Katalog

Agnieszka Przeździecka, 2018-11-29
Puławy

Przedsiębiorczość, Artykuły

Przedsiębiorczość, czyli czy warto myśleć o przyszłości?

- n +

Chciałabym, aby tytuł dzisiejszego artykułu, który mam nadzieję jest pierwszym z cyklu „Przedsiębiorczość, czyli …”, nie został odebrany jako banalny, a sam temat jako oczywisty. Jako nauczyciel Przedsiębiorczości, chcę przygotowywać swoich uczniów do wejścia w dorosłe życie z świadomością odpowiedzialności za swoją finansową przyszłość.
Dlaczego ten temat uważam na tyle ważny, by o nim pisać, dzieląc się z Państwem posiadaną wiedzą i swoimi przemyśleniami? Odpowiedź jest o tyle prosta, co niezbyt optymistyczna: Polacy mają niską skłonność do oszczędzania. Jak wskazują badania statystyczne 16% dorosłych Polaków deklaruje systematyczne oszczędzanie. Podkreślmy, co szósty Polak myśli o przyszłości w perspektywie oszczędzania na godziwe życie emeryta, a wcześniej osiągnięcia poziomu życia, przynajmniej tzw. klasy średniej, którą przynajmniej ja definiuję w rozumieniu zachodnioeuropejskim, a możne nawet bardziej wyrazistym, czyli amerykańskim.
Obecne pokolenie nie pamięta doświadczeń końca lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku i początku transformacji ustrojowej, gdzie Polacy doświadczyli, delikatnie mówiąc rozczarowania programami długoterminowego oszczędzania, kiedy to realna utrata wartości zgromadzonych środków była bardzo znacząca, a wręcz przyniosła niejednokrotnie utratę dorobku całego życia oszczędzających. Dlatego trudno wytłumaczyć, inaczej niż niskim poziomem edukacji, zjawisko, że odsetek osób poniżej 40 roku życia wśród posiadaczy IKE to zaledwie 21%, a zdecydowana większość to pokolenia osób w średnim wieku i starszych.
Od czego zatem zacząć? Od obalania mitu panującego w społeczeństwie, że „ZUS zagwarantuje mi emeryturę”. Naszym zadaniem, jako nauczycieli jest przekazywanie wiedzy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych płaci emerytury, jedynie z bieżących składek. Wiadomym przy tym jest, że według raportu OECD z 2017 roku liczyć możemy na stopę zastąpienia na poziomie 38,6%, co oznacza średnio emeryturę w kwocie około 1260 złotych netto. Gdy dodamy do tego, że statystyczny Polak przeznacza obecnie na oszczędności zaledwie około 2% swoich dochodów, podczas gdy w Europie jest to średnio około 12%, to sytuacja nie wygląda już zbyt optymistycznie.
Mając na uwadze powyższe statystyki, uważam, że w ramach realizacji programu nauczania, jako nauczyciele Przedsiębiorczości powinniśmy kłaść nacisk na zachęcanie młodego człowieka, do jak najwcześniejszego stworzenia własnego planu i portfela inwestycyjnego (lokaty, obligacje, rynek kapitałowy, nieruchomości) oraz wskazania sposobów oszczędzania alternatywnych dla pierwszego filaru (ZUS), jakie Państwo Polskie oferuje swoim obywatelom (IKE, IKZE, PPK).
Bibliografia
Dariusz Grupa, Pracownicze Plany Kapitałowe – wpływ na polską giełdę, Equity Magazine nr 43
Michał Masłowski, „Zdobyć zaufanie Polaków”, Akcjonariusz 1/2018
Grzegorz Zawada, „Nie nauczymy się sami oszczędzać”, Akcjonariusz 1/2018
www.wikipedia.pl
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.