Katalog

Dorota Bazydło, 2018-06-26
pisz

Awans zawodowy, Konspekty

Scenariusz katechezy w OREW

- n +

Scenariusz katechezy w OREW

Opracowała: Dorota Bazydło

Temat: ZNAK KRZYŻA

I.. CEL KATECHEZY
- Pragnienie spotkania z kochającym Jezusem.
- Kształtowanie postawy utożsamiania osoby Jezusa Chrystusa ze znakiem krzyża.
- Nauka samodzielnego i starannego wykonywania znaku krzyża.
- Wychowanie do szacunku dla wizerunku i znaku krzyża.
POMOCE DYDAKTYCZNE:
 obraz przedstawiający Jezusa,
 krzyż,
 patyczki
 kredki.
KARTA PRACY UCZNIA
Napis - JEZUS.
Część wstępna katechezy
Podczas pierwszego spotkania zaleca się wyodrębnić w sali, w której prowadzi się katechezę, miejsce nazywane przez nas „kącikiem modlitwy". W miejscu tym będziemy rozpoczynać i koń¬czyć każdą katechezę. Chodzi przy tym o utrwalenie w świadomości katechizowanych pewnego powtarzanego „rytuału", do którego katechizowani będą stopniowo się przyzwyczajać. Wydaje się, że dzięki temu łatwiej można wytworzyć wśród katechizowanych klimat spokoju zapewniają¬cy poczucie bezpieczeństwa i stałości. W wydzielonym miejscu na modlitwę dobrze będzie przy¬gotować stolik nakryty białą serwetą, postawić krzyż, obraz czy figurę przedstawiającą Jezusa.
Katecheta gromadzi katechizowanych w kręgu, w wydzielonym miejscu, tzw. kąciku modlitwy. Wszyscy chwytają się za ręce. Katecheta rozpoczyna spotkanie od wprowadzenia katechizowa¬nych w atmosferę obecności Jezusa Chrystusa podczas lekcji religii. Prezentuje obraz przedstawia¬jący Pana Jezusa i prowadzi z katechizowanymi rozmowę:
Na naszych spotkaniach zawsze będzie z nami Ktoś bardzo ważny. Czy wiecie, jakie jest Jego imię? Jest to Pan Jezus.
Następnie katecheta kontynuuje rozmowę.
Jezus będzie naszym gościem. Teraz zaprosimy Go, by był z nami. Każdy z was Go zaprosi. Po¬wiemy teraz po kolei swoje imiona i to będzie znaczyło, że każdy zaprasza Jezusa.

Katechizowani wymieniają swoje imiona (gdy wymawiają je niewyraźnie, katecheta powtarza głośno imię, by reszta osób usłyszała). Na końcu wszyscy mówią: Zapraszamy Cię, Jezu -przyjdź do nas. Na zakończenie tej części katechezy śpiewamy (uczymy się) piosenkę „Dobrze, że jesteś".

Część zasadnicza katechezy
Katechizowani zajmują miejsca siedzące w kręgu, zwróceni w stronę tablicy z tzw. listą obec¬ności, na której umieszczone są ich zdjęcia z przypisanym znaczkiem. Katecheta zwraca się do nich.
Zobaczcie, to są wasze zdjęcia i wasze znaczki. Po co każdy z was ma taki znaczek? Dlaczego jest on na szafce, na półce z ręcznikiem i na stoliku?
Słuchamy odpowiedzi katechizowanych.
Katecheta zwraca się kolejno do uczestników katechezy, pyta o ich imię.
Jakie jest twoje imię? A jaki jest twój znak? Katechizowani odpowiadają (np. Michał - piłka). Katecheta potwierdza odpowiedź.
Masz na imię Michał, a twój znak to piłka.
Czy to znaczy, że jesteś piłką? Nie! Znaczki sapo to, by ułatwiały nam wszystkim życie, by moż¬na było szybko znałeźć własną rzecz, gdy tylko się spojrzy, zobaczyć, że to miejsce jest Michała, a nie Basi.
Katecheta kontynuuje rozmowę z katechizowanymi.
Naszym gościem jest Jezus. To jest obraz Jezusa (pokazuje obraz przedstawiający Jezusa). Jego znakiem jest krzyż. Zobaczcie, jak wygląda krzyż.
Katechizowani biorą krzyż do ręki, dotykają.
Katecheta rozdaje im po dwa patyczki lub paski papieru (dłuższy i krótszy). Prosi, by dzieci złożyły je tak, by powstał krzyż. (Katechizowani mogą też rysować krzyż palcem na rozsypanej na tacach kaszy manny). W podsumowaniu katecheta podkreśla.
Krzyż to znak Jezusa, naszego przyjaciela. Gdy będziemy się z Nim witać, to też będziemy „ ry¬sować" krzyż ręką. Dzisiaj pokażę wam, jak robi się znak krzyża. Jeśli ktoś już umie go wyko¬nać, to niech spróbuje teraz ze mną. Jeśli jeszcze nie potrafi, to się nauczy.
Katecheta ćwiczy z dziećmi umiejętność wykonywania znaku krzyża.
KARTA PRACY UCZNIA
Katechizowani z pomocą katechety wypełniają Kartę pracy ucznia. Katecheta wypisuje na niej imię każdego katechizowanego oraz rysuje jego znaczek. Natomiast pod napisem JEZUS katechi-zowany, w miarę samodzielnie, koloruje krzyż - znak Jezusa.

Część końcowa katechezy
Na zakończenie katechezy w kąciku modlitwy gromadzimy katechizowanych. Prowadzimy modlitwę, wyrażając wdzięczność za obecność Jezusa między nami. Śpiewamy piosenkę „Dobrze, że jesteś".
Dobrze, że jesteś. /3x
Co by to było, gdyby Cię nie było?
Smutno by było.
(Wymieniamy imię) tak wspaniała(y) jest, 2/x
Wspaniała(y) jest.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.