Katalog

Joanna Przybyła, 2018-04-17
Zbąszyń

Awans zawodowy, Bazy danych

Wniosek o rozpoczęcie stażu na dyplomowanego

- n +…………………………………… …………………………………………
(imię i nazwisko) (miejscowość, data)Wniosek nauczyciela mianowanego o rozpoczęcie stażu


nauczyciel .........................................
(stopień awansu zawodowego)

............................................................
(nazwa szkoły oraz adres zamieszkania)
............................................................


Pan(i)

.........................................................
(imię i nazwisko)

Dyrektor

.........................................................
(nazwa szkoły)
.........................................................
Wnioskuję o rozpoczęcie z dniem 1 września .................. r. stażu trwającego
2 lata i 9 miesięcy, stanowiącego warunek nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego.
Proszę o określenie zasad i sposobu odbywania stażu, terminu jego zakończenia oraz zapewnienie jego prawidłowego przebiegu.
..........................................
(podpis nauczyciela)Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.