Katalog

Elżbieta Wasielewska
Zawodowe, Scenariusze

Charakterystyka wybranych mikroelementów (jod, miedź, cynk, fluor) - scenariusz zajęć dla klasy II technikum zawodowego

- n +

Temat: Charakterystyka wybranych mikroelementów /jod ,cynk, miedź, fluor/
Przedmiot: Podstawy żywienia człowieka, klasa: II
Zawód: Technik technologii żywienia
Czas trwania zajęć: 45 min.

Cele zajęć:
Po zakończeniu zajęć uczeń będzie umiał:
- wymienić mikroelementy,
- podać znaczenie wybranych mikro, dla organizmu człowieka,
- podać źródła / produkty/ ich występowania,
- zrobić samodzielnie notatkę.

W czasie lekcji kształtowane będą następujące umiejętności kluczowe:
- kształtowanie samodzielnego myślenia,
- współpraca w grupie
- formułowanie zwięzłych informacji
- czytanie tekstu ze zrozumieniem.

Metody pracy:
- pogadanka,
- praca zespołowa,
- metoda problemowa.

Do lekcji potrzebne będą :
- wybrane teksty przedstawiające informacje o mikroelementach,
- arkusze papieru,
- pisaki, taśma klejąca.


Przebieg lekcji:

1. Sprawy organizacyjne (3 min)
2. Wprowadzenie do tematu: (10 min.)
- przypomnienie wiadomości co to są mikroorganizmy
- przedstawienie problemu "Czy mikroelementy są nam niezbędne?"
- podział na grupy / wyjaśnić metody pracy/

3. Praca w zespołach (15 min)
- wykonanie plakatu przedstawiającego informacje na temat mikroelementu /każda grupa ma do przedstawienia jeden mikroelement na podstawie otrzymanego tekstu/

4. Ewaluacja (15 min)
- podsumowanie tematu przez zaprezentowanie swojego plakatu - omawia lider grupy -N-l uzupełnia wypowiedzi
- odpowiedź na zadany problem - Czy mikroskładniki są nam niezbędne?
- podanie notatki do zeszytu,
- ocena prezentowanych wypowiedzi.

5. Podsumowanie zajęć (2 min)

6 Uzupełniające żródła informacji dla nauczyciela:
- Podstawy nauki o żywieniu cz.I - J. Gawęcki, L. Hryniewiecki
- Biblioteka wiedzy o żywieniu - składniki mineralne.
- informacje z internetu.

Opracowanie: Elżbieta Wasielewska

Wyświetleń: 3551


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.