Katalog

Agnieszka Baśko, 2019-03-06
Pabianice

Zajęcia przedszkolne, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji projektu "Piękna nasza Polska cała" w PM 11.

- n +

Sprawozdanie z realizacji
Międzynarodowego projektu pt. „Piękna nasza Polska cała”
w Przedszkolu Miejskim Nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach.

W pierwszej połowie roku szkolnego 2018/2019 (od IX do XII) nasze przedszkole włączyło się do realizacji niezwykle ciekawego projektu edukacyjnego pt. „Piękna nasza Polska cała”, którego autorem jest pani Ludmiła Fabiszewska.
Projekt powstał w odpowiedzi na wyjątkowe święto wszystkich Polaków, a mianowicie 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Jest on zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz określonymi przez MEN w bieżącym roku szkolnym kierunkami polityki oświatowej państwa.
Realizację treści projektowych podjęłyśmy mając na uwadze fakt, iż wychowanie młodego pokolenia w duchu wartości powinno się rozpocząć już w przedszkolu, ponieważ to właśnie w wieku przedszkolnym kształtują się podstawy osobowości. U małego dziecka nie kształtuje się dojrzała postawa patriotyczna, ale nasze oddziaływania w tym względzie pozwalają stworzyć podłoże do uczuć przywiązania do własnego miasta, wsi, regionu, jego tradycji itp., czyli do tzw. "małej ojczyzny", którą mały człowiek może zobaczyć, dotknąć, poczuć. Należy pamiętać, iż zanim ukształtuje się właściwa postawa patriotyczna, postawa wobec Ojczyzny jako całości, która dla małego dziecka jest pojęciem abstrakcyjnym, musimy wyrobić przywiązanie do szczegółowych pojęć: symboli narodowych, obyczajów, obrzędów, ludzi z różnych grup społecznych. W związku z tym poprzez umożliwienie dzieciom kontaktów z ojczystą przyrodą i kulturą, literaturą poprzez wiersze, opowiadania, legendy
i tradycjami możemy w znaczący sposób wpłynąć na przeżycia dzieci, ich zainteresowanie się sprawami Ojczyzny, zaciekawienie światem i życiem ludzi. Dlatego też projekt „Piękna nasza Polska cała” pomógł nam w całości i w bardzo atrakcyjny sposób zrealizować patriotyczne założenia w edukacji najmłodszych obywateli.
Celem projektu było kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych obywateli, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski, a także rozwijanie tożsamości narodowej
u dzieci.
Dzięki realizacji zadań projektowych nasze przedszkolaki: poznały historię państwa polskiego i znaczenie symboli narodowych, dowiedziały się jakie tradycje, zwyczaje
i obrzędy związane są z wybranymi regionami Polski, nauczyły się tańców ludowych oraz wzmocniły poczucie radości i dumy z bycia Polką i Polakiem, a także zintegrowały się
z placówkami edukacyjnymi z całej Polski.
Projekt edukacyjny pt. „Piękna nasza Polska cała” realizowały wszystkie nauczycielki w 9 grupach: w grupie I: Małgorzata Borowiec, Magdalena Chołys, Monika Witusik,
w grupie II: Katarzyna Wota-Magdziarz, Patrycja Zbrożek, w grupie III: Wiesława Muszyńska, Iwona Świętosławska, w grupie IV: Aleksandra Flajszer, Jolanta Jarzębowska, Weronika Jarmakowska, w grupie V Dorota Olejniczak, Barbara Morawiec,
w grupie VI: Joanna Kromkowska, Anna Markowska, w grupie VII: Agnieszka Baśko, Dorota Rechcińska, w grupie VIII: Marzena Rutkowska, Joanna Prądzyńska,
w grupie IX: Anna Łukasik-Frątczak, Anna Cieślarek.

W trakcie realizacji projektu udało nam się wykonać 13 podstawowych zadań:

1. w ramach zadania pierwszego pt. „Nauka, osłuchanie się i zaśpiewanie
Hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego” – wszystkie przedszkolaki poznały historię powstania hymnu państwowego, a także zanim przystąpiły do wspólnego słuchania, a następnie śpiewania dowiedziały się, jaką postawę należy przyjąć
w trakcie wykonywania tychże czynności oraz w jakich sytuacjach możemy usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego.
2. w ramach zadania drugiego pt. „Przeprowadzenie zajęcia otwartego dla rodziców o tematyce patriotycznej” – przedszkolaki uczestniczyły w dwóch zajęciach – pierwsze pt. „Literkowa podróż po Polsce”, które miały na celu przypomnienie informacji o ważniejszych polskich miastach wraz z legendami i symbolami z nimi związanymi, rozpoznawanie charakterystycznych cech wybranych regionów Polski, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, a także rozwijanie umiejętności aktywnego uczestnictwa w proponowanych zabawach i zajęciach, jak również wdrażanie do współdziałania w parach; drugie pt. „Od morza do Tatr”, które miały na celu rozpoznawanie i nazywanie polskich krajobrazów, układanie mapy Polski
z części oraz poznanie charakterystycznych zabaw i zwyczajów związanych
z wybranymi regionami Polski.
3. w ramach zadania trzeciego pt. „Apel lub inscenizacja z okazji 11 listopada” – przedszkolaki dnia 9. XI. 2018 r uczestniczyły w uroczystości przedszkolnej
pt. „PRZEDSZKOLAKI DLA NIEPODLEGŁEJ”, w ramach której obejrzały inscenizację pt. „Jesteśmy w niewoli”, poznały historię odzyskania przez Polskę niepodległości, recytowały wiersze i śpiewały piosenki o tematyce patriotycznej oraz włączyły się do ogólnopolskich obchodów zaplanowanego „Dnia dla Niepodległej”
i bicia rekordu osób śpiewających hymn państwowy pod hasłem „Rekord dla Niepodległej” (w załączeniu scenariusz zajęć udostępniony również na grupie).
4. w ramach zadania czwartego pt. „Nauka piosenki Rodzinny Kraj lub dowolnej piosenki o tematyce patriotycznej” – przedszkolaki nauczyły się następujących piosenek”: „Jestem Polką i Polakiem” oraz „Piechota”. Reprezentanci naszego przedszkola brali także udział w przeglądzie piosenki patriotycznej, powstańczej
i żołnierskiej pt. „Kto Ty jesteś? Polak mały!”, gdzie zaprezentowali piosenkę
pt. „Flaga”.
5. w ramach zadania piątego pt. „Nauka tańca ludowego” – dzieci poznały kroki
i figury podstawowe polskich tańców narodowych takich jak: Polonez i Krakowiak.
6. w ramach zadania szóstego pt. „Nauka wiersza o tematyce patriotycznej” – przedszkolaki zapoznały się z następującymi utworami literackimi: „Katechizm polskiego dziecka”, „Jestem Polakiem”, „Ojczyzna znowu wolna”, „Symbole narodowe”, „Dziękuję Polsko” oraz „Barwy ojczyste” i doskonaliły umiejętność zapamiętywania ich fragmentów. Dzięki temu zadaniu dzieci poznały bliżej znaczenie przynależności narodowej.
7. w ramach zadania siódmego pt. „Zorganizowanie Kącika „Piękna nasza Polska cała” - o tematyce folkowej lub patriotycznej w grupie lub w placówce” –
w każdej sali zabaw powstały niezwykle atrakcyjne i bogate kąciki patriotyczne dostosowane do wieku dzieci, w których znalazły się między innymi przedmioty związane z barwami i symbolami narodowymi, albumy, ilustracje i pocztówki upamiętniające rocznicę odzyskania niepodległości. Dodatkowo w holu głównym przedszkola pojawiła się tematyczna – patriotyczna dekoracja przedstawiająca Polskę
i symbole narodowe, do której wykonania wykorzystano biało-czerwone balony, liście i gołębie.
8. w ramach zadania dziewiątego pt. „Zabawa ludowa – zapoznanie dzieci
z wybraną zabawą ludową” – przedszkolaki przypomniały sobie znane polskie zabawy kołowe ze śpiewem takie jak: „Mam chusteczkę haftowaną”, „Nie chcę cię”, „Karuzela”, „Jawor”, „Julijanka”, a także poznały nowe zabawy między innymi „Płynie Wisła, płynie” oraz „Smok”.
9. w ramach zadania jedenastego pt. „Na skrzydłach historii” – wykonanie prezentacji multimedialnej o swojej miejscowości (historia, zabytki, ciekawostki) – przedszkolaki z najstarszych grup wykonały prezentację multimedialną
z wykorzystaniem zdjęć najbardziej charakterystycznych i najbardziej interesujących miejsc naszego miasta, którą następnie zaprezentowały młodszym kolegom podczas tematycznego spotkania pt. „Czy znasz nasze miasto Pabianice?” (prezentacja załączona na grupie).
10. w ramach zadania dwunastego pt. „Piękna nasza Polska cała” – wysłanie pocztówki swojej miejscowości na podany adres – przedszkolaki udały się na pobliską pocztę, gdzie wybrały najładniejszą pocztówkę przedstawiającą ważniejsze miejsca Pabianic, następnie w przedszkolu wyszukały wspólnie z nauczycielką najładniejszy wierszyk świąteczny, który wspólnie z życzeniami umieściły na widokówce. Ostatnim elementem tego zadania było ozdobienie koperty i wysłanie kartki do Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Aleksandrowie Łódzkim. Dzięki temu zadaniu dzieci przypomniały sobie drogę listu, a przed świętami poznały historię wysyłania pierwszych kartek z życzeniami.
11. w ramach zadania czternastego pt. „Konkurs Plastyczny dla dzieci z rodzicami pt. „Moja mała Ojczyzna” – przedszkolaki z najstarszych grup wzięły udział
w zorganizowanym w przedszkolu konkursie plastycznym, a zwycięskie prace zostały zakwalifikowane do powiatowego konkursu pt. „Polska moja ukochana ojczyzna”. Prace konkursowe były wykonane z zakresie trzech zaproponowanych zagadnień: znaczące wydarzenie w dziejach Polski w latach 1772 – 2018; ludzie, wielcy bohaterowie, postacie historyczne w służbie niepodległej Polski w latach 1772-2018; kolory Polski w drodze ku niepodległości. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami oraz symbolicznymi upominkami.
12. w ramach zadania osiemnastego pt. „Szlakiem historii” – zorganizowanie wycieczki, której celem będzie poznanie zabytków kultury regionalnej, dorobku historycznego, kultury, architektury i tradycji – przedszkolaki ze wszystkich grup udały się na spacery główną ulicą naszego miasta – ulicą Zamkową, podczas których oglądały i odwiedzały zabytki naszego miasta, dzięki czemu dowiedziały się wielu ciekawostek o ich historii, podziwiały wystrój ulic, urzędów, domów i budynków użyteczności publicznej związany ze świętem narodowym, a także przypomniały sobie legendę o powstaniu Pabianic i związanej z nimi księżniczce Pabiance.
13. w ramach zadania dziewiętnastego pt. Turniej wiedzy patriotycznej pt. „Kocham cię, Polsko” – przedszkolaki we wszystkich grupach na zakończenie zajęć o Polsce brały udział w quizach patriotycznych dostosowanych do ich wieku, wiedzy
i możliwości rozwojowych, a w nagrodę otrzymywały zestawy tematycznych kolorowanek oraz flagi państwowe i biało-czerwone kotyliony.

W ramach realizacji projektu udało nam się zorganizować i wykonać szereg dodatkowych przedsięwzięć:

1. na wstępie zapoznawania dzieci z tematyką związaną z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości przedszkolaki przypomniały sobie historię powstania i znaczenie polskich symboli narodowych na podstawie zgromadzonych albumów, zdjęć
i opowiadań oraz wykorzystywały je do różnorodnych działalności (układały godło
i flagę z części, malowały je farbami, przedstawiały w formie wydzieranki lub techniki origami, wyklejały płatkami kosmetycznymi oraz wyszukiwały godła państwowe w innych salach zabaw). Dzieci dowiedziały się także, gdzie można zobaczyć nasze godło państwowe oraz flagę i podczas jakich uroczystości są one bardzo ważne, dzięki czemu nauczyły się szacunku do symboli narodowych.
2. w ramach patriotycznych zajęć czytelniczych przedszkolaki poznały legendy polskie, a wśród nich między innymi: układały historyjki obrazkowe „O Lechu, Czechu i Rusie” oraz słuchały czytanych lub inscenizowanych przez nauczycielki legend o poznańskich koziołkach, o smoku wawelskim, o powstaniu Karpat, o Warsie
i Sawie, o hejnale mariackim, o maczudze Herkulesa, o toruńskich piernikach
i warszawskiej syrence. Dodatkowo dzieci poznały szczegółowo historię naszej stolicy – Warszawy wraz z jej zabytkami.
3. Przedszkolaki z najstarszych grup wzięły udział w zajęciach tematycznych przybliżających im sylwetki sławnych Polaków ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich życie i zasługi dla Polski, a następnie przygotowały „Galerię sławnych Polaków”, którą z dumą prezentowały w okazjonalnych książeczkach. Na zakończenie zajęć dzieci zostały zapoznane z postacią naszego sławnego rodaka – pabianiczanina Św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz zaproszone do odwiedzenia okolicy naszego miasta, w której znajduje się dom Św. Maksymiliana Marii Kolbego.
4. przedszkolaki wzięły udział w konkursach plastycznych zorganizowanych przez różne placówki oświatowe, m.in. „Dla Niepodległej” zorganizowany przez Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Bychlewie, gdzie dzieci z grupy „Wesołe Kaczorki” zajęły II miejsce oraz otrzymały wyróżnienie; „Moja mała ojczyzna” zorganizowanym przez Gminne Przedszkole w Widzewie pod patronatem Wójta Gminy Ksawerów, a także konkursie miejskim pt. „Przedszkolaki pamiętają… przedstawienie miejsc pamięci narodowej”.
5. listopadowy numer naszej gazetki przedszkolnej „Figielek” w całości poświęcony był upamiętnieniu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i został zatytułowany „Przedszkolaki dla Niepodległej”. W związku z tym w kąciku „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato!” promowane były książki o tematyce patriotycznej, w kąciku „Mali milusińscy” szczególną uwagę poświęcono na szanowanie symboli narodowych i rozwijanie uczuć patriotycznych u dzieci, z kolei
w kąciku tanecznym zaprezentowano historię powstania polskich tańców narodowych takich jak: Krakowiak, Polonez, Kujawiak, Mazur i Oberek. Każda grupa na swojej stronie umieściła informacje związane z obchodzeniem Święta 11 listopada,
a w ramach konkursu plastycznego zadaniem do wykonania było ozdobienie godła państwowego.
6. tegoroczne obchody „Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek” w naszym przedszkolu również były związane z rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości i zostały zatytułowane „Z bajką i legendą poznajemy Polskę”. Wszystkie proponowane w ramach tego wydarzenia działania opierały się
o postacie pochodzące z polskich legend.
7. nasze przedszkolaki uczestniczyły także w patriotycznej edycji Dyskusyjnego Klubu Książki, zorganizowanego w Miejskiej Bibliotece Publicznej, podczas którego wysłuchały „Legendy o ptaku i gnieździe” Wojciecha Widłaka oraz wspólnie wykonały biało-czerwone kotyliony. Jednocześnie w trakcie wizyty w bibliotece przedszkolaki obejrzały wystawę prac przygotowanych przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Pabianicach w ramach ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. „Orzeł Biały – nasza duma” zorganizowanego przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej.
8. w celu upamiętnienia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości nasi wychowankowie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych pt. „Polak mały” zorganizowanych w Muzeum Miasta Pabianic. W ramach zajęć dzieci przypomniały sobie legendę o powstaniu państwa polskiego, odszukiwały Polskę na mapie Europy, rozmawiały na temat znaczenia polskich symboli narodowych
i charakterystycznych zwyczajów związanych z naszą ojczyzną, a także samodzielnie wykonały biało-czerwony kokardy narodowe.
9. w celu przybliżenia strojów ludowych występujących w różnych regionach naszego kraju przedszkolaki obejrzały prezentację multimedialną, dzięki której wzbogaciły słownik o nazwy wybranych części garderoby poszczególnych strojów,
a także miały możliwość poznania ich różnorodności.
10. z kolei w celu przybliżenia przedszkolakom piosenek o charakterze patriotycznym i ich znaczenia dla Polaków w czasie odzyskiwania niepodległości dzieci wzięły udział w koncercie muzycznym w wykonaniu grupy „Atelier”
pt. „W wolnym kraju wśród wolnych ludzi”.

Realizacja zadań patriotycznych sprawiała nam wiele radości i satysfakcji, wzbogaciła wiedzę o naszej ojczyźnie, pomogła w kształtowaniu przynależności do niej, a przede wszystkim rozwinęła świadomość i dumę z bycia Polką i Polakiem.

Koordynatorem działań w Przedszkolu Miejskim Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
w Pabianicach była nauczycielka Agnieszka Baśko.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.