Katalog

Alina Nitkiewicz, 2018-05-22
Pruszków

Wychowanie fizyczne, Konspekty

Konspekt lekcji wf. Temat:Doskonalenie zagrywki sposobem górnym w siatkówce - gra serwobieg w kwadracie.

- n +

KONSPEKT LEKCJI

Data: 22.03.2018 r. Nauczyciel:
Alina Nitkiewicz
Przedmiot: wychowanie fizyczne
Klasa: 2c
Temat: Doskonalenie zagrywki sposobem górnym w siatkówce - gra serwobieg w kwadracie.
Cel ogólny: Doskonalenie zagrywki i poruszania się po boisku w siatkówce.
Cele szczegółowe, czyli „nacobezu” z wyszczególnieniem umiejętności:
a Uczeń potrafi wykonać zagrywkę sposobem górnym
b Uczeń wie gdzie powinna znaleźć się piłka po zagrywce
c Uczeń kształtuje cechy motoryczne - szybkość i koordynację wzrokowo- ruchową
d Uczeń prawidłowo ustawia się do wykonania zagrywki
e Uczeń potrafi współpracować w zespole
Metoda (wiodąca): zadaniowo- ścisła
Forma pracy uczniów: indywidualna, ćwiczenia w parach i zespołach
Środki dydaktyczne: piłki do siatkówki, pachołki, gwizdek
Tok lekcji:
I Część wstępna (sprawy organizacyjne):
Zbiórka, powitanie, sprawdzanie obecności i przygotowanie ćwiczących. Przedstawianie i uzasadnianie celów lekcji.
Ćwiczenia rozgrzewające z wykorzystaniem piłek:
1. W truchcie
-podrzut piłki w górę i w tym czasie obustronne krążenia RR w przód,
-j.w., krążenia RR w tył,
-skip A,
-skip C,
- krążenie piłki dookoła tułowia,
- przerzucanie piłki łukiem z RP do RL,
-podrzut piłki w górę, klaśnięcie dłońmi z przodu i z tyłu T, chwyt piłki,
-w lekkim biegu podrzut piłki lekko w górę i chwyt w wyskoku z odbicia obunóż,
-wypad nogi w przód przekładanie piłki pod nogą.
2.W rozsypce
- piłka w palcach dłoni, ugniatanie piłki i krążenia stawów skokowych,
-piłka w rękach, krążenia kolan,
-krążenie tułowia z piłką nad głową,
-skłony tułowia z piłką nad głową do lewej i prawej nogi, do środka,
-w postawie rozkrocznej przekładanie piłki między nogami ósemką,
-w pozycji wysokiej podbijanie piłki nad głową sposobem górnym, stopniowe przechodzenie do siadu prostego, a następnie do leżenia tyłem.
II Część główna (właściwa): Doskonalenie zagrywki w siatkówce. Gra - „Serwobieg w kwadracie”
Doskonalenie zagrywki sposobem górnym( ćwiczenia w dwójkach)
1) krótki pokaz i przypomnienie wykonania zagrywki tenisowej,
2) zagrywka górna po podrzucie i odbiciu piłki od parkietu do kolegi (4-5 m od siebie),
3) zagrywka górna w parach (4-5 m od siebie), partner w postawie obronnej łapie piłkę i zagrywa,
4) zagrywka górna w parach (4-5 m od siebie), współćwiczący odbija piłę nad sobą,
5) zagrywka górna z różnych odległości, z odbiorem sposobem dolnym lub górnym nad sobą przez kolegę.
Gra kształtująca szybkość oraz zagrywkę w siatkówce – „Serwobieg w kwadracie”.
Podział grupy na dwie drużyny.
Drużyna atakująca zagrywa piłkę siatkową z gniazda sposobem tenisowym lub dolnym na pole gry, a następnie kolejno zawodnicy drużyny atakującej starają się obiec dookoła wszystkie bazy, aby zdobyć punkt. Zawodnicy grający w polu (drużyna w obronie) mają za zadanie jak najszybciej chwytać zagraną piłkę, celem zbicia biegnących zawodników drużyny atakującej między bazami. Po chwycie piłki mogą oni również odrzucić piłkę jak najszybciej za linię gniazda. W przypadku zbicia zawodników drużyny atakującej przez zawodników drużyny broniącej następuję zmiana pozycji i drużyny zamieniają się – drużyna atakująca przechodzi do obrony, a broniąca do ataku. Wygrywa drużyna, która zdobędzie większą ilość punktów.
III Część podsumowująca (rekapitulacja, zadanie pracy domowej):
1. Ćwiczenia korekcyjne:
a) brzuchy-20x
b) grzbiety-20x
2.Ćwiczenia rozciągające w pozycji siedzącej- siad rozkroczny, dotykanie do palców stóp lewej i prawej nogi,
- siad płotkarski, pogłębianie do nogi wykrocznej i zakrocznej, zmiana.

3.Podsumowanie zajęć z akcentem na ocenianie kształtujące, wyróżnienie najlepiej ćwiczących i pożegnanie.
Literatura nauczyciela:
1. Trześniowski R."Zabawy i gry ruchowe" .Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.
2. Brzozowski K."Materiały szkoleniowe z zakresu metodyki nauczania, techniki i taktyki gry w piłkę siatkową" ,część I, Warszawa 2000.
3. Internet- "www.wychowanie.fizyczne.pl".Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.