Katalog

Beata Koralewska, 2019-03-05
Warszawa

Język polski, Zadania maturalne

zadania typu maturalnego z języka polskiego

- n +

Test dla klas 1 ( do tekstu A. Mickiewicza „Romantyczność”)
1. Napisz streszczenie „Romantyczności” A . Mickiewicza. 5 pkt
2. Jaką funkcję pełni motto w utworze Mickiewicza? Wskaż właściwą odpowiedź spośród podanych. 1 pkt
a. Zawiera myśl przewodnią ballady i dotyczy postrzegania świata
b. Przedstawia zasadę postępowania bohaterów tekstu
c. Informuje o przebiegu wydarzeń opisanych w balladzie
d. Mówi o przeżyciach wewnętrznych W. Szekspira
3. Wskaż prawdziwe stwierdzenia 2 pkt
a. Karusia opłakuje ukochanego, który zmarł dwa lata temu
b. Kochankowie wyznają sobie miłość na rynku miasteczka
c. Rozmowę Karusi i Jasia podsłuchuje macocha
d. Karusia czuje się wyśmiewana i nierozumiana przez otaczający ją tłum.
4. Ułóż i zapisz monolog zawierający opis przeżyć wewnętrznych bohaterów ballady. 5 pkt
5. Sformułuj argumenty przemawiające za tym, że utwór A. Mickiewicza jest balladą. Z
podanego tekstu podaj przykład. 3 pkt
6. Zacytuj fragment zawierający informację na temat reakcji tłumu patrzącego na Karusię. 2 pkt
7. Zachowanie Karusi komentują i starzec, i narrator. Zastanów się , jakie poglądy reprezentują te dwie postacie, jakie wartości cenią, czym się kierują w życiu. Zapisz te informacje w tabeli. 4 pkt
8. Wyjaśnij metaforyczne znaczenie słów: „Miej serce i patrzaj w serce!” 2 pkt
9. Utwór A. Mickiewicza jest zatytułowany „Romantyczność”. Wyjaśnij, w jaki sposób tytuł wiąże się z treścią ballady. 3 pkt
10. Wymień tytuły przeczytanych dotychczas utworów, których treść nawiązuje do ballady A. Mickiewicza. Wskaż podobieństwa między tymi tekstami. 3 pkt
11. Napisz rozprawkę, w której uzasadnisz swoją odpowiedź na pytanie, czy w życiu należy kierować się sercem, czy rozumem. Przywołaj przykłady z tekstów literackich i innych tekstów kultury i je skomentuj. 20 pkt
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.