Katalog

Katarzyna Koładczyk , 2018-07-03
Warszawa

Informatyka, Projekty edukacyjne

„Zaprogramuj przyszłość” - jak nauka programowania zmienia polską szkołę

- n +

W drugim tygodniu czerwca odbyło się 8 seminariów regionalnych podsumowujących kilkumiesięczną naukę programowania, w której uczestniczyło 1200 nauczycieli, ponad 15 000 najmłodszych uczniów 259 szkół podstawowych oraz 450 edukatorów (pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek i domów kultury) w całej Polsce.

Wszystko w ramach unijnego projektu „Zaprogramuj
przyszłość” realizowanego przez Fundację Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania. Blisko 250 uczestników dyskutowało o tym, jak wykorzystać jego rezultaty, by zbudować edukację twórczo i bezpiecznie wykorzystującą technologie cyfrowe, uczącą logicznego myślenia i kształcącą kompetencje społeczne.

W 8 seminariach uczestniczyło ponad 250 osób: przedstawicieli urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, kuratoriów oświaty, starostw powiatowych, samorządu lokalnego, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (ODN), bibliotekarzy i animatorów kultury oraz przede wszystkim dyrektorów szkół i nauczycieli. Spotkania zaszczyciły swoją obecnością Jolanta Okuniewska, nauczycielka nominowana do Global Teacher Prize, i Marta Florkiewicz-Borkowska, Nauczycielka Roku 2017. Spotkania odbyły się w Olsztynie, Gdańsku, Bydgoszczy, Legnicy, Piotrkowie Trybunalskim, Choszcznie, Pielgrzymowicach, Częstochowie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Gościom za przybycie i twórczą dyskusję na temat nowoczesnej edukacji. Specjalne podziękowania kierujemy do dyrektorów szkół i nauczycieli za ich zaangażowanie, pasję, z jaką prowadzili zajęcia z programowania oraz chęć dzielenia się swoimi doświadczeniami.

Na spotkaniach podsumowano działania zrealizowane w 9 regionach. Nauczyciele docenili wartość merytoryczną szkoleń oraz ciągłe wsparcie trenerów, począwszy od 4-dniowego szkolenia z podstaw programowania, przez superwizje prowadzonych przez nauczycieli 30 godzin lekcji programowania z uczniami, a skończywszy na webinariach i zdalnym mentoringu. Wyrazili też ogromne zadowolenie z zestawów do prowadzenia zajęć z nowych technologii, które trafiły do szkół – m.in. robotów, mat edukacyjnych oraz tabletów. Pracownicy publicznych ODN, bibliotek oraz centrów kultury w ramach projektu poznali metodykę nauczania programowania najmłodszych oraz sposoby upowszechniania edukacji cyfrowej w swoim regionie. Wielu z nich wprowadziło do oferty swoich placówek zajęcia z programowania dla nauczycieli lub dzieci.

Na seminariach oddano głos szkołom, które podzieliły się swoim doświadczeniem związanym z uczestnictwem w projekcie. Jak się okazało, za pomocą lekcji programowania można przekonać uczniów do każdego przedmiotu, nawet do ortografii. Jeśli wspomni się im, że na zajęciach będą elementy programowania, są gotowi na każdy temat i z chęcią się uczą. Mogli to zresztą pokazać w trakcie spotkań, prezentując swoje umiejętności cyfrowe. Dyskutowano o wizji edukacji, która twórczo wykorzystuje technologie cyfrowe. Jak to określiła jedna z nauczycielek, nauka programowania pokazuje, że w dzisiejszych czasach uczeń powinien być współkreatorem edukacji, a przepływ wiedzy nauczyciel-uczeń powinien się odbywać w obie strony. Bo kompetencje uczniów mogą być w różnych obszarach wyższe, a dzięki temu uczą się wszyscy. Uczestnicy nie mieli wątpliwości, że programowanie to inwestycja w przyszłość, ponieważ uczy ono algorytmicznego myślenia, planowania, kreatywnego rozwiązywania problemów, pracy w zespole, pomaga zrozumieć otaczający świat i zachodzące w nim procesy. Zastanawiano się jak doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu zmieniły widzenie edukacji oraz jakie działania można pojąć, by urealnić tę wizję. Nauczyciele zamierzają kontynuować zajęcia z programowania – w kolejnych latach, z kolejnymi grupami i na różnych przedmiotach (nie tylko na informatyce). Jednocześnie mają poparcie swoich dyrektorów. Organizatorzy projektu mogą więc spać spokojnie, że zaszczepiona pasja będzie kiełkować.
„Zaprogramuj przyszłość” to 9 projektów regionalnych, realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. To inicjatywa Fundacji Orange i Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania.

Zapraszamy do obejrzenia filmu o projekcie:
https://youtu.be/UnalgTlzWLU

Scenariusze zajęć i inne materiały dydaktyczne dostępne są na platformie edukacyjnej:
https://www.zaprogramujprzyszlosc.edu.pl/

Zapraszamy na fanpage projektu:
https://www.facebook.com/ZaprogramujPrzyszlosc/


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.