Katalog

Julita Kowalska, 2018-08-30
kalisz

Zajęcia zintegrowane, Projekty edukacyjne

Program zajęć rozwijających kompetencje uczniów klas I-III "Chce być lepszy"

- n +


Założenia ogólne:

Program skierowany jest dla uczniów klas I-III. Ma on za zadanie pomóc dzieciom w rozwiązaniu problemów oraz trudności, z którymi mogą się zetknąć w nieprzewidzianych i niebezpiecznych sytuacjach dnia codziennego w szkole i poza nią. Program ma na celu ukazać uczniom możliwości rozwiązywania problemów, uczą podstawowych kompetencji interpersonalnych. Program „ Chcę być lepszy” składa się z czterech głównych modułów.

I.Trening Umiejętności Społecznych. zawarty w programie ma na celu podwyższanie umiejętności przydatnych w życiu codziennym takich jak m.in: proszenie o pomoc, radzenie sobie z czyimś gniewem, reagowanie na zaczepki. Na tych zajęciach uczniowie mają możliwość przyjrzenia się wzorcowym zachowaniom prospołecznym. Ćwiczą umiejętności społeczne z którymi mają trudności na co dzień. Są zachęcani do utrwalania i wdrażania w życie wyuczonych na zajęciach sposobów funkcjonowania.

II. Trening Kontroli Złości.
Na którym uczniowie uczą się rozpoznawać, kontrolować i redukować swój gniew. Ten blok zajęć ma na celu nauczyć uczestników w jaki nie agresywny sposób reagować na agresywne zachowania innych.

III.Trening Wnioskowania Moralnego.
Na tych zajęciach uczniowie dyskutują o istotnych dla siebie problemach, poruszają różnego rodzaju dylematy, zastanawiają się nad wieloma możliwościami ich rozwiązania.

IV. Bajkoterapia.
Na tych zajęciach uczniowie będą słuchać bajek terapeutycznych poruszających tematy związane ze złością, strachem, zachowaniem w trudnych sytuacjach życiowych. Na podstawie interpretacji tekstów będą mogli wyciągać wnioski do dobrego postępowania we własnym życiu.


Cele ogólne:

Program ma na celu doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami przez dzieci, w trudnych sytuacjach dnia codziennego. Uczeń będzie rozumiał konieczność przezwyciężania własnych słabości w tym także lęków oraz dowie się jak to zrobić. Będzie również rozumiał, że w każdej rodzinie zdarzają się konflikty, ale pozna także sposoby zachowania się w sytuacjach konfliktowych i metody ich rozwiązywania. Uczeń dowie się także co znaczy słowo „przyjaźń” oraz na czym ona polega, czym się różni od koleżeństwa i jak się zachowywać, gdy w przyjaźni zdarzają się problemy. Krótko mówiąc uczeń dowie się jakie mogą go spotkać trudne sytuacje w życiu, ale zostanie zaopatrzony w odpowiedni bagaż informacji jak wówczas postąpić i co zrobić żeby wybrnąć z takiej sytuacji jak najlepiej .Tematyka zajęć :

1. Moja złość – jak sobie z nią radzić.
2. Mój strach – jak sobie z nim radzić.
3. Jak rozmawiać z rodzicami.
4. Moje problemy- jak o nich mówić
5. Tolerancja – sposób na człowieczeństwo.
6. Moja przyszłość zależy ode mnie.
7. Ja sam dążę do bycia lepszym
8. Moi krewni, moja rodzina – szacunek do najbliższych
9. Przyjaźń
10. Jestem zaradny.Pomoce dydaktyczne:

• plansze przedstawiające różne sytuacje życiowe( dom , rodzina, praca, szkoła, czas wolny, zakupy itp..)
• teksty bajek do bajkoterapi
• rozsypanki sylabowe,
• gra edukacyjna – planszowa „ Emocje”
• krzyżówki
• kredki, kolorowe kartki
• magnetofon, komputer

Temat zajęć

• Moja złość – jak sobie z nią radzić.
• Mój strach – jak sobie z nim radzić
• Jak rozmawiać z rodzicami
• .Tolerancja – sposób na człowieczeństwo
• Moja przyszłość zależy ode mnie
• Ja sam dążę do bycia lepszym
• Moi krewni, moja rodzina – szacunek do najbliższych
• Estem zaradny
• Przyjaźń

Efekty zajęć
• zna zachowania się w sytuacjach zagrożenia w domu lub szkole
• wie, jak oraz do kogo należy zwrócić się o pomoc w niebezpiecznej sytuacji w domu lub szkole
• zna numery ważnych telefonów
• wie, kto to jest „osoba obca”
• potrafi odpowiedzieć „NIE” na zaczepki obcej osoby
• odróżnia sytuacje bezpieczne od niebezpiecznych
• umie odpowiednio zachować się w sytuacjach zagrożenia
• odczuwa potrzebę niesienia pomocy koledze lub koleżance
• rozumie konieczność przezwyciężania lęku przed ciemnością, burzą, złym snem
• rozumie, że w rodzinie zdarzają się konflikty pomiędzy różnymi jej członkami
• wie jak należy zachować się w sytuacji konfliktowe
• rozumie konieczność pomocy koledze lub koleżance z rozbitej rodziny
• nazywa swoje emocje i uczucia
• używa zwrotów grzecznościowych
• wie, co należy zrobić w niektórych trudnych sytuacjach
• zdaje sobie sprawę, które sytuacje są dla niego trudne
• rozumie konieczność bycia samodzielnym i stara się tak zachowywać
• nazywa swoje emocje i uczucia
• używa zwrotów grzecznościowych
• wie, co należy zrobić w niektórych trudnych sytuacjach
• zdaje sobie sprawę, które sytuacje są dla niego trudne
• rozumie konieczność bycia samodzielnym i stara się tak zachowywać
• nazywa swoje emocje i uczucia
• używa zwrotów grzecznościowych
• Nazywa swoje emocje i uczucia
• Potrafi szukać wyjścia z sytuacji konfliktowej, problemowej


Literatura

• Maria Molicka „Bajki terapeutyczne dla dzieci” wydanej przez wydawnictwo Media Rodzina,
• Krystyna Baranowicz „Naucz się mówić NIE” – wydawnictwa Res Polona,
• „Bezpiecznie-Niebezpiecznie” – broszura informacyjna wydana przez Zespół Prewencji Kryminalnej i Nieletnich Komendy Miejskiej Policji
• „CAPS dla najmłodszych” – broszura informacyjna opracowana przez Sekcję Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
Powyższa lektura stanowiła impuls do powstania pomysłu programu i w oparciu o nią opracowane zostały zagadnienia tematyczne, natomiast druga stanowi uzupełnienie w postaci bajek terapeutycznych wykorzystanych dla złagodzenie lęków dzieci przed różnymi trudnymi dla nich sytuacjami. Podczas realizacji tego programu dzieci otrzymują podwójną pomoc: zarówno w sferze psychologicznej jak i gotowych, praktycznych rozwiązań sytuacji trudnych lub groźnych.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.