Katalog

Joanna Wojciechowicz, 2018-07-03
Bartoszyce

Zajęcia przedszkolne, Projekty edukacyjne

Projekt "Mali Europejczycy"

- n +

Projekt „Mali Europejczycy” realizowany w grupie V dzieci 6-letnich „Krasnoludki”
w Przedszkolu Publicznym Nr 9
w Bartoszycach

Temat : „Mali Europejczycy”
Czas realizacji: 01.02.2018r. - 02.03.2018 r.
Cele ogólne:
-Rozwijanie umiejętności o Unii Europejskiej
- Poszerzenie wiedzy o krajach członkowskich Unii Europejskiej w powiązaniu z ich historią, położeniem geograficznym, walorami przyrodniczymi, tradycjami kulturowymi i obyczajowymi
- Wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań w celu zdobycia wiedzy i zrozumienia informacji dotyczących Unii Europejskiej

Cele szczegółowe:
- rozpoznaje różne regiony Polski, zna nazwy największych miast i stolicy
- odnosi się z szacunkiem do problematyki poznawania życia ludzi innych narodowości,
- poznaje zwyczaje, tradycje charakterystyczne dla krajów Unii Europejskiej
- zna i nazywa symbole własnego kraju (barwy, hymn, godło),
- wie, czym są symbole narodowe,
- rozpoznaje niektóre symbole narodowe krajów Unii Europejskiej , np flagi
- rozpoznaje i śpiewa hymn Unii Europejskiej –„Oda do radości”
- rozpoznaje flagę Unii Europejskiej
- rozpoznaje walutę Unii Europejskiej (banknoty i monety)
- rozumie pojęcia Polak, Polska, Europejczyk, Europa, Unia Europejska
- zna niektórych europejskich autorów tworzących dla dzieci, potrafi wymienić kilka utworów literackich
- rozpoznaje artystów, kompozytorów polskich i z innych krajów,
- wymienia ciekawostki kulinarne wybranych krajów
- wymienia najciekawsze i najbardziej znane zabytki Polski i innych krajów
- słucha wybranych utworów kompozytorów europejskich
- potrafi wykonać układ taneczny dostosowany do jego możliwości
- wykonuje prace plastyczne różnymi metodami i technikami

Metody i formy:
Metody: efektywnego współdziałania w grupie, twórczego rozwiązywania problemów, poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, stosowania zdobytej wiedzy w praktyce,
Formy organizacji pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Środki dydaktyczne:
Atlasy, Mapa Świata, Europy, Polski, czasopisma, książki popularno-naukowe, słowniki, encyklopedie, zdjęcia, pocztówki, plansze itp. płyty CD , komputer, informacje , zdjęcia, foldery z Internetu, monety, banknoty, znaczki pocztowe, pamiątki, emblematy wybranych krajów Unii Europejskiej, teksty legend i podań , książki z bajkami H.Ch. Andersena, Braci Grimm, zdjęcia i życiorysy sławnych Europejczyków , flaga Unii Europejskiej i innych krajów członkowskich, nagranie hymnu UE i Hymn „Małego Europejczyka”, płyty CD z muzyką innych narodów (np. tańce) , symbole europejskie, karty pracy, wycinki z gazet, auta, klocki Lego, litery, wyrazy, klocki drewniane, gry dydaktyczne
Plan działań:

Lp. Temat Sytuacje edukacyjne Podjęte działania
1.
Polska –mój kraj
- „Co to jest Polska?” -wykorzystanie wiersza Cz. Janczarskiego pt. „Barwy ojczyste”- rozmowa po wysłuchaniu wiersza na temat godła, barw narodowych, globalne odczytywanie wyrazów: flaga, godło, Polska, Ojczyzna, stolica, rozszerzanie zasobu słownictwa
- „Spacer po Warszawie” -zapoznanie z legendą powstania Warszawy i jej herbem, słuchanie utworu U. Łochockiej „Legenda o Warsie i Sawie, poznanie ważnych zabytków i budowli Warszawy (Zamek Królewski, Pałac Kultury i Nauki, Łazienki, pomniki)– prezentacja multimedialna, odtwarzanie treści legend, inscenizacje utworów
- „Kraków-dawna stolica Polski i siedziba królów” - poznanie legendy miasta Krakowa –„Legenda o Smoku Wawelskim”, poznanie ważnych zabytków (Rynek, Wawel, Kościół Mariacki)- prezentacja multimedialna, odtwarzanie treści legend, inscenizacje utworów
- „Jestem Polakiem” - praca z mapą, poznanie zarysu , granicy Polski, jaki kształt ma Polska, wskazanie na mapie Bartoszyc, Warszawy-stolicy , Krakowa, rzeki Wisły, Morza Bałtyckiego, Gór, czytanie wyrazów
„Znani Polacy” -Fryderyk Chopin, Jan Matejko, Jan Brzechwa, Julian Tuwim, Maria Konopnicka, Jan Paweł II
- Fryderyk Chopin- zapoznanie z postacią wielkiego kompozytora i pianisty, poznanie i słuchanie jego utworów: polonezy, mazurki, marsze
-Jan Matejko poznanie wielkiego artysty malarza oglądanie reprodukcji dzieł artysty
- twórców literatury dziecięcej: Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Marii Konopnickiej, słuchanie ich utworów literackich, zabawy teatralne i językowe po wysłuchaniu wiersza
- Jan Paweł II- zapoznanie z postacią wielkiego Polaka i patrioty oraz poznanie miejsc związanych z postacią (Wadowice, Kraków, Watykan
- ,,Fryderyk Chopin” – słuchanie utworów muzyki klasycznej kompozytora : Polonezy, Mazurki, Marsze
-„Hymn Polski” -utrwalenie słów i melodii Polskiego hymnu, zachowanie odpowiedniej postawy, śpiewanie w grupie i indywidualnie
„Flaga Polski” -wykonanie flagi z papieru, zastosowanie odpowiednich kolorów
-,,Mapa Polski” - praca w zespołach , zaznaczanie granic Polski, oznaczenie ważnych miejsc na mapie, gór, rzek, miast, stolicy, morza, zastosowanie odpowiednich kolorów
- „ Nasz kraj” -malowanie farbami, wykorzystywanie różnorodnych narzędzi (wałki) do uzyskania ciekawych efektów
- „Zabytki Warszawy i Krakowa” -tworzenie rozbudowanych budowli z klocków drewnianych, klocków lego i innych klocków o różnych kształtach i łączeniach, praca w zespołach i indywidualna
-„Syrenka Warszawska”, „Smok Wawelski” -lepienie z plasteliny i z różnego innego materiału form przestrzennych postaci z polskich legend
„Owczareczek śląski”, „Krakowiaczek”- tańce polskie -zabawy ruchowo-taneczne przy muzyce w parach
-,,Zagadki o Polsce” -rozwiązywanie zagadek słownych, obrazkowych, podawanie swoich propozycji rozwiązań, wykorzystanie Internetu
2.

Polska w Unii Europejskiej-„Jestem polakiem i europejczykiem”... - kończenie zdania przez dzieci, formułowanie dłuższych wypowiedzi , snucie przypuszczeń, ilustrowanie własnych odpowiedzi
- „Europa to nasz dom” - wysłuchanie wiersza, próba recytacji w grupie i indywidualnie
-„Polska w Unii Europejskiej” -rozwiązywanie krzyżówki wpisywanie pomysłów dzieci, wykorzystanie Internetu
3.Podróż po Europie„Mali Europejczycy”
- utworzenie w sali grupy kącika: flagi, książki, atlasy, globus, Mapa Świata, Mapa Europy,
-„Gdzie jest Europa?” - poznanie położenia Europy na Mapie Europy, Mapie Świata i globusie
-„Mapa Europy” - malowanie farbami konturowej mapy , praca w zespołach
-„Europa” - poznanie pojęcia Europa jako kontynentu, wykorzystanie Internetu
-„Państwa Europy” - zapoznanie z państwami leżącymi w Europie, wykorzystanie atlasu i Internetu, czytanie nazw państw
-„Flagi państw europejskich” - praca plastyczna, wykonywanie flagi
-,,Zagadki o Europie” -rozwiązywanie zagadek słownych, obrazkowych, podawanie swoich propozycji rozwiązań, wykorzystanie Internetu
-„Podróż po Europie” - określanie kierunków, poruszanie się w przestrzeni, wskazywanie lewej i prawej strony swojego ciała, utrwalenie nazw europejskich
4.
Poznajemy Unię Europejską


- „Czym jest Unia Europejska” -wyjaśnienie czym jest UE, poznanie nazw państw należących do Unii, próby odczytania nazw państw Unii Europejskiej-globalne czytanie, wskazanie na mapie świata granic UE
-,,Flaga Unii” - poznanie barw i symbolikę flagi UE, wykonanie flagi , zwrócenie uwagi , że każde państwo w Europie ma inną flagę, a cała Europa ma jedną wspólną
- „Waluta Europejska” - oglądanie i porównywanie wyglądu banknotów Polskich i Europejskich –Euro, zabawy z wykorzystaniem banknotów w wybranych kącikach tematycznych
-„Państwa Unii” - układanie nazw państw Unii Europejskiej z liter drukowanych małych i wielkich (rozsypanka literowa)
- „Hymn małego europejczyka” słuchanie piosenki, próby śpiewania w grupie, wykorzystanie Internetu
-„Oda do radości” - poznanie słów i melodii Hymnu Unii Europejskiej, śpiewanie w grupie i indywidualnie
- „Taka jest Unia” - rysowanie kredkami pastelowymi, inwencja twórcza , odtwarzanie swoich spostrzeżeń w pracy plastycznej
5.Wybrane państwa Unii Europejskiej


Wielka Brytania
- „Flaga”
- „Państwo na mapie”

- „Tradycje i zwyczaje”


- „Zabytki i obiekty Anglii”

- Kraj „Kubusia Puchatka”- „Język angielski”

- kolorowanie flagi Wielkiej Brytanii
- wskazanie na mapie granic państwa oraz stolicy-Londynu
- poznanie obyczajów i tradycji związanych z tym krajem, m.in. herbata z mlekiem, ciasteczka, spódniczka noszona przez Szkotów, piętrowe autobusy, czerwone budki telefoniczne, czarne taxi, itp.
-most Tower Bridge, Big Ben, pałac Westminsterski, Buckingham, Wieżowiec Gherkin, London Eye, Muzeum Brytyjskie- wykorzystanie Internetu, albumów, książek, wykonanie pracy plastycznej w zespole
-słuchanie i oglądanie wybranej przygody o Kubusiu Puchatku, poznanie autora bajek- A.A.Milne
- używanie prostych słów, którymi posługują się mieszkańcy Anglii, np. „hello”, good bay”, „ok”, „good morning”,itp.

Francja

- „Flaga”
- „Państwo na mapie”


- „Zabytki i obiekty”

„Poznajemy Francję”„Disneyland”


„Francuskie dania”

- kolorowanie flagi Francji
- wskazanie na mapie Europy-Francji oraz stolicy-Paryż, odczytywanie nazwy stolicy
- poznanie zabytków i charakterystyczne budowle Francji (wieża Eiffla, Łuk Triumfalny, Muzeum Luwr, Zamek Królewski, Plac Bastylii- wykorzystanie Internetu, albumów, książek
- wykonywanie pracy plastycznej w zespołach, rysowanie poznanych zabytków i ciekawych miejsc.
- park rozrywki dla dużych i małych, oglądanie zdjęć z wykorzystaniem Internetu
- tradycje związane z jedzeniem (znakomite sery, ślimaki, żabie udka, bagiedki z marmoladą lub czekoladą, pieczone kasztany, tarta, itp.)
Finlandia
-„Flaga”
- „Państwo na mapie”- „Dolina Muminków w Naantali”- „Muminki”-

-„Laponia- kraina Mikołaja i reniferów”-„ Podróż po Finlandii”
-kolorowanie flagi Finlandii
-wskazanie na mapie Europy-Finlandii oraz stolicy-Helsinki, odczytywanie nazwy stolicy

- poznanie bohaterów bajki zamieszkujących dolinę w Finlandii, odwiedzanie wioski Muminków-Parku Rozrywki-wykorzystanie Internetu
- oglądanie bajki na stronie Internetowej, nazywanie bohaterów
- oglądanie zdjęć krajobrazu Laponii w różnych porach roku, zwierząt zamieszkujacych te tereny, kolorów zorzy polarnej, wykorzystanie Internetu i literatury
-praca plastyczna w zespołach, rysowanie zabytków , budowli i ciekawych miejsc wykorzystanie Internetu, albumów, ilustracji, odczytywanie napisów
Dania
-„Flaga”
- „Państwona mapie”


-„Wikingowie”


-„Elektrownie wiatrowe”


- „Legoland”- „H.Ch.Andersen –Duński bajkopisarz”


„Czy znasz tą bajkę?”

-„Podróżujemy po Danii”
- kolorowanie flagi Danii
-wskazanie na mapie Europy-Danii oraz stolicy-Kopenhagii, odczytywanie nazwy stolicy
- opowiadanie nauczycielki o żeglarzach i wojownikach duńskich-wykorzystanie ilustracji i Internetu
- pokaz i opis elektrowni wiatrowych, dzięki którym Dania słynie z czystego powietrza produkowanego przez turbiny wiatrowe, oglądanie krajobrazów i miejsc w jakich znajdują się elektrownie wiatrowe w tym kraju-wykorzystanie Internetu
- słuchanie krótkiej historii o powstaniu klocków Lego, oglądanie folderów i zdjęć z Legolandu, swobodne wypowiedzi dzieci
- tworzenie kącika z bajkami tego autora, oglądanie i czytanie wybranych książek przez dzieci, nauczycielki
- rozwiązywanie zagadek słownych i obrazkowych
-poznanie ważnych budowli, zabytków, ciekawych miejsc: Katedra św. Knuda, Zamek Egeskov, Pomnik H.Ch, Andersena, wyspa Zamkowa, oglądanie ilustracji, folderów z wykorzystaniem Internetu, wykonanie pracy plastycznej w zespołach, odczytywanie napisów
Włochy
-„Flaga”
- „Państwo na mapie”-„Wulkany”


- „Wybuch wulkanu


„Kuchnia Włoska”
„Poznajemy Włochy”


„Legenda o powstaniu Rzymu”
- kolorowanie flagi Włoch
-wskazanie na mapie Europy-Włoch oraz stolicy-Rzym, odczytywanie nazwy stolicy i państwa

- oglądanie ilustracji , zdjęć w albumach i Internecie, przekazanie informacji o Etnie
- zabawa badawcza, wykonanie doświadczenia
- poznanie tradycji i przysmaków kulinarnych związanych z tym krajem, tj. pizza, ravioli, makaron spagetti, cappuccino, oliwki, feta, swobodne wypowiedzi dzieci
- poznanie ważnych budowli, zabytków, ciekawych miejsc: Bazylika Św. Piotra, Panteon, Koloseum, Forum Romanum, Pomnik wilczycy, Ołtarz Ojczyzny, Watykan, odczytywanie napisów, praca plastyczna w zespołach, rysowanie kredkami, wykorzystanie Internetu, albumów
- słuchanie legendy, swobodne wypowiedzi dzieci, układanie historyjki obrazkowej
Niemcy
-„Flaga”
- „Państwo na mapie”


„Poznajemy kraj naszych sąsiadów”
„Bracia Grimm”
„Bajeczki”

„Samochody niemieckich marek”
- kolorowanie flagi Niemiec
- wskazanie na mapie Europy-Niemiec oraz stolicy-Berlin, odczytywanie nazwy stolicy i państwa
- poznanie charakterystycznych obiektów, zabytków , budowli i ciekawych miejsc : Brama Brandenburska, Katedra w Berlinie, Reichstag, Mur Berliński, Pomnik pomordowanych Żydów Europy, oglądanie pocztówek, ilustracji, folderów ze zdjęciami w Internecie, odczytywanie napisów, wykonanie pracy plastycznej w zespołach
- prezentacja informacji na temat braci Grimm, niemieckich bajkopisarzy, oglądanie ilustracji w książkach, czytanie fragmentów książek
- słuchanie wybranych bajek, odgadywanie tytułów po prezentacji fragmentów lub na podstawie ilustracji
- utworzenie kącika z autami Niemieckich marek przyniesionymi przez dzieci, tj. Mercedes, BMW, Opel, Volswagen, Audi, Porsche, wspólne zabawy

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.