Katalog

Anna Śliwińska, 2018-06-01
Dubiecko

Zajęcia przedszkolne, Ankiety

Ankieta dotycząca udziału dzieci w konkursach organizowanych w przedszkolu.

- n +

1.Czy uważa Pan/Pani, że w przedszkolu powinny być organizowane różnego rodzaju konkursy?
2.Czy Pana/Pani dziecko bierze udział w konkursach organizowanych w przedszkolu? Prosimy o podkreślenie właściwej odpowiedzi:
TAK NIE
3.W jakiego rodzaju konkursach brało udział Pana/Pani dziecko? Prosimy o podkreślenie właściwych odpowiedzi:
-plastyczne
-muzyczne
-taneczne
-recytatorskie
-przyrodnicze
-sportowe
-inne, jakie?
-nie brało udziału w żadnych konkursach
4. Czy Pana/Pani zdaniem liczba konkursów organizowanych w przedszkolu jest :
WYSTARCZAJĄCA
ZA CZĘSTA
ZA RZADKA
5. Jaka jest zdaniem Pana/Pani największa wartość konkursów? Prosimy o podkreślenie właściwych odpowiedzi:
-wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka,
-kształcenie samodzielności i poczucia odpowiedzialności za swoją pracę,
-uwalnianie wyobraźni i fantazji u dziecka,
-uzyskanie informacji o zainteresowaniach i zdolnościach dziecka,
-gromadzenie nowych przeżyć estetycznych i społecznych,
-inna, jaka ...........................................................................................................................................................................

6.Czy uważa Pan/Pani, że umiejętność przyjmowania porażki i nie poddawania się jest ważną umiejętnością dla dziecka? Prosimy o podkreślenie właściwej odpowiedzi:
TAK NIE


Dziękujemy za wypełnienie ankiety.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.