Katalog

Jan Olech, 2018-05-30
Rzeszów

Matematyka, Scenariusze

„Wspomaganie nauczania matematyki za pomocą komputera” Temat: Porównywanie ułamków zwykłych – kl. IV

- n +

Scenariusz lekcji
„Wspomaganie nauczania matematyki za pomocą komputera”
Temat: Porównywanie ułamków zwykłych – kl. IV
Cele:
1. Ustalenie reguł porównywania ułamków zwykłych
2. Ćwiczenia porównań ułamków
3. Wykorzystanie komputera
Forma pracy: indywidualna, grupowa
Media: komputer + program wspomagający
Przebieg zajęć
1. Powtórzenie wiadomości o ułamku zwykłym
Uwypuklenie pojęć (przykład ułamku na komputerze):
a) mianownik mówi na ile jednakowych części podzielono całość
b) licznik mówi ile z tych części np. zamalowano
2. ćwiczenia np.:
a) co oznaczają ułamki 6/7, 3/5, 4/13
b) za bardzo dobre zachowanie w szkole córki Marysi tato kupioną pizzę zaproponował podzielić ¾ pizzy chce dać Marysi, natomiast synowi resztę. Jak Marysia to zrobi (podzieli na 4 równe części i weźmie 3)
c) powtórzenie znaków , , = porównać dwie liczby tzn. wstawić odpowiedni znak np. 48, 2118, 7+4=4+4
d) przypomnienie pojęć liczb mieszanych: 4 1/3, 12 7/8
Część główna
Uczniowie włączaj komputery i uruchamiają program wspomagający
Porównywanie ułamków o jednakowych mianownikach
 na monitorze pojawiają się dwa jednakowe koła
 zostają podzielone na tyle samo jednakowych części
 na obu kołach zostają zamalowane różne ilości części koła np. 5:3
Pytania nauczyciela
 czynności
a) Jakie części z każdego koła została zamalowana
 zapiszcie za pomocą ułamków
 uczniowie wpisują swoje odpowiedzi
b) Na którym kole zamalowano większość część
c) Który z tych ułamków jest większy. Wstawcie odpowiedni znak
1/8 3/8
Po każdej odpowiedzi program sygnalizuje:
poprawnie – dzwonek
źle – mruczenie
 czynność
Pojawia się inna para kół (krótkie ćwiczenia)
 czynność
1. Na monitorze pojawiają się dwa jednakowe prostokąty
2. Zostają podzielone na tyle samo jednakowych części np. 8
Ma pierwszym zostaje zamalowanych 3 części na drugim 5 części
Na ekranie pod każdym prostokątem pojawiają si kreski ułamkowe
Pytania nauczyciela:
1. Jaka część została zamalowano – uczniowie zapisują
2. Na którym prostokącie zamalowano większą część
3. Który ułamek opisuje tę sytuację
4. Który z tych ułamków jest większy. Wstawcie
5/8  3/8
Po każdej odpowiedzi program sygnalizuje jak wcześniej
5. Pojawia się na ekranie inna para prostokątów i uczniowie postępują podobnie np. 7/10 5/10…

Podsumowanie
1. Czym charakteryzują się te pary ułamków (wspólny mianownik)
2. Uczniowie próbują ustalić regułę na porównywanie ułamków o jednakowych mianownikach
3. Najbardziej „ścisła” reguła zostaje zapisana do zeszytu

Zadania utrwalające
Na ekranie monitora pojawiają się pary ułamków. Uczniowie na wcześniej przygotowanych kartkach przez nauczyciela uzupełniają:
Za rozwiązanie zadań uczniowie otrzymują oceny
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.