Katalog

Elżbieta Dyniec, 2018-07-03
Myślenice

Zajęcia przedszkolne, Artykuły

Wpływ telewizji na rozwój dziecka

- n +

Wpływ telewizji na rozwój dziecka
Małe dzieci oglądają coraz więcej telewizji. Jak wynika z najnowszych danych, już dziewięć na dziesięć maluchów do drugiego roku życia, regularnie „zasiada” przed telewizorem, a część spędza przed nim 40% czasu aktywności. Jak – w świetle najnowszych badań, może to wpływać na ich rozwój?

Przedszkolne kłopoty
Nowatorskie badanie prowadzone przez prof. Lindę Pagani z Uniwersytetu w Montrealu (Kanada), wskazuje na liczne problemy adaptacyjne u dzieci, które spędzają wiele godzin przed telewizorem. Najważniejszym wnioskiem z badania, w którym przebadano 1006 chłopców i 991 dziewczynek do drugiego roku życia, jest ten, że każda godzina spędzona przed odbiornikiem telewizyjnym wpływa negatywnie na rozwój dziecka. Konkretne zaburzenia dotyczyły rozwoju intelektualnego oraz adaptacji społecznej.

Dzieci, które oglądają dużo telewizji, mają uboższe słownictwo, słabsze zdolności matematyczne oraz mniejsze umiejętności skupiania się na pracy. Ponadto, co może przekładać się na kłopoty z adaptacją w przedszkolu, dzieci te są bardziej podatne na docinki oraz prześladowania ze strony rówieśników.

Bez wątpliwości
Badania dotyczące wpływu telewizji na rozwój nie są czymś nowym. Niektórzy naukowcy zdecydowali się nawet na porównanie wyników wielu takich badań. Efektem tego jest na przykład publikacja w „Acta Paediatrica”. Jej autor, profesor Dimitri Christakis z Instytutu Badań nad Dziećmi na Uniwersytecie w Seatlle, zebrał dane z 78 badań przeprowadzonych w ciągu 25 lat i dotyczących wpływu oglądania telewizji na rozwój dzieci w wieku do dwóch lat.

Wniosek z zestawienia był jednoznaczny – ani jedno badanie nie wskazało na pozytywny wpływ oglądania telewizji na rozwój dzieci.

Zagrożenia i konsekwencje
Psychologowie już od dawna uczulają na niekorzystny wpływ oglądania telewizji na najmłodszych. Oto, jakie wymieniają największe zagrożenia:
•agresywne dźwięki oraz migoczący ekran prowadzą do rozstroju systemu nerwowego
•stałe odbieranie intensywnych bodźców wzrokowych i słuchowych zmusza system nerwowy do ciągłej pracy, co skutkuje zmęczeniem
•czas poświęcony na oglądanie telewizji to czas „zabrany” innym zajęciom, między innymi aktywnościom ruchowym, których dziecko w wieku do dwóch lat powinno mieć dużo
•dziecko uczy się wzorców, w przypadku niekontrolowanego oglądania telewizji – często wzorców negatywnych, przepełnionych agresją
W efekcie nadmiernego oglądania telewizji u dzieci mogą wystąpić różnorodne zaburzenia. Wymienia się tutaj powstanie licznych lęków, kłopotów ze snem, zachowań agresywnych, dzieci są również nadmiernie pobudliwe, niecierpliwe, mają problemy z koncentracją. Co więcej, u wielu maluchów powstaje brak wrażliwości na krzywdę, są one też „nauczone” biernej postawy i konsumpcji.

Telewizor z rozsądkiem
Czy w świetle przedstawionych badań rodzice powinni po prostu zakazać oglądania telewizji swoich dzieciom? Niekoniecznie – taka rozrywka nie musi skutkować zaburzeniami rozwojowymi u dziecka, o ile rodzice spełniają trzy ważne warunki jej oglądania. Są to:
•kontrolowanie czasu oglądania telewizji przez malucha •dostosowanie programu do intelektu oraz rozwoju emocji dziecka
•częste omawianie i wyjaśnianie oglądanych przez dziecko treści

Warto wiedzieć, że według zaleceń psychologów i pedagogów, maluchy przed drugim rokiem życia nie powinny oglądać telewizji w ogóle. W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym „dozwolony” czas to około 20 minut jednorazowo i 45 minut w ciągu dnia.

Opracowała :E.Dyniec ,PS3,M-ce
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.