Katalog

Monika Brach, 2018-09-17
Gorlice

Zajęcia przedszkolne, Program nauczania

Indywidualny program pomocy psychologiczno - pedagogicznej

- n +

INDYWIDUALNY PROGRAM POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ DOKUMENTOWANY W DZIENNIKU PRACY NAUCZYCIELA
Główny cel zajęć to pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności i umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w grupie oraz osiągania pozytywnych wyników. W ramach zajęć nie można ograniczyć się wyłącznie do ćwiczeń w ramach opóźnionych lub zaburzonych funkcji. Ćwiczenia powinny uaktywniać pracę całego mózgu, aby kształtowanie funkcji opóźnionych było wspomagane przez inne funkcje poznawcze. Ważne jest, aby każde zajęcia zapewniły dzieciom materiał do myślenia i mówienia oraz stworzyły możliwości do ćwiczeń ruchowych oraz pozwoliły na odniesienie sukcesu.
Ogólne wskazania:
- zachęcanie dziecka do pracy,
- nagradzanie dziecka za prawidłowo wykonane czynności,
- ukazywanie atrakcyjności wykonywanych zabaw,
- stopniowanie trudności,
- nie dopuszczenie do tego by zabawa była chaotyczna, nużąca.
Typy ćwiczeń:
1. Doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej:
- zabawy manipulacyjne oraz konstrukcyjne wydłużające uwagę chłopca oraz ćwiczące koordynację wzrokowo - ruchową podczas układania z klocków budowli;
- zbieranie z dywanu i stołu: guzików, korali, monet (przygotowanie palców oraz całej dłoni do ruchów pisarskich);
- systematyczne ćwiczenia sprawności manualnej - zabawy odkształcalne (plastelina, modelina, ciasto);
- malowanie dużych powierzchni kredkami, pędzlem i wodą, zapełnianie konturów;
- ćwiczenia w zakresie określania części w schemacie ciała;
- chodzenie stopa za stopą po linii;
- rzucanie i chwytanie piłki, balonu;
- rzuty do celu;
- zamalowywanie farbami dużych płaszczyzn dużym pędzlem, ruchami pionowymi i poziomymi;
- malowanie dużych form kolistych z zachowaniem kierunku pisania;
- malowanie szlaczków;
- montowanie konstrukcji z gotowych elementów, np. klocków, krążków;
- modelowanie w plastelinie, modelinie;
- nawlekanie różnych elementów na sznurek;
- cięcie papieru po linii prostej, falistej;
- wydzieranki i naklejanki;
- pogrubianie konturów;
- rysowanie po śladzie kropkowym lub kreskowym;
- rysowanie za pomocą szablonów;
- kopiowanie rysunków przez kalkę techniczną;
- zamalowywanie kredkami małych przestrzeni;
- rysowanie szlaczków literopodobnych w liniaturze;
- odtwarzanie układów z elementów powtarzających się cyklicznie, różniących się kształtem lub kolorem;
- kolorowanie rysunków w książeczkach;
- kreślenie w powietrzu na przemian prawą i lewą ręką form kolistych i falistych.
2. Usprawnianie funkcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej:
- dobieranie par jednakowych obrazków (domino, dobieranki, loteryjki);
- dobieranie par jednakowych figur geometrycznych;
- odtwarzanie z pamięci układu elementów;
- układanie obrazków w kolejności, w jakiej były pokazywane;
- układanie obrazków i kompozycji z figur geometrycznych i klocków, według wzoru i z pamięci;
- wyszukiwanie różnic i podobieństw między obrazkami;
- wyszukiwanie i dobieranie par jednakowych liter (bez czytania), jedynie na podstawie
identyfikacji wzrokowej;
- składanie sylab w wyrazy za pomocą suwaków;
- rozpoznawanie liter wśród zestawu innych liter;
- układanie pociętych liter;
- dopasowywanie części obrazków do całości;
- uzupełnianie braków na obrazku;
- zabawy zręcznościowe: toczenie, rzucanie, chwytanie różnych przedmiotów, np. woreczków, kółek, piłek;
- zabawy zręcznościowe - skaczące czapeczki, pchełki, bierki;
- wyliczanie przedmiotów zapamiętanych wzrokowo;
- rozpoznawanie treści obrazków.
3. Ćwiczenia orientacji czasowo – przestrzennej:
- wskazywanie prawej i lewej części ciała (autoorientacja);
- orientacja w schemacie ciała osoby stojącej naprzeciw;
- układanie obrazków po lewej i prawej stronie, na górze i na dole wg instrukcji słownej;
- pojęcie pór roku, nazw dni tygodnia, miesięcy;
- wykonywanie prostych ruchów, kreślenie kształtów graficznych w powietrzu;
- przybieranie określonych pozycji zgodnie z instrukcją słowną;
- ćwiczenie orientacji w przestrzeni – szachownica;
- rysowanie przedmiotów w odpowiednim położeniu, np. pod drzewem;
- kolorowanie obrazka według instrukcji;
- chodzenie po narysowanej ścieżce;
- śledzenie linii, przedmiotów wzrokiem.
4. Ćwiczenia funkcji słuchowej:
- różnicowanie dźwięków pochodzących z otoczenia;
- rozpoznawanie głosów z taśmy magnetofonowej oraz naśladowanie ich;
- dobieranie par tych samych dźwięków;
- zabawy ruchowe ze śpiewem, klaskaniem;
- odtwarzanie struktur rytmicznych;
- wyodrębnienie zdań i wyrazów w wypowiedziach;
- powtarzanie ciągów słownych;
- porównywanie zdań długich i krótkich przez liczenie wyrazów w zdaniu;
- podział wyrazów na sylaby;
- liczenie sylab w wyrazach;
- dobieranie rymujących się nazw obrazków;
- rozwiązywanie zagadek odbieranych słuchowo;
- analiza i synteza sylab podanych ze słuchu;
- rozpoznawanie obrazków na podstawie pierwszych głosek ich nazw;
- tworzenie wyrazów rozpoczynających się od podanej sylaby.
5. Ćwiczenia koncentracji uwagi:
- stosowanie technik wyciszających związanych z organizacją szyku dnia;
- ćwiczenia zmierzające do wydłużania czasu koncentracji uwagi bazując na czynnościach, zajęciach, które lubi;
- wydłużenie stopniowo czasu wysiłku umysłowego;
- przypominanie o zwróceniu uwagi i koncentrowaniu się na danej czynności;
- rozpoznawanie przedmiotów na obrazkach złożonych;
- porządkowanie historyjek obrazkowych;
- dobieranie „dobrych” i „złych” obrazków do odpowiednich historyjek;
- czytanie prostych opowiadań – po przeczytaniu dziecko wyszczególnia osoby, przedmioty występujące w bajce, odpowiada na pytania dotyczące bohaterów;
- częste zadawanie dziecku prostych pytań w różnych sytuacjach – np. wizyta, obejrzany film.
6. Rozwijanie i wzbogacanie słownictwa:
- systematyczne poszerzanie doświadczeń i zainteresowań chłopca w poznawaniu świata poprzez czytanie i oglądanie książek, nie używanie zdrobnień i zamienników słownych;
- zwiększanie zasobu słownictwa czynnego prosząc o powtórzenie nowych słów, podawanych pojedynczo, dostosowanych trudnością do możliwości dziecka, a także wspomaganych rzeczywistymi sytuacjami, obrazkami z pojedynczymi elementami;
- tworzenie rymowanek;
- szukanie wyrazów pokrewnych, bliskoznacznych, przeciwnych;
- rozwijanie zdań.
7. Ćwiczenia pobudzające do działania:
- gra w domino;
- układanie mozaiki;
- kopiowanie na szkle;
- malowanie palcami;
- rysowanie świecą;
- lepienie z gliny, plasteliny, modeliny, masy solnej;
- wycinanka ze szmatek;
- witraże papierowe;
- formowanie z pasków papieru, drutu.
8. Zawieranie umów, powierzanie zadań:
- konsekwentne postępowanie, zawieranie umów odnośnie np. dokończenia rozpoczętej pracy, porządkowania zabawek, stosowanie pochwał, zachęt oraz wzmocnień pozytywnych;
- powierzanie zadań, obowiązków możliwych do wypełniania;
- włączanie do wykonywania czynności związanych z wysiłkiem fizycznym jak: (przynoszenie ubrań, ubieranie się, składanie zabawek, pomoc w drobnych czynnościach, dyżur);
- ustalenie stałych zasad reguł i konsekwentne ich przestrzeganie.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.