Katalog

Katarzyna Czubała-Vyborov, 2019-03-05
Chełm

Język rosyjski, Konkursy

Konkurs pod nazwą "Prawosławie"

- n +

Chciałabym podzielić się z Państwem pomysłem, który realizuję na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych języka rosyjskiego od kilku lat. Wspólnie z młodzieżą omawiamy tematy dotyczące religii w Rosji, prawosławnych świąt. W tym celu oglądamy zdjęcia i filmiki internetowe na temat rosyjskich cerkwi. Organizuję również wycieczki do Cerkwi Prawosławnej pw. Św. Jana Teologa w Chełmie celem zapoznania uczniów z wyglądem świątyni oraz wychwycenia podobieństw i różnic między katolicyzmem, a prawosławiem. Dużą popularnością wśród młodzieży cieszy się Konkurs pod nazwą „Prawosławie”, który organizuję każdego roku. Jest on uwieńczeniem naszej wspólnej pracy nad zgłębianiem wiedzy o prawosławiu. Przykładowy zestaw zdań z lukami prezentuję poniżej.

Konkurs pod nazwą „Prawosławie”
1. Cerkiew prawosławna w Chełmie jest pod
wezwaniem…………………..
i została wzniesiona w latach:…………………….. (2p.)
2. Chełmska cerkiew ma……………..kopuł (podaj liczbę) (1p.)
3. Kopuły cerkwi chełmskiej symbolizują…………….i ……………………(2p.)
4. Powiat chełmski liczy…………….rodzin prawosławnych (podaj liczbę) (1p.)
5. Proboszcz Parafii Prawosławnej w Chełmie nazywa się………………………
(podaj imię i nazwisko) (2p.)
6. Na czele diecezji warszawsko- bielskiej stoi arcybiskup…………………(1p.)
7. Na czele diecezji lubelsko- chełmskiej stoi arcybiskup…………………...(1p.)
8. W cerkwi jest śpiew……………………….(podaj nazwę), bez towarzyszenia instrumentów. (1p.)
9. Termin „ortodoxia” oznacza…………………………………………… (1p.)
10. W praktyce liturgicznej w krajach słowiańskich obowiązuje język……………………………………….. (1p.)
11. Parafia prawosławna w Chełmie posługuje się kalendarzem…………………
…………………………. (1p.)
12. Największym świętem w roku liturgicznym dla prawosławnego chrześcijanina jest „święto świąt” i „uroczystość nad uroczystościami”- święto…………………………….. (1p.)
13. Cerkiew prawosławna ma ołtarz zwrócony na…………………. (podaj kierunek świata) (1p.)
14. Budynek prawosławny cerkwi jest podzielony na trzy następujące części:
…………………………………………….. (3p.)
15. Obrazy wiszące we wnętrzu cerkwi to………………………. (1p.)
16. W centrum ikonostasu chełmskiej cerkwi znajduje się kopia obrazu……….
…………….., a wcześniej była to ikona ”………………..………” (2p.)
17. Prawosławni obchodzą Święta Bożego Narodzenia……………….(podaj dzień i miesiąc) (1p.)
18. Carskie wrota są otwarte podczas……………………Mogą za nie wchodzić tylko…………………. i ………………………………… (3p.)
19. Kościół prawosławny odrzuca m. in. następujące dogmaty: 1………………,
2…………………………… i 3…………………………………………. (3p.)
20. Monastery prawosławne w Polsce są skupione na Kresach Wschodnich
w miejscowościach: 1…………….…, 2……..…………., 3…………..……(3p.)
21. Kościół prawosławny w Polsce jest…………………, czyli samorządny (1p.)
22. Cerkiew prawosławna w Hrubieszowie ma…….kopuł, które symbolizują
……………….. i ……………………… (3p.)
23. Podział kościoła na wschodni i zachodni nastąpił w roku…………… (1p.)
24. W pierwszym wieku mówiono o jednym kościele-……………………..(1p.)
25. Słynny rosyjski malarz ikon to………………..(podaj imię i nazwisko) (2p.)

Razem: 40p.
Opracowała: dr Katarzyna Czubała- Vyborov
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.