Katalog

Izabela Carbiner, 2018-11-16
Górzno

Awans zawodowy, Prezentacje

Tutoring w drodze do sukcesu w nauce języka angielskiego.

- n +

Tutoring w drodze do sukcesu w nauce języka angielskiego.

Tutoring – innowacyjna metoda zindywidualizowanej współpracy pomiędzy nauczycielem a uczniem

Biblioteka publiczna w Helsinkach.
Tutoring to niezwykła metoda dydaktyczna, szczególnie skuteczna jeśli chodzi o rozwijanie potencjału uczniów i studentów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy i rozwoju.
Istotą tutoringu są indywidualne, regularne spotkania w atmosferze dialogu, gdzie tutor /wspierający nauczyciel/ pomaga uczniowi, motywuje, zadaje mądre pytania. By ten mógł poszukiwać własnej drogi do wiedzy, rozwoju i satysfakcji.

Tutor /łac.opiekun/ to ktoś, kto potrafi pokierować rozwojem ucznia lub studenta, trafnie rozpoznać potencjał, talenty człowieka, z którym pracuje, wspólnie wyznaczyć ścieżkę rozwoju naukowego, osobistego i społecznego, z uważnością podchodzić do wyników jego prac, zmotywować do współpracy i znajdować w niej obopólną radość – dostosować ścieżki edukacyjne, do człowieka i sytuacji.

Tutoring to coś więcej niż przekazanie i weryfikacja wiedzy. To uczenie samodzielnego myślenia, budowania opinii i sądów opartych na wiedzy i rzeczowych argumentach, to dyskusje i doświadczanie dialogu edukacyjnego.

Tutoring bezpośrednio realizuje zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie potrzeby podnoszenia jakości pracy szkoły, jej funkcji dydaktycznej i wychowawczej.

Co wyróżnia Tutoring?

CZAS – tutoring jest procesem i relacją określoną w czasie

UWAGA – proces ten angażuje uwagę tutora, który aby móc wspierać ucznia, musi go dobrze poznać jako osobę (mocne/słabe strony, sytuacje i doświadczenia, zasoby, zainteresowania, potrzeby, plany i marzenia)

REGULARNOŚĆ i SYSTEMATYCZNOŚĆ- spotkania ucznia z tutorem /tutoriale/ są zaplanowane w regularnych odstępach czasu (co tydzień/dwa). Zapewnia to możliwość czuwania nad postępami ucznia, modyfikowanie celów zgodnie z sytuacja i potrzebami podopiecznego.

TUTORIALE – indywidualne spotkania odbywające się w szkole lub poza nią.

DOBROWOLNOŚĆ – optymalny tutoring możliwy jest wówczas, gdy obie strony /tutor i podopieczny /wyrażą wolę, spotkania, rozmowy, współpracy

Jakie korzyści płyną z tutoringu?

-dydaktyczna skuteczność i długotrwałość efektów
-uczeń ma pomoc i warunki do wszechstronnego rozwoju pod okiem mądrego dorosłego;)
-tutor ma czas zarezerwowany tylko dla konkretnego podopiecznego i traktuje go jako indywidualność
-uczeń na spotkaniach /dzięki testom, ćwiczeniom, zadaniom/ może poznać swoje uzdolnienia i predyspozycje, ale także i słabsze obszary, nad którymi warto pracować, co ułatwia planowanie dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej
-tutor może pomóc uczniowi w wyznaczaniu celów na przyszłość oraz towarzyszyć w ich realizowaniu
*Nauczyciel ma możliwość do rozwoju, może poznać lepiej siebie i ucznia!

W POSZUKIWANIU TALENTÓW


TALENT PO PROSTU
Coś co potrafimy robić:
• 1.Dobrze,
• 2. Szybko,
• 3. I z przyjemnością

Talenty …
• nie muszą być oczywiste
• możemy je przeoczyć
• musimy ich szukać
• mają widoczność zależną od kontekstu.


CO DZIAŁA?


Szukamy „ mocnych stron” ucznia za pomocą niżej wymienionych narzędzi badawczych oraz naszych obserwacji, pytamy o zainteresowania.
Zadania nie mogą być bezpośrednio związane z „ pracą domową” i pojęciem „szkoła”, powinny być kojarzone z czasem wolnym i czymś co nawiązuje do hobby, relaksu, przyjemności.
Wg. badań z dziedziny neurodydaktyki najszybciej uczymy się kiedy jesteśmy wypoczęci, a nauka powiązana jest z przyjemnością.
W przypadku języka angielskiego mogą to być np. gry „on-line”. Młodzież bardzo często gra. Uważam, że zamiast zakazywać możemy tę fascynację wykorzystać do nauki języka angielskiego za pomocą metody tutoringu. Zadajemy raz w tygodniu pracę pisemną, z której uczeń musi się wywiązać. Warunki współpracy powinny być ujęte w kontrakcie na początku zajęć.
Zadanie :
Opis w j. angielskim co wydarzyło się podczas gry, z kim uczeń grał, jakiej byli narodowości inni gracze, jak się czuł podczas gry, co osiągnął?
Uczeń ćwiczy umiejętność mówienia i pisania. Musi zastosować właściwe czasy oraz odpowiednie struktury leksykalno-gramatyczne, wzbogaca słownictwo.
Uczeń ma prawo popełniać błędy, może pisać ołówkiem lub na komputerze, nie skupiamy się na błędach za pierwszym razem tylko na elementach pracy, które są dobre, ciekawe, prosimy o wyjaśnienie jeżeli jakiś fragment jest niezrozumiały. Po konsultacji uczeń zabiera pracę do domu i sam poprawia błędy.
Efekt: „Przeciętny” uczeń poprawił swoje wyniki z języka angielskiego, na egzaminie - poziom podstawowy osiągnął 100%, poziom rozszerzony 98%.
Narzędzia badawcze:

1. Ćwiczenie - Siatka Celów
Ćwiczenie do samodzielnego wykonania, pomaga doprecyzować cele.
2. Metoda GROW,
3. Koło Życia,
4. Indywidualny plan rozwoju,
5. Co jest moją silną stroną? „SIGN”- cztery oznaki silnej strony.

Dziękuję za uwagę.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.