Katalog

Tomasz Szydłowski, 2019-03-06
Ostrów Wielkopolski

Informatyka, Konspekty

Instalacja i konfiguracja serwera FTP na platformie Windows NT

- n +

KONSPEKT LEKCJI Systemy Operacyjne kl. III

TEMAT: Instalacja i konfiguracja serwera FTP na platformie Windows NT
CZAS REALIZACJI: 3 godziny lekcyjne
METODY: metoda zajęć praktycznych, elementy metody norm i instrukcji, elementy metody projektu
FORMY PRACY: praca inwidualna
LITERATURA METODYCZNA I MERYTORYCZNA: źródła internetowe
CEL GŁÓWNY: Uczeń potrafi zainstalować i skonfigurować serwer FTP w oparciu o system operacyjny serwer2012R2.
CELE OPERACYJNE: Uczeń:
- potrafi zainstalować rolę serwera FTP;
- potrafi przeprowadzić konfigurację wstępną serwera FTP ;
- uczeń umie sprawdzić poprawność instalacji serwera
- uczeń umie skonfigurować użytkowników serwera
- uczeń umie odinstalować rolę serwera
PRZEBIEG LEKCJI:
WPROWADZENIE:
1. Sprawdzenie obecności i podanie tematu zajęć.
2. Przekazanie informacji na temat na temat usługi serwera FTP.
CZĘŚĆ GŁÓWNA:
1. Uczniowie otrzymują instrukcje ,,Jak dokonać instalacji i konfiguracji serwera FTP” zapoznają się z nią i ze swoim zadaniem.
2. Na bieżąco uczeń przedstawia etapy swojej pracy zgodnie z instrukcją, i wykonuje sprawozdanie z lekcji.
PODSUMOWANIE:
1. Podsumowanie pracy grup przez nauczyciela, omówienie wynikłych problemów w czasie realizacji zadania przez uczniów.
2. Uczniowie zapisują swoje sprawozdanie na nośnik pamięci.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.