Katalog

Joanna Para, 2019-03-06
Bielany Wrocławskie

Edukacja czytelnicza, Ciekawostki

konferencja dla nauczycieli bibliotekarzy

- n +

Konferencja nauczycieli bibliotekarzy Gminy Kobierzyce!
W styczniu zeszłego roku nauczyciele-bibliotekarze z różnych szkół naszej gminy widzieli się w Bielanach Wrocławskich po raz pierwszy.Gmina Kobierzyce jest gminą wiejską leżącą w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim. Było to inauguracyjne spotkanie zespołu nauczycieli, na którym omawialiśmy swój warsztat pracy, wymienialiśmy się doświadczeniami, rozmawialiśmy na temat współpracy, a co najważniejsze poznaliśmy się bliżej. 10 stycznia 2019 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielanach Wrocławskich spotkaliśmy się, tym razem już na I Konferencji dla nauczycieli bibliotekarzy Gminy Kobierzyce i sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia. Tematem przewodnim było czytelnictwo dzieci i młodzieży, a w szczególności nowoczesne metody pracy z książką i czytelnikiem. Konferencję otworzyła p. dyr. Beata Ćwiek życząc zebranym owocnych obrad i zachęcając do kontynuowania tego typu spotkań w przyszłości. Uczestnicy wysłuchali 4 prelekcji zaproszonych gości. O kształtowaniu kultury czytelniczej i niekonwencjonalnych metodach promocji czytelnictwa mówiła p. dr Halina Rusińska-Giertych wykładowca Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pani Lidia Zyga pracownik WCDN, a jednocześnie koordynator akcji „Cały Wrocław czyta”, podzieliła się swoimi szesnastoletnim doświadczeniem prowadzenia tego projektu oraz sposobami promowania książek i czytania. O kreatywnych metodach pracy współczesnego bibliotekarza z książką i użytkownikami biblioteki opowiadała p. Beata Malentowicz, pracownik Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. Ostatnia z prezentacji prowadzona przez p. Joannę Parę pracownika szkolnej biblioteki dotyczyła omówienia badań nad stanem czytelnictwa w szkołach Gminy Kobierzyce. Wyniki jednoznacznie pokazały, jak istotną rolę dla uczniów spełnia biblioteka szkolna. Tematyka, którą poruszaliśmy w czasie wystąpień pomogła nam poszerzyć wiedzę bibliotekoznawczą dotyczącą czytelnictwa dzieci i młodzieży oraz sposobów zachęcania naszych podopiecznych do sięgania po książkę, bo przecież wszystkim bibliotekarzom najbardziej na tym zależy. Zdobyte umiejętności pozwolą uczestnikom konferencji na wprowadzenie bardziej urozmaiconych metod pracy z czytelnikiem w swoich bibliotekach. Spotkanie nauczycieli bibliotekarzy przebiegało w miłej atmosferze, było pracowicie i kreatywnie. Uczestnicy konferencji zgodzili się co do tego, że czytanie służy nie tylko komunikacji, ale również edukacji, rozrywce, poszerza nasze horyzonty i pobudza wyobraźnię. Wszyscy wyrazili chęć kontynuowania podobnych spotkań i wspólnych przedsięwzięć w przyszłości. Już teraz widać, że współpraca i skoordynowanie działań wszystkich bibliotekarzy daje więcej możliwości działań na rzecz promowania czytelnictwa w naszej gminie.
Joanna Para
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.