Katalog

Joanna Juszczuk, 2018-06-21
Chotyłów

Język rosyjski, Scenariusze

Scenariusz lekcji języka rosyjskiego

- n +

Scenariusz lekcji języka rosyjskiego
Klasa : V
Тема : Как ты себя чувствуешь ?
Cel ogólny : uczeń stosuje w wypowiedzi ustnej słownictwo z zakresu
tematycznego : zdrowie.
Cele operacyjne :
1. wiedza
Uczeń :
- zna słownictwo z zakresu : zdrowie,
- zna zwroty grzecznościowe stosowane podczas rozmowy z lekarzem,
- zna formy gramatyczne np. czasownik чувствовать себя.
b) umiejętności
Uczeń
- buduje dialog sytuacyjny : wizyta u lekarza,
- stosuje w wypowiedziach ustnych słownictwo związane z tematem
lekcji,
- poprawnie dopasowuje napisy do ilustracji,
- potrafi określić swoje samopoczucie,
- rozumie treść czytanych dialogów,
c) postawa
- rozumie potrzebę dbania o swoje zdrowie.
Metoda pracy : aktywizująca.

Technika pracy : praca z podręcznikiem, praca z ilustracją, karty pracy.
Formy pracy : praca w parach.
Środki dydaktyczne : podręcznik, ilustracje, słowniki, karty pracy, płyta z nagraniem .
Przebieg lekcji
1.Powitanie i sprawdzenie listy obecności.
2. Sprawdzenie pracy domowej.
3. Zapisanie tematu , podanie celu lekcji.
4.Wprowadzenie do tematu. Nauczyciel na podstawie ilustracji nawiązuje do tematyki zdrowia, samopoczucia. Zdjęcia ukazują osobę wesołą i smutną. Nauczyciel krótko opisuje obrazki. Następnie kieruje pytanie do uczniów :
Как вы сегодня себя чувствуете ?Uczniowie udzielają krótkiej odpowiedzi
Я чувствую себя хорошо , полoхо.
5. Uczniowie otrzymują karty pracy. Zadaniem uczniów jest dopasowanie napisów do części ciała. (ZAŁĄCZNIK NR 1)
6. Następnie uczeń wykonuje to zadanie na tablicy. Uczniowie sprawdzają poprawność wykonanego zadania. Nauczyciel zwraca uwagę na ruchomy akcent w liczbie poj. i mn. rzeczowników. Uczniowie wysłuchują i powtarzają słowa
z zad. 3 str. 74.
7. Uczniowie czytają dialogi zad.4 str. 75.
8. Uczniowie przedstawiają dialogi sytuacyjne : Wizyta u lekarza.
Uczniowie korzystają ze słownictwa tematycznego . (ZAŁĄCZNIK NR 2).
9. Ocena pracy uczniów. Zadanie pracy domowej.
10.Ewaluacja lekcji.
11. Zakończenie lekcji.


Słownik tematyczny – Тематический словарь
Jak się czujesz? – Как ты себя чувствуешь?
Czuję się: – Я чувствую себя:
· dobrze – хорошо
· żle – плохо
· świetnie – отлично
· nieszczególnie – неважно
Co ci dolega? – На что ты жалуешься?
Co cię boli? – Что у тебя болит?
chorować (na co?) – болеть(чем?)
Na co chorujesz? – Чем ты болеешь?
Na co zachorowałeś? – Чем ты заболел?
Choruję na(co?): – Я болею(чем?):
· anginę – ангиной
· grypę – гриппом
· zapalenie płuc – восппалением лёгких
Mam: – У меня:
· kaszel – кашель
· katar – насморк
· podwyższoną temperaturę – повышенная температура
· gorączkę – лихорадка
Mam dreszcze. – Меня знобит.
Co cię boli? – Что у тебя болит?
Boli mnie: – У меня болит:
· głowa – голова
· ucho – ухо
· gardło - горло
· ręka – рука
· noga – нога
· palec – палец
· żołądek – желудок
· serce – сердце
· brzuch – живот
· żołądek – желудок
· kręgosłup – позвоночник
Lekarz zbadał chorego(pacjenta): – Врач осмотрел больного(пациента)
· osłuchał serce – послушал сердце
· osłuchał płuca – послушал лёгкие
· obejrzał gardło – посмотрел горло
· postawił diagnozę – поставил диагноз
· wypisał receptę – выписал рецепт
wezwać lekarza do domu – вызвать врача на дом
wezwać pogotowie - – вызвать скорую помощь
przychodnia – поликлиника медсестра
szpital – больница простудиться – przeziębić się
apteka – аптека lekarstwo – лекарство
witaminy – витамины zastrzyk – укол

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.