dźwiękową „Płynie Wisła, płynie”, schemat Wisły na szarym papierze, dyplomy dla aktywnych dzieci,
pojemniki szklane kostki lodu, zdjęcia, ilustracje miejsc przez które przepływa Wisła: Beskid Śląski, Kraków, Kazimierz nad Wisła, Warszawa, Toruń, Gdańsk, nad Bałtykiem,


PLAN REALIZACJI ZAŁOŻEŃ:

1. Czynności organizacyjno – porządkowe: przywitanie, rozpakowanie, (porządek na ławce), omówienie warunków oceniania.
2. W prowadzenie do tematu zajęć:
 odczytanie przez nauczyciela zagadki o Wiśle:
Spod góry Baraniej wytrysła, płynie przez Kraków, to .........
 rozszyfrowanie tematu dnia:
Obliczenie działań na mnożenie i dzielenie, uporządkowanie wyników rosnąco. Odwrócenie działań. Odczytanie tematu dnia.
3 X 4 6 X 3 3 X 8 4 X 7 5 X 7 7 X 7 9 X 6 8 X 8
WI SŁA KRÓ LO WA POL SKICH RZEK

3. Wspólne zaśpiewanie piosenki „Nasza Wisła”. Podanie na podstawie piosenki skąd wypływa Wisła, przez jakie największe miasta przepływa i gdzie uchodzi.
4. Wskazywanie na mapie Wisły oraz miast, przez które przepływa:
Dlaczego Wisła nazywa się królową polskich rzek?
Skąd wypływa Wisła? (Barania Góra)
Jak nazywają się góry, z których wypływa Wisła? (Beskid Śląski)
Przez jakie największe miasta przepływa Wisła?(Kraków, Warszawa, Toruń, Gdańsk)
Jakie rzeki uchodzą do Wisła?( Pilica, Bzura, San, Dunajec, Narew)

Uczniowie pracują w parach z mapą Polski z atlasu, wybrane dzieci wskazują poszczególne elementy na ściennej mapie fizycznej.

5. Indywidualne uzupełnianie konturowej mapki nazwami: źródło, lewy, prawy brzeg, ujście, lewe dopływy : Pilica, Bzura, prawe dopływy: San, Dunajec, Narew, miasta: Kraków , Warszawa, Gdańsk.
Poszczególni uczniowie przyczepiają kartki z nazwami na mapie konturowej w celu sprawdzenia.

6. Omówienie problemu przyboru wód w rzekach podczas topnienia lodów.
Doświadczenie:
Dzieci pracują w grupach 4- 5 osobowych. Każda z grup otrzymuje szklane naczynia z wodą. Uczniowie zaznaczają kolorowym pisakiem dokąd sięga woda. Do każdego z naczyń wrzucają duży kawałek lodu i pozostawiają naczynie przez pewien czas na stolikach. Po rozpuszczeniu się lodu następuje kolejny pomiar wody w naczyniach.
Szklane naczynie jest rzeką , lód to kra na rzece. Doświadczenie to ma ukazać dzieciom co dzieje się na rzekach podczas topnienia lodu.
Rozwiązanie problemu: Topniejące bryły lodu na rzekach, powodują przybór wód. Powodzie następują wtedy, gdy przybór wody jest zbyt duży, rzeka wylewa się z brzegów i zalewa łąki, pola uprawne, wsie i miasta.

7. Wyjaśnienie i przypomnienie pojęcia „legenda”.
8. Czytanie przez najlepiej czytających uczniów „Legendy o Wiśle”. Dzieci śledzą tekst, podkreślają imiona występujących postaci (król Beskid, królowa Borana, syn Lan, córki: Białka i Czarnocha, rycerz: Czantor).
9. Ustalenie elementów prawdopodobnych i nieprawdopodobnych. Wykonanie ćw. 5, str.46.
10. Opowiadanie, jak legenda wyjaśnia pochodzenie nazwy Wisła. Odczytywanie wybranych fragmentów.

11. Przypomnienie znanych zasad kolejności wykonywania działań:
 najpierw wykonujemy działania w nawiasie:
15+(30-4)=15 +26= 41
 gdy mamy dodawanie i odejmowanie działania wykonujemy w kolejności jakiej zostały zapisane:
15 – 12 + 6=3 +6= 9
12. Ukazanie dzieciom zasady, że gdy jest mnożenie i dodawanie lub odejmowanie to najpierw wykonujemy mnożenie. 14+ 6 5=14+30=44
13. Rozwiązywanie zadań z podręcznika dotyczących kolejności wykonywania działań: str. 25, 26.
Nauczyciel ilustruje zadania z treścią na tablicy.
Uczniowie podają rozwiązania, zapisują odpowiedzi.

14. Z biegiem Wisły – słuchanie z kasety audycji dźwiękowej „Płynie Wisła, płynie”. Rozpoznawanie odgłosów kojarzących się z rejonami Polski i miastami, przez które przepływa Wisła.
15. Plastyczne przedstawienie wysłuchanej audycji. Praca najpierw w parach. Dzieci malują na kartkach ilustracje związane z ilustracją oraz ze zdjęciami przedstawiającymi tereny, przez które przepływa Wisła:
 krajobraz gór,
 widoki z Krakowa,
 tereny pagórkowate,
 ilustracje Warszawy,
 zdjęcia Torunia,
 obrazy, które kojarzą się z morzem,
 widoki z Gdańska,
Nauczyciel na dużym arkuszu pakowego papieru rysuje Wisłę od źródła
do ujścia. Dzieci we właściwych miejscach przypinają swoje obrazy.

16. Zabawa ruchowa utrwalająca wprowadzone pojęcia elementów rzeki:
Dzieci tworzą rzekę. Jedno wchodzi na krzesło- to źródło. Następnie dzieci stoją „gęsiego”, rzeka rozszerza się, dzieci stoją po dwoje, troje. Kolejne dzieci tworzą dopływ prawy i lewy. Rzeka główna rozszerza się i wpada do morza –dzieci tworzą ujście. Wszyscy stoją tyłem do źródła, twarzą do ujścia. Wskazują prawy i lewy brzeg. Nauczyciel w zabawie utrwala wprowadzone pojęcia: pozdrawiam źródło- dziecko tworzące źródło macha ręką, pozdrawiam prawy dopływ, lewy dopływ, ujście, prawy brzeg, lewy brzeg.
17. Ocena aktywności uczniów. Uczniowie obliczają ilość punktów.
18. Podsumowanie zajęć. Uczniowie na kolorowych kółeczkach zaznaczają buźki: bardzo uśmiechnięte, średnio uśmiechnięte, smutne. Dzieci poprzez te buźki określają swój stosunek do zajęć.
19. Praca domowa: malowanka matematyczna.


Bibliografia:
Matematyka – klasa 3– karty pracy” OFICYNA WYDAWNICZA „IMPULS” Kraków 2002 r.
„Scenariusze zajęć integralnych dla klas I – III” - WOM Poznań 1998 r.
„Zintegrowana edukacja w klasach I – III” – red. E. Misiorna i E. Ziętkiewicz
WOM Poznań 1999 r.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.