Katalog

Tomasz Szydłowski, 2018-08-27
Ostrów Wielkopolski

Informatyka, Artykuły

Wykorzystanie w nauczaniu połączenia zdalnego w relacji szkoła-uczeń, uczeń-szkoła w nauczaniu przedmiotu technik informatyk.

- n +

Szybki Internet jak również wysokiej, jakości stacja komputerowa, z której w coraz szerszym stopniu mogą korzystać w domu nauczyciele i uczniowie zmienia oblicza sposobu nauczania. Warto zaznaczyć, iż wydajność sprzętu komputerowego, który posiadają uczniowie nie rzadko przewyższa parametrami sprzęt komputerowy, w który wyposażona jest pracownia komputerowa. Tym bardzie wskazane staje się stworzenie możliwości pracy zdalnej uczniów w czasie zajęć lekcyjnych na jego komputerze. Jest to możliwe w szczególności, gdy na laboratoriach korzystamy z tego samego oprogramowania wirtualnego np. VirualBox, GNS3 itp. Idealną sytuacją jest, gdy szkoła uczestniczy w programie Microsoft Image, które umożliwia ucznia korzystanie z darmowych licencji do prac domowych. Stworzenie takich warunków umożliwia bardziej efektywniejszą pracę ucznia na lekcji. Uczeń może kontynuować zadanie realizowane na lekcji w domu jak również wykonać pracę domową a następnie za pomocą połączenia zdalnego przedstawić na lekcji rozwiązanie zadania lub problem, z którym nie mógł sobie poradzić. W tym przypadku nauczyciel ma też możliwość sprawdzenia pracy ucznia a nie rzadko (przy odpowiedniej konfiguracji programu) śledzić wykonywanie zadania a w przypadku problemów z rozwiązaniem odpowiednio nakierować ucznia. Interesującym rozwiązaniem mogłoby być stworzenie w szkole zestawu laboratoryjnego np. stacja serwerowa, stacja kliencka, swich, router; z dostępem zdalnym przez 24 godziny gdzie uczeń miałby dostęp do tego laboratorium w czasie zajęć jak również z domu. Stworzenie takich warunków było by również przyzwyczajenie ucznia do realnych warunków w środowisku pracy gdzie często wykonuje się administrację urządzeniami aktywnymi zdalnie. Takie zajęcia dałyby również dostęp uczniowi do specjalistycznego sprzętu np. sieciowego jak również oprogramowania. Zajęcia tego typu mogą być pomocne w przypadku choroby ucznia, pracy z uczniem uzdolnionym lub w nauczaniu inwidualnym. Niestety powyższych rozwiązań nie regulują, żadne przepisy oświatowe jak również regulaminy szkolne.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.