Katalog

Aleksandra Wysocka, 2018-06-22
Gliwice

Zajęcia przedszkolne, Różne

Podsumowanie wstępnej obserwacji w grupie 3 – latków

- n +

Podsumowanie wstępnej obserwacji w grupie 3 – latków

I semestr
rok 2016/2017

nauczycielka:

Grupa liczy 25 dzieci (11 chłopców,14 dziewczynek). Grupa składa się z dzieci, które uczęszczają do przedszkola drugi rok (14 dzieci) oraz dzieci, które do przedszkola przyszły po raz pierwszy (11 dzieci).
W tym krótkim czasie osiągnięciem jest zintegrowanie grupy, adaptacja nowych dzieci w przedszkolu. Choć okres adaptacyjny dla tych dzieci wciąż trwa, to wielkim sukcesem jest bezproblemowe uspołecznianie się z całą społecznością przedszkolną. Dzieci z chęcią biorą udział we wszelkich spotkaniach integracyjnych na terenie przedszkola oraz z zaangażowaniem biorą udział w zajęciach grupowych.
Dzieci początkowo nieśmiałe i mające problemy w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami oraz nauczycielem (Emil., Alicja S, Julia K) poczyniły duże postępy.
Mowa niektórych dzieci jest jeszcze słabo rozwinięta (Emil, Jakub Z, Mikołaj, Anna, Wiktor), dlatego też szeroki nacisk należy kłaść na ćwiczenia usprawniające narządy mowy.
Problem z przestrzeganiem ustalonych norm i zasad ma Wiktor (chłopiec bardzo często nie reaguje na polecenia, często nie bierze udziału zajęciach z całą grupą, wiele uwagi należy poświęcić na zachowaniu bezpieczeństwa w sali). Jednak konsekwentne działania wobec chłopca przynoszą w niewielkim stopniu rezultaty. Brak współpracy od strony mamy stanowi przeszkodę w szybkim zniwelowaniu tej trudności).
Większość nowoprzybyłych dzieci ma problemy ze sprawnością manualną palców i dłoni.
Wstępna obserwacja pozwoliła na wyłonienie dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
Pracując z dziećmi prowadzę pracę z całą grupą i w małych grupkach. Stosuję również zasadę indywidualizacji, która służy wyrównywaniu szans edukacyjnych.
Proces pracy indywidualnej opiera się na konsultacjach z rodzicami i obustronnym przekazie informacji dotyczących sukcesów i porażek dziecka.
Dokonując obserwacji zachowań dzieci w trakcie zabawy, ich udział w zajęciach i zabawach grupowych, określono deficyty występujące u dziecka.
Prowadzona jest praca stymulacyjno – kompensacyjna z dziećmi w grupach – niezręczność
manualna, leworęczność, nieprawidłowa wymowa, nadpobudliwość psychoruchowa.


MOCNE STRONY GRUPY:
- zwracają się do nauczyciela o pomoc w trudnych sytuacjach
- dzieci są sprawne ruchowo, chętnie uczestniczą we wszystkich formach ruchu
- wszystkie samodzielnie jedzą, używając łyżki, łyżeczki i kubeczka
- bardzo chętnie uczą się nowych rzeczy, chętnie uczestniczą w zajęciach zorganizowanych przez nauczyciela
- łatwo i chętnie nawiązują kontakt z dorosłymi i między sobą

SŁABE STRONY GRUPY:
- wymagają ciągłego przypominania o regułach zgodnej zabawy
- nie potrafią czekać na swoją kolej
- pięcioro dzieci ma nadal problemy z komunikacją ze względu na słabo rozwinięty aparat mowy

KIERUNKI DO DALSZEJ PRACY :
- wyrobienie umiejętności, takich jak praca w grupie
- praca nad dyscypliną w grupie, przestrzeganie kontraktu grupowego
- rozwijanie sprawności manualnych, rozwoju mowy, zdolności i zainteresowań dzieci.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.