Katalog

Mariola Seweryniak, 2018-06-21
Mirosławiec

Chemia, Scenariusze

Co łączy piasek, szkło i światłowody?

- n +

SCENARIUSZ LEKCJI

Co łączy piasek szkło i światłowody?

I. CELE EDUKACYJNE:
Wiadomości i umiejętności ucznia:
- Opisuje budowę i właściwości tlenku krzemu(IV),
- Zapisuje równania reakcji tlenku krzemu(IV) z zasadami i kwasem HF,
- Wskazuje odmiany tlenku krzemu(IV) występujące w przyrodzie,
- Definiuje pojęcie: światłowody,
- Opisuje proces produkcji szkła
- Dokonuje podziału szkła ze względu na jego właściwości i zastosowanie,

Postawy i wartości ucznia:
- Jest zaangażowany w zdobywanie wiedzy.
- Współuczestniczy w obserwacji i analizie zjawisk fizycznych i chemicznych.
- Wzrost zainteresowania chemią.

II. METODY

• Element wykładu,
• Projekcja filmu „Co łączy piasek, szkło i światłowody?”

III. FORMY

Praca z całą klasą.

IV. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Tablica układu okresowego pierwiastków, podręcznik, własne notatki uczniów. Film pt.: „Co łączy piasek, szkło i światłowody?”.

V. PRZEBIEG LEKCJI

Faza lekcji – wprowadzająca

Zagadnienia: Co łączy piasek, szkło i światłowody?

Czynności uczniów: Starają się odpowiedzieć na pytanie.

Czynności nauczyciela: Kontroluje poprawność wypowiedzi.
Zapisuje na tablicy temat lekcji.

Faza lekcji – realizacyjna

Zagadnienia:
1. Budowa tlenku krzemu(IV)
2. Właściwości tlenku krzemu(IV)
3. Odmiany tlenku krzemu(IV) występujące w przyrodzie
4. Zastosowanie tlenku krzemu(IV)
5. Proces produkcji szkła

Czynności uczniów:
1. Zapisują w zeszytach wzór sumaryczny oraz fragment trójwymiarowej sieci krystalicznej tlenku krzemu(IV)
2. Wymieniają niektóre właściwości tlenku krzemu(IV) na podstawie kwarcu. Zapisują w zeszytach właściwości tlenku krzemu(IV). Zapisują równanie reakcji tlenku krzemu(IV) z NaOH i HF.
3. Na podstawie zdjęć w podręczniku wymieniają odmiany tlenku krzemu(IV). Zapisują w zeszycie odmiany tlenku krzemu(IV).
4. Na podstawie podręcznika oraz własnych doświadczeń życiowych wymieniają zastosowanie tlenku krzemu(IV). Zapisują w zeszycie zastosowanie tlenku krzemu(IV).
5. Zapisują w zeszycie na czym polega proces produkcji szkła.

Czynności nauczyciela:
1. Zapisuje na tablicy wzór sumaryczny oraz fragment trójwymiarowej sieci krystalicznej tlenku krzemu(IV)
2. Pokazuje kwarc.Podaje pozostałe właściwości tlenku krzemu(IV).
3. Zapisuje na tablicy równania reakcji tlenku krzemu(IV) z NaOH i HF.
4. Prosi o otworzenie podręcznikówna str 12-13. Kieruje tokiem rozumowania uczniów, kontroluje poprawność zapisów.
5. Kieruje tokiem rozumowania uczniów, kontroluje poprawność zapisów.
6. Omawia na czym polega proces produkcji szkła.


Faza lekcji – podsumowująca

Zagadnienia:
1. Projekcja filmu pt.: „Co łączy piasek szkło i światłowody?”.
2. Praca domowa

Czynności uczniów:
1. Oglądają film.
2. Zapisuje pracę domową: „Wymień rodzaje szkła ze względu na jego właściwości i zastosowanie.”Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.